Đỗ đại học nhưng trượt tốt nghiệp – Tình huống trớ trêu trong mỗi mùa tuyển sinh

Nghe có vẻ khó tin, nhưng đây là điều hoàn toàn có thể xảy ra, bởi cách tính điểm tốt nghiệp THPT và điểm tổ hợp để xét tuyển vào đại học khác nhau.

TOPUNI 2025 – GIẢI PHÁP … Continue reading Đỗ đại học nhưng trượt tốt nghiệp – Tình huống trớ trêu trong mỗi mùa tuyển sinh

Chi tiết