Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | June 23, 2024

Scroll to top

Top

Đại học Đà Nẵng

Tuyển sinh 2023: ĐH Đà Nẵng công bố thông tin tuyển sinh của các trường thành viên

January 23, 2023 |

Năm 2023, Đại học Đà Nẵng dự kiến tuyển sinh 146 ngành tại 9 cơ sở đào tại thành viên theo 4 phương thức tuyển sinh.

1. Thông tin chung

Phương thức tuyển sinh tại các cơ sở đào … Chi tiết

Tuyển sinh 2022: Các trường thành viên Đại học Đà Nẵng công bố phương thức tuyển sinh

February 9, 2022 |

Kỳ tuyển sinh năm 2022, 9 đơn vị thành viên của Đại học Đà Nẵng dự kiến tuyển 14.550 tổng chỉ tiêu trong đó có một số trường mở thêm ngành học mới và thay đổi chỉ tiêu tuyển sinh.

1. … Chi tiết

Tin tức mới nhất