Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | November 29, 2022

Scroll to top

Top

khối ngành y dược

Tiêu chuẩn đầu vào khối trường Y dược có sự thay đổi

November 18, 2022 |

Từ năm 2025, nhóm trường đào tạo Y dược sẽ tuyển sinh bằng kỳ thi riêng.

Trong Hội nghị giáo dục y học thường niên lần thứ 6 do Trường Ðại học (ÐH) Y Hà Nội tổ chức ngày 17/11, nội … Chi tiết