Thời gian thi đánh giá năng lực năm 2022 (Chính thức)

Kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM đang được phụ huynh và học sinh quan tâm hơn cả. Kết quả bài thi này được nhiều trường đại … Continue reading Thời gian thi đánh giá năng lực năm 2022 (Chính thức)

Chi tiết