Trắc nghiệm nghề nghiệp / Trắc nghiệm sở thích HOLLAND

Trắc nghiệm sở thích HOLLAND


Trắc nghiệm sở thích HOLLAND

Trắc nghiệm sở thích Holland là trắc nghiệm do tiến sĩ tâm lý học người Mỹ - John Holland phát triển. Đây là bài trắc nghiệm được đông đảo các trường học trên thế giới ứng dụng trong các hoạt động hướng nghiệp, nhờ vào sự chính xác của nó. Những học sinh, sinh viên trước ngưỡng cửa lựa chọn ngành, nghề sẽ được làm bài trắc nghiệm, từ đó kết quả sẽ phân tích xu hướng sở thích của bản thân, đưa ra gợi ý ngành nghề phù hợp.

Khám phá tính cách


Vui lòng nhập đúng các thông tin sau để nhận kết quả trắc nghiệm HOLLAND của bạn!

Họ và tên *
Số điện thoại *
Năm sinh *
Email

Thông tin ngành

Thông tin trường

    Thông tin ngành

      Thông tin trường