Quay lại

Trắc nghiệm nghề nghiệp / Trắc nghiệm tính cách MBTI

Trắc nghiệm tính cách MBTI

Trắc nghiệm tính cách MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) - bài trắc nghiệm giúp giải mã bản thân, phân tích tính cách của con người thông qua việc trả lời hàng loạt các câu hỏi trắc nghiệm về tính cách. MBTI chia tính cách con người ra làm 16 nhóm tính cách chính, mỗi nhóm tính cách có một góc nhìn về cuộc sống khác nhau, một cách giải quyết vấn đề gặp phải khác nhau. Đây có thể coi là bài trắc nghiệm được sử dụng nhiều nhất trong các hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trước ngưỡng cửa chọn ngành, chọn nghề.

Bạn chưa đăng nhập. Hãy đăng nhập ngay để khám phá tính cách của bản thân nhé

Thông tin ngành

Thông tin trường

    Thông tin ngành

      Thông tin trường