Bộ GD&ĐT chính thức ban hành quy chế tuyển sinh: 8 điểm mới thí sinh cần lưu ý

Về cơ bản, quy chế và công tác tuyển sinh năm 2022 do Bộ GD&ĐT công bố đều giữ được ổn định, chỉ điều chỉnh một số nội dung nhằm khắc phục những khó khăn và bất hợp lý và … Continue reading Bộ GD&ĐT chính thức ban hành quy chế tuyển sinh: 8 điểm mới thí sinh cần lưu ý

Chi tiết