Danh sách các trường xét tuyển bằng điểm Đánh giá tư duy do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức năm 2022

5/5 – (14 lượt đánh giá)

Trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2022, đang có nhiều trường đại học chọn sử dụng kết quả “Kỳ thi đánh giá tư duy” do Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì … Continue reading Danh sách các trường xét tuyển bằng điểm Đánh giá tư duy do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức năm 2022

Chi tiết