Danh sách các trường xét tuyển bằng điểm Đánh giá tư duy do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức năm 2024

Trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2024, dự kiến nhiều trường đại học chọn sử dụng kết quả Kỳ thi Đánh giá tư duy do Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì để thực hiện trong tuyển sinh … Continue reading Danh sách các trường xét tuyển bằng điểm Đánh giá tư duy do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức năm 2024

Chi tiết