Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | September 24, 2023

Scroll to top

Top

Khối D79 điểm chuẩn các ngành và trường khối D79

Khối D79 bao gồm 3 môn thi: Ngữ văn, Khoa học xã hội  Tiếng Đức. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối D79:
STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Luật – Đại Học Quốc Gia Hà Nội 7380110 Luật A01, D01, D03, D07, D79, D83 25.29 Tốt nghiệp THPT Luật kinh doanh
2 Đại Học Luật – Đại Học Quốc Gia Hà Nội 7390109 Luật A01, D01, D07, D79, D82 25.7 Tốt nghiệp THPT Luật thương mại quốc tế