Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | May 24, 2022

Scroll to top

Top

Khối R22 điểm chuẩn các ngành và trường khối R22

Đánh giá
Khối R22 bao gồm 3 môn thi: Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh miễn. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối R22:
STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền Công tác dân vận 523 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước D01, R22 17.25 Điểm thi TN THPT
Công tác dân vận
2 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền Tư tưởng Hồ Chí Minh 533 Chính trị học D01, C15, A16, R22 22 Điểm thi TN THPT
Tư tưởng Hồ Chí Minh
3 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền Chính trị phát triển 531 Chính trị học D01, C15, A16, R22 22.25 Điểm thi TN THPT
Chính trị phát triển
4 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền Chủ nghĩa xã hội khoa học 7229008 Chủ nghĩa xã hội khoa học D01, C15, A16, R22 22.5 Điểm thi TN THPT
5 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền Chính sách công 536 Chính trị học D01, C15, A16, R22 23 Điểm thi TN THPT
Chính sách công
6 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền Triết học 7229001 Triết học D01, C15, A16, R22 23 Điểm thi TN THPT
7 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền Công tác tổ chức 522 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước D01, R22 23 Điểm thi TN THPT
Công tác tổ chức
8 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa 530 Chính trị học D01, C15, A16, R22 23.05 Điểm thi TN THPT
Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa
9 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền Văn hóa phát triển 535 Chính trị học D01, C15, A16, R22 23.75 Điểm thi TN THPT
Văn hóa phát triển
10 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền Quản lý nhà nước 537 Quản lý nhà nước D01, C15, A16, R22 24 Điểm thi TN THPT
Quản lý hành chính nhà nước

Tin tức mới nhất