Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | May 22, 2023

Scroll to top

Top

Khối R22 điểm chuẩn các ngành và trường khối R22

Đánh giá
Khối R22 bao gồm 3 môn thi: Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh miễn. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối R22:
STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền Công tác tổ chức 7310202 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước D01, R22 23.38 Thang điểm 30. Điểm TN THPT
2 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền Tư tưởng Hồ Chí Minh 533 Chính trị học D01, R22 23.83 Điểm TN THPT
3 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền Chính trị phát triển 531 Chính trị học D01, R22 23.9 Điểm TN THPT
4 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền Chủ nghĩa xã hội khoa học 7229008 Chủ nghĩa xã hội khoa học D01, C15, A16, R22 24 Thang điểm 30. Điểm TN THPT
5 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền Chính sách công 536 Chính trị học D01, C15, A16, R22 24.08 Điểm TN THPT
6 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền Triết học 7229001 Triết học D01, C15, A16, R22 24.15 Thang điểm 30. Điểm TN THPT
7 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền Văn hóa phát triển 535 Chính trị học D01, C15, A16, R22 24.3 Điểm TN THPT
8 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền Quản lý nhà nước 532 Quản lý nhà nước D01, R22 24.5 Điểm TN THPT
9 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền Công tác xã hội 7760101 Công tác xã hội D01, R22 24.57 Thang điểm 30. Điểm TN THPT
10 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền Quản lý công 7340403 Quản lý công D01, C15, A16, R22 24.68 Thang điểm 30. Điểm TN THPT

Tin tức mới nhất