Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | March 30, 2023

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội năm 2022

Đánh giá

Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội điểm chuẩn 2022 - USTH điểm chuẩn 2022

Dưới đây là điểm chuẩn Trường Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội (USTH)
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Khoa học vật liệu 7440122 A00, B00, D07, A02 22.35 Khoa học Vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano
TN THPT
2 Nước – Môi trường – Hải dương học 7440301 A00, B00, D07, A02 22 Khoa học Môi trường Ứng dụng
TN THPT
3 Công nghệ Thông tin và truyền thông 7480201 A00, A01, D07, A02 25.75 TN THPT
4 Khoa học và Công nghệ Thực phẩm 7540101 A00, B00, D07, A02 22 TN THPT
5 Công nghệ sinh học 7420201 A00, B00, D08, A02 22.8 Công nghệ Sinh học – Phát triển thuốc
TN THPT
6 Vật lý kỹ thuật và điện tử 7520401 A00, A01, D07, A02 22.75 TN THPT
7 Khoa học và Công nghệ Y khoa 7720601 A00, B00, D07, A02 23.15 TN THPT
8 Vũ trụ và Ứng dụng 7520121 A00, B00, A01, D07 23.65 Khoa học Vũ trụ và Công nghệ Vệ tinh
TN THPT
9 An toàn thông tin 7480202 A00, B00, A01, A02 24.3 TN THPT
10 Toán ứng dụng 7460112 A00, B00, A01, A02 22.6 TN THPT
11 Hoá học 7440112 A00, B00, D07, A06 23.05 TN THPT
12 Khoa học dữ liệu 7480109 A00, A01, D08, A02 24.65 TN THPT
13 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 7510203 A00, A01, D07, A02 24.5 TN THPT
14 Kỹ thuật ô tô 7520130 A00, A01, D07, A02 24.2 TN THPT
15 Năng lượng 7520201 A00, A01, D07, A02 22.6 Kỹ thuật điện và Năng lượng tái tạo
TN THPT

Tin tức mới nhất