Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | June 22, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại học Kinh Tế Nghệ An năm 2023

Đại học Kinh Tế Nghệ An điểm chuẩn 2023 - NACE điểm chuẩn 2023

 Dưới đây là điểm chuẩn Trường Đại học Kinh Tế Nghệ An
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, B00, A01, D01, XDHB 16 Học bạ
2 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, B00, A01, D01, XDHB 16 Học bạ
3 Lâm học 7620201 A00, B00, A01, D01, XDHB 16 Học bạ
4 Kế toán 7340301 A00, B00, A01, D01, XDHB 16 Học bạ
5 Kinh tế 7310101 A00, B00, A01, D01, XDHB 16 Học bạ
6 Quản lý đất đai 7850103 A00, B00, A01, D01, XDHB 16 Học bạ
7 Kinh tế 7310109 A00, B00, A01, D01, XDHB 16 Học bạ; CN: Kinh tế số
8 Thú y 7640101 A00, B00, A01, D01, XDHB 16 Học bạ; Bác sĩ Thú y
9 Công nghệ thông tin 7480201 A00, B00, A01, D01, XDHB 16 Học bạ
10 Marketing 7340115 A00, B00, A01, D01, XDHB 16 Học bạ
11 Nông nghiệp 7620101 A00, B00, A01, D01, XDHB 16 Học bạ; Nông nghiệp công nghệ cao

Tin tức mới nhất