Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | May 23, 2023

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Trưng Vương năm 2022

Đánh giá

Đại Học Trưng Vương điểm chuẩn 2022 - TVU điểm chuẩn 2022

 Dưới đây là điểm chuẩn Trường Đại Học Trưng Vương
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, D09, D10, D14 15 Điểm thi TN THPT
2 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 D01, D09, D10, C00 15 Điểm thi TN THPT
3 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, A07, D01 15 Điểm thi TN THPT
4 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01, A07, D01 15 Điểm thi TN THPT
5 Kế toán 7340301 A00, A01, A07, D01 15 Điểm thi TN THPT
6 Luật 7380107 A00, A01, D01, C00 15 Điểm thi TN THPT, Luật kinh tế
7 Điều dưỡng 7720301 A00, A02, B00 19 Điểm thi TN THPT
8 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, D09, D10, D14, XDHB 17 Xét học bạ
9 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 D01, D09, D10, C00, XDHB 17 Xét học bạ
10 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, A07, D01, XDHB 17 Xét học bạ
11 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01, A07, D01, XDHB 17 Xét học bạ
12 Kế toán 7340301 A00, A01, A07, D01, XDHB 17 Xét học bạ
13 Luật 7380107 A00, A01, D01, C00, XDHB 17 Xét học bạ
14 Điều dưỡng 7720301 A00, A02, B00, XDHB 19.5 Luật kinh tế, Xét học bạ, Học lực lớp 12 đạt loại Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp >= 6,5

Tin tức mới nhất