Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | March 30, 2023

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Học viện Quốc tế năm 2022

Đánh giá

Học viện Quốc tế điểm chuẩn 2022 - ISEF điểm chuẩn 2022

Dưới đây là điểm chuẩn Học viện Quốc tế (ISEF)
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01 23.22 dành cho nữ
2 Ngôn ngữ Anh 7220201 A01 22.72 dành cho nữ
3 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 D01 17.45 dành cho nam
4 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 D01 22.55 dành cho nữ
5 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 D04 23.26 dành cho nữ
6 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01 20.5 dành cho nam
7 Ngôn ngữ Anh 7220201 A01 21.03 dành cho nam

Tin tức mới nhất