Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | February 3, 2023

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Gia Lai năm 2022

Đánh giá

Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Gia Lai điểm chuẩn 2022 - NLU điểm chuẩn 2022

Dưới đây là điểm chuẩn Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Gia Lai (NLU)
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Quản trị kinh doanh 7340101G DGNLHCM 700
2 Quản trị kinh doanh 7340101G A00, A01, D01, XDHB 15 TN THPT
3 Kế toán 7340301G DGNLHCM 700
4 Kế toán 7340301G A00, A01, D01, XDHB 15 TN THPT
5 Thú y 7640101G DGNLHCM 700
6 Thú y 7640101G A00, B00, D07, D08, XDHB 16 ĐIỂM TN THPT
7 Công nghệ thông tin 7480101G DGNLHCM 700
8 Công nghệ thông tin 7480101G A00, A01, D07, XDHB 15 ĐIỂM TN THPT
9 Nông học 7620109G DGNLHCM 700
10 Nông học 7620109G A00, B00, B08, XDHB 15 ĐIỂM TN THPT
11 Tài nguyên và du lịch sinh thái 7859002G A00, B00, D01, D08, XDHB 15 ĐIỂM TN THPT
12 Bất động sản 7340116G A00, A01, D01, A04, XDHB 15 TN THPT
13 Lâm nghiệp 7620202G A00, B00, D01, D08, XDHB 15 Lâm nghiệp đô thị, ĐIỂM TN THPT
14 Bất động sản 7340116G DGNLHCM 700
15 Lâm nghiệp 7620202G DGNLHCM 700 Lâm nghiệp đô thị
16 Tài nguyên và du lịch sinh thái 7859002G DGNLHCM 700

Tin tức mới nhất