Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | March 23, 2023

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Trường Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên năm 2022

Đánh giá

Trường Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên điểm chuẩn 2022 - SFL điểm chuẩn 2022

Dưới đây là điểm chuẩn Trường Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên (SFL)
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Sư phạm Tiếng Trung Quốc 7140234 A01, D01, D66, D04 24.4 Điểm TN THPT
2 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 A01, D01, D66, D04 22.3 Điểm TN THPT
3 Sư phạm Tiếng Anh 7140231 A01, D01, D15, D66 23.7 Điểm TN THPT
4 Ngôn ngữ Pháp 7220203 A01, D01, D66, D03 16 Điểm TN THPT
5 Ngôn ngữ Anh 7220201 A01, D01, D15, D66 21 Điểm TN THPT
6 Sư phạm Tiếng Trung Quốc 7140234 A01, D01, D66, D04, XDHB 26.8 học bạ
7 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 A01, D01, D66, D04, XDHB 26.7 học bạ
8 Sư phạm Tiếng Anh 7140231 A01, D01, D15, D66, XDHB 25.5 học bạ
9 Ngôn ngữ Pháp 7220203 A01, D01, D66, D03 18 học bạ
10 Ngôn ngữ Anh 7220201 A01, D01, D15, D66, XDHB 25.5 học bạ

Tin tức mới nhất