Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | January 18, 2022

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Trường Sĩ Quan Đặc Công năm 2021

STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Chỉ huy tham mưu Đặc công 7860207 A00, A01 23.9 phía bắc
2 Chỉ huy tham mưu Đặc công 7860207 A00, A01 24.3 phía nam

Tin tức mới nhất