Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | June 6, 2024

Scroll to top

Top

Hồ sơ thi tốt nghiệp THPT: Tất cả các mã trường, mã quận huyện tại An Giang

Tra cứu mã trường, mã quận huyện là điều không thể thiếu đối với mỗi thí sinh đang làm hồ sơ thi tốt nghiệp THPT. Để thuận tiện hơn trong việc tra cứu, dưới đây mà tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Sở GD&ĐT An Giang.

Tỉnh An Giang

Xem thêm: Chi tiết mã hộ khẩu thường trú tỉnh, huyện, trường và các khu vực ưu tiên trên cả nước

STT Tên Trường Mã Trường Địa Chỉ Tên Quận/Huyện
Quận/ Huyện
Tên Tỉnh/TP
Tỉnh/TP
Khu vực
1 Học ở nước ngoài_51 800 Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 An Giang 51 Khu vực 3
2 Quân nhân, Công an tại
ngũ_51
900 Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 An Giang 51 Khu vực 3
3 THPT Long Xuyên 001 Ph. Mỹ Long, Long Xuyên Thành phố Long
Xuyên
01 An Giang 51 Khu vực 2
4 THPT Chuyên Thoại
Ngọc Hầu
002 5B Tôn Đức Thắng, P. Mỹ Bình, TP.Long Xuyên Thành phố Long
Xuyên
01 An Giang 51 Khu vực 2
5 PT ISCHOOL Long
Xuyên
003 khóm Bình Thới 3, P. Bình Khánh, TP. Long Xuyên Thành phố Long
Xuyên
01 An Giang 51 Khu vực 2
6 THPT Mỹ Thới 004 P. Mỹ Thới, Long Xuyên Thành phố Long
Xuyên
01 An Giang 51 Khu vực 2
7 CĐ Nghề An Giang 005 165A Trần Hưng Đạo, P.Bình Khánh,Long Xuyên,
AG
Thành phố Long
Xuyên
01 An Giang 51 Khu vực 2
8 TT GDTX An Giang 006 P. Mỹ Xuyên, Long Xuyên Thành phố Long
Xuyên
01 An Giang 51 Khu vực 2
9 PT Chưởng Binh Lễ 007 P. Mỹ Bình, Long Xuyên Thành phố Long
Xuyên
01 An Giang 51 Khu vực 2
10 TH Y Tế 045 số 20 nguyễn văn linh, P. Mỹ Phước,Long Xuyên,
AG
Thành phố Long
Xuyên
01 An Giang 51 Khu vực 2
11 THPT Bình Khánh 051 P. Bình Khánh, Long Xuyên Thành phố Long
Xuyên
01 An Giang 51 Khu vực 2
12 Năng khiếu thể thao 068 P. Mỹ Bình, Long Xuyên, AG Thành phố Long
Xuyên
01 An Giang 51 Khu vực 2
13 THPT Mỹ Hòa Hưng 069 ấp Mỹ an 1, xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên, AG Thành phố Long
Xuyên
01 An Giang 51 Khu vực 2
14 TC Nghề KTKT Công
Đoàn AG
070 Đường Quản Cơ Thành, P. Bình Khánh, Long
Xuyên, AG
Thành phố Long
Xuyên
01 An Giang 51 Khu vực 2
15 PT Thực hành Sư phạm 074 20 Võ Thị Sáu, P. Đông Xuyên, Long Xuyên, AG Thành phố Long
Xuyên
01 An Giang 51 Khu vực 2
16 PT Quốc tế GIS 075 P. Mỹ Hòa (khu hành chính), Long Xuyên, AG Thành phố Long
Xuyên
01 An Giang 51 Khu vực 2
17 THPT Nguyễn Công Trứ 078 P. Mỹ Thới, Long Xuyên Thành phố Long
Xuyên
01 An Giang 51 Khu vực 2
18 THPT Nguyễn Hiền 086 P. Bình Khánh, Long Xuyên, AG Thành phố Long
Xuyên
01 An Giang 51 Khu vực 2
19 THCS-THPT Mỹ Hòa
Hưng
096 ấp Mỹ an 1, xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên, AG Thành phố Long
Xuyên
01 An Giang 51 Khu vực 2
20 THPT Chuyên Thủ Khoa
Nghĩa
008 Nguyễn Đình Chiểu, P. Châu phú A, TP. Châu Đốc Thành phố Châu Đốc 02 An Giang 51 Khu vực 2
21 THPT Võ Thị Sáu 009 Lê Lợi, P. Châu Phú B, TP. Châu Đốc Thành phố Châu Đốc 02 An Giang 51 Khu vực 2
22 TT. GDTX Châu Đốc 055 P. Châu phú A, thị xã Châu Đốc Thành phố Châu Đốc 02 An Giang 51 Khu vực 2
23 TC Nghề Châu Đốc 071 khóm Châu Long 8, P.Châu Long, TP. Châu Đốc Thành phố Châu Đốc 02 An Giang 51 Khu vực 2
24 PT DTNT THPT An
Giang
081 Khóm Châu Thới 1, P. Châu Phú B, TP Châu Đốc,
AG
Thành phố Châu Đốc 02 An Giang 51 Khu vực 1
25 THPT An Phú 010 TTr. An Phú, H. An Phú Huyện An Phú 03 An Giang 51 Khu vực 2 NT
26 THPT An Phú 2 011 TTr. An Phú, H. An Phú Huyện An Phú 03 An Giang 51 Khu vực 2 NT
27 THPT Quốc Thái 012 Ấp Đồng Ky, xã Quốc Thái, H. An phú Huyện An Phú 03 An Giang 51 Khu vực 1
28 TTDN-GDTX An Phú 062 ấp An Hưng, TTr. An Phú, H. An Phú Huyện An Phú 03 An Giang 51 Khu vực 2 NT
29 THPT Vĩnh Lộc 066 ấp 1, xã Vĩnh Lộc, An Phú Huyện An Phú 03 An Giang 51 Khu vực 2 NT
30 TT GDNN-GDTX An Phú 092 ấp An Hưng, TTr. An Phú, H. An Phú, AG Huyện An Phú 03 An Giang 51 Khu vực 2 NT
31 THCS-THPT Vĩnh Lộc 098 Ấp Vĩnh Thạnh, Xã Vĩnh Lộc, An Phú, AG Huyện An Phú 03 An Giang 51 Khu vực 2 NT
32 THPT Lương Thế Vinh 099 TTr. An Phú, H. An Phú, AG Huyện An Phú 03 An Giang 51 Khu vực 2 NT
33 THPT Tân Châu 013 Thị xã Tân Châu, An Giang Thị xã Tân Châu 04 An Giang 51 Khu vực 2
34 THPT Đức Trí 014 Thị xã Tân Châu, An Giang Thị xã Tân Châu 04 An Giang 51 Khu vực 2
35 THPT Vĩnh Xương 015 Xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, AG Thị xã Tân Châu 04 An Giang 51 Khu vực 1
36 THPT Châu Phong 050 Vĩnh Lợi I, Châu Phong, TX.Tân Châu Thị xã Tân Châu 04 An Giang 51 Khu vực 1
37 TT. GDTX Tân Châu 056 TTr. Tân Châu, H. Tân Châu Thị xã Tân Châu 04 An Giang 51 Khu vực 2
38 THPT Nguyễn Quang
Diêu
067 ấp Tân Phú B, xã Tân An, Thị xã Tân Châu, AG Thị xã Tân Châu 04 An Giang 51 Khu vực 2
39 TC Nghề Tân Châu 072 ấp Tân Phú, xã Tân An, Thị xã Tân Châu, AG Thị xã Tân Châu 04 An Giang 51 Khu vực 2
40 THPT Chu Văn An 016 TTr. Phú Mỹ, H. Phú Tân Huyện Phú Tân 05 An Giang 51 Khu vực 2 NT
41 PT Phú Tân 017 TTr. Phú Mỹ, H. Phú Tân Huyện Phú Tân 05 An Giang 51 Khu vực 2 NT
42 THPT Nguyễn Chí Thanh 018 TTr. Chợ Vàm, H. Phú Tân Huyện Phú Tân 05 An Giang 51 Khu vực 2 NT
43 THPT Hoà Lạc 046 Xã Hòa Lạc, H. Phú Tân Huyện Phú Tân 05 An Giang 51 Khu vực 2 NT
44 THPT Bình Thạnh Đông 052 Xã Bình Thạnh Đông, Phú Tân Huyện Phú Tân 05 An Giang 51 Khu vực 2 NT
45 TTDN-GDTX Phú Tân 057 ấp trung 1, TTr. Phú Mỹ, H. Phú Tân Huyện Phú Tân 05 An Giang 51 Khu vực 2 NT
46 THCS-THPT Phú Tân 079 TTr. Phú Mỹ, H. Phú Tân Huyện Phú Tân 05 An Giang 51 Khu vực 2 NT
47 TT GDNN-GDTX Phú
Tân
087 ấp trung 1, TTr. Phú Mỹ, H. Phú Tân, AG Huyện Phú Tân 05 An Giang 51 Khu vực 2 NT
48 THPT Tịnh Biên 024 TTr. Nhà Bàng, H. Tịnh Biên Huyện Tịnh Biên 06 An Giang 51 Khu vực 1
49 THPT Chi Lăng 025 TTr. Chi Lăng, H. Tịnh Biên Huyện Tịnh Biên 06 An Giang 51 Khu vực 1
50 THPT Xuân Tô 026 TTr. Tịnh Biên, H. Tịnh Biên Huyện Tịnh Biên 06 An Giang 51 Khu vực 1
51 TTDN-GDTX Tịnh Biên 064 Khóm Xuân Phú, TTr. Tịnh Biên, H. Tịnh Biên Huyện Tịnh Biên 06 An Giang 51 Khu vực 1
52 TT GDNN-GDTX Tịnh
Biên
094 Khóm Xuân Phú, TTr. Tịnh Biên, H. Tịnh Biên, AG Huyện Tịnh Biên 06 An Giang 51 Khu vực 1
53 THPT Nguyễn Trung Trực 027 TTr. Tri Tôn, H. Tri Tôn Huyện Tri Tôn 07 An Giang 51 Khu vực 1
54 THPT Dân Tộc Nội Trú 028 Xã Châu Lăng, H. Tri Tôn Huyện Tri Tôn 07 An Giang 51 Khu vực 1
55 THPT Ba Chúc 029 TTr. Ba Chúc, H. Tri Tôn Huyện Tri Tôn 07 An Giang 51 Khu vực 1
56 TT. GDTX Tri Tôn 065 TTr. Tri Tôn, H. Tri Tôn Huyện Tri Tôn 07 An Giang 51 Khu vực 1
57 TC Nghề Dân tộc Nội Trú
AG
073 ấp Tô Hạ, xã Núi Tô, H. Tri Tôn, AG Huyện Tri Tôn 07 An Giang 51 Khu vực 1
58 PT Cô Tô 077 Sóc Triết, xã Cô Tô, Tri Tôn, An Giang Huyện Tri Tôn 07 An Giang 51 Khu vực 1
59 TT GDNN-GDTX Tri Tôn 095 TTr. Tri Tôn, H. Tri Tôn, AG Huyện Tri Tôn 07 An Giang 51 Khu vực 1
60 THCS-THPT Cô Tô 097 Sóc Triết, xã Cô Tô, Tri Tôn, An Giang Huyện Tri Tôn 07 An Giang 51 Khu vực 1
61 THPT Trần Văn Thành 019 TTr. Cái Dầu, H. Châu Phú Huyện Châu Phú 08 An Giang 51 Khu vực 2 NT
62 THPT Châu Phú 020 Xã Mỹ Đức, H. Châu phú Huyện Châu Phú 08 An Giang 51 Khu vực 2 NT
63 THPT Thạnh Mỹ Tây 021 Xã Thạnh Mỹ Tây, H. Châu Phú Huyện Châu Phú 08 An Giang 51 Khu vực 2 NT
64 THPT Bình Mỹ 022 Xã Bình Mỹ, H. Châu Phú Huyện Châu Phú 08 An Giang 51 Khu vực 1
65 PT Bình Long 023 Xã Bình Long, H. Châu Phú Huyện Châu Phú 08 An Giang 51 Khu vực 2 NT
66 TTDN-GDTX Châu Phú 061 ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Thạnh Trung, H. Châu
Phú, AG
Huyện Châu Phú 08 An Giang 51 Khu vực 2 NT
67 TC Kinh tế – Kỹ thuật AG 076 QL91, tổ10, ấpVĩnh Phú, xã Vĩnh Thạnh Trung,
Châu Phú, AG
Huyện Châu Phú 08 An Giang 51 Khu vực 2 NT
68 THCS-THPT Bình Long 080 Xã Bình Long, H. Châu Phú Huyện Châu Phú 08 An Giang 51 Khu vực 2 NT
69 TT GDNN-GDTX Châu
Phú
091 ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Thạnh Trung, H. Châu
Phú, AG
Huyện Châu Phú 08 An Giang 51 Khu vực 2 NT
70 THPT Nguyễn Hữu Cảnh 030 TTr. Chợ Mới, H. Chợ Mới Huyện Chợ Mới 09 An Giang 51 Khu vực 2 NT
71 THPT Châu Văn Liêm 031 TTr. Mỹ Luông, H. Chợ Mới Huyện Chợ Mới 09 An Giang 51 Khu vực 2 NT
72 THPT Huỳnh Thị Hưởng 032 Xã Hội An, H. Chợ Mới Huyện Chợ Mới 09 An Giang 51 Khu vực 2 NT
73 THPT Long Kiến 033 Xã Long Kiến, H. Chợ Mới Huyện Chợ Mới 09 An Giang 51 Khu vực 2 NT
74 THPT Mỹ Hiệp 034 Xã Mỹ Hiệp, H. Chợ Mới Huyện Chợ Mới 09 An Giang 51 Khu vực 2 NT
75 THPT Mỹ Hội Đông 047 Xã Mỹ Hội Đông, H. Chợ Mới Huyện Chợ Mới 09 An Giang 51 Khu vực 2 NT
76 THPT Hòa Bình 049 Xã Hòa Bình, H. Chợ Mới Huyện Chợ Mới 09 An Giang 51 Khu vực 2 NT
77 TT. GDTX Chợ Mới 058 TTr. Chợ Mới, H. Chợ Mới Huyện Chợ Mới 09 An Giang 51 Khu vực 2 NT
78 TT. GDTX Mỹ Luông 059 TTr. Mỹ Luông, H. Chợ Mới Huyện Chợ Mới 09 An Giang 51 Khu vực 2 NT
79 THPT Ung Văn Khiêm 082 Xã Long Kiến, H. Chợ Mới, AG Huyện Chợ Mới 09 An Giang 51 Khu vực 2 NT
80 THPT Nguyễn Văn
Hưởng
083 Xã Mỹ Hiệp, H. Chợ Mới, AG Huyện Chợ Mới 09 An Giang 51 Khu vực 2 NT
81 THPT Lương Văn Cù 084 Xã Mỹ Hội Đông, H. Chợ Mới, AG Huyện Chợ Mới 09 An Giang 51 Khu vực 2 NT
82 THPT Võ Thành Trinh 085 Xã Hòa Bình, H. Chợ Mới, AG Huyện Chợ Mới 09 An Giang 51 Khu vực 2 NT
83 TT GDNN-GDTX Chợ
Mới
088 Châu văn Liêm, TTr. Chợ Mới, H. Chợ Mới, AG Huyện Chợ Mới 09 An Giang 51 Khu vực 2 NT
84 TC Nghề Chợ Mới 089 TTr. Mỹ Luông, H. Chợ Mới, AG Huyện Chợ Mới 09 An Giang 51 Khu vực 2 NT
85 TC Kỹ thuật – Công nghệ
An Giang
100 Đường 942, Lộ Vòng cung, ấp Mỹ Hòa, TTr. Mỹ
Luông, huyện Chợ Mới, AG
Huyện Chợ Mới 09 An Giang 51 Khu vực 2 NT
86 THPT Nguyễn Bỉnh
Khiêm
037 ấp Hòa Long 3, TTr. An Châu, H. Châu Thành Huyện Châu Thành 10 An Giang 51 Khu vực 2 NT
87 THPT Vĩnh Bình 039 Xã Vĩnh Bình, H. Châu Thành Huyện Châu Thành 10 An Giang 51 Khu vực 2 NT
88 THPT Cần Đăng 053 Xã Cần Đăng, H. Châu Thành Huyện Châu Thành 10 An Giang 51 Khu vực 1
89 TTDN-GDTX Châu
Thành
063 ấp Hòa Long 1, TTr. An Châu, H. Châu Thành Huyện Châu Thành 10 An Giang 51 Khu vực 2 NT
90 TT GDNN-GDTX Châu
Thành
093 ấp Hòa Long 1, TTr. An Châu, H. Châu Thành, AG Huyện Châu Thành 10 An Giang 51 Khu vực 2 NT
91 THPT Nguyễn Văn Thoại 040 Nam Sơn, TTr. Núi Sập, H. Thoại Sơn Huyện Thoại Sơn 11 An Giang 51 Khu vực 2 NT
92 THPT Nguyễn Khuyến 041 Ấp Phú An, TTr. Phú Hòa, H. Thoại Sơn Huyện Thoại Sơn 11 An Giang 51 Khu vực 2 NT
93 THPT Vọng Thê 044 TTr. óc Eo, H. Thoại Sơn Huyện Thoại Sơn 11 An Giang 51 Khu vực 1
94 THPT Vĩnh Trạch 048 Xã Vĩnh Trạch, H. Thoại Sơn Huyện Thoại Sơn 11 An Giang 51 Khu vực 2 NT
95 TTDN-GDTX Thoại Sơn 060 ấp Tây Sơn, TTr. Núi Sập, H. Thoại Sơn Huyện Thoại Sơn 11 An Giang 51 Khu vực 2 NT
96 TT GDNN-GDTX Thoại
Sơn
090 ấp Tây Sơn, TTr. Núi Sập, H. Thoại Sơn, AG Huyện Thoại Sơn 11 An Giang 51 Khu vực 2 NT

(Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Tin tức mới nhất