Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | February 23, 2024

Scroll to top

Top

Hồ sơ thi tốt nghiệp THPT: Tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Bạc Liêu

Tra cứu mã trường, mã quận huyện là điều không thể thiếu đối với mỗi thí sinh đang làm hồ sơ thi tốt nghiệp THPT. Để thuận tiện hơn trong việc tra cứu, dưới đây mà tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Sở GD&ĐT-KHCN Bạc Liêu.

Tỉnh Bạc Liêu

Xem thêm: Chi tiết mã hộ khẩu thường trú tỉnh, huyện, trường và các khu vực ưu tiên trên cả nước

STT Tên Trường Mã Trường Địa Chỉ Tên Quận/Huyện
Quận/ Huyện
Tên Tỉnh/TP
Tỉnh/TP
Khu vực
1 Học ở nước ngoài_60 800 Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Bạc Liêu 60 Khu vực 3
2 Quân nhân, Công an tại
ngũ_60
900 Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Bạc Liêu 60 Khu vực 3
3 THPT Bạc Liêu 002 Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Thành phố Bạc Liêu 01 Bạc Liêu 60 Khu vực 2
4 THPT Phan Ngọc Hiển 008 Số 51 Đường Cao Văn Lầu, Phường 5, thành phố
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Thành phố Bạc Liêu 01 Bạc Liêu 60 Khu vực 2
5 THPT Chuyên Bạc Liêu 009 Đường Trần Huỳnh, Phường 1, thành phố Bạc
Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Thành phố Bạc Liêu 01 Bạc Liêu 60 Khu vực 2
6 TT GDTX tỉnh Bạc Liêu 010 Đường Võ Thị Sáu, Phường 7, thành phố Bạc Liêu,
tỉnh Bạc Liêu
Thành phố Bạc Liêu 01 Bạc Liêu 60 Khu vực 2
7 THPT Hiệp Thành 021 Đường Bạch Đằng, Phường Nhà Mát, thành phố
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Thành phố Bạc Liêu 01 Bạc Liêu 60 Khu vực 2
8 Trung học Kinh tế – Kỹ
thuật Bạc Liêu
034 Đường Cách Mạng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh
Bạc Liêu
Thành phố Bạc Liêu 01 Bạc Liêu 60 Khu vực 2
9 Trung cấp Văn hóa –
Nghệ thuật Bạc Liêu
035 Phường 8, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu Thành phố Bạc Liêu 01 Bạc Liêu 60 Khu vực 2
10 Cao đẳng Nghề Bạc Liêu 036 Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu Thành phố Bạc Liêu 01 Bạc Liêu 60 Khu vực 2
11 Trung học Sư phạm Bạc
Liêu
041 Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu Thành phố Bạc Liêu 01 Bạc Liêu 60 Khu vực 2
12 Trung học Sư phạm Minh
Hải
042 TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu Thành phố Bạc Liêu 01 Bạc Liêu 60 Khu vực 2
13 Cao đẳng Sư phạm Bạc
Liêu
043 Phường 7, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu Thành phố Bạc Liêu 01 Bạc Liêu 60 Khu vực 2
14 THPT Lê Văn Đẩu 004 Ấp Cái Dầy, TT Châu Hưng, Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc
Liêu
Huyện Vĩnh Lợi 02 Bạc Liêu 60 Khu vực 2 NT
15 Trung tâm GD&DN Vĩnh
Lợi
017 Ấp Nhà Việc, Xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh
Bạc Liêu
Huyện Vĩnh Lợi 02 Bạc Liêu 60 Khu vực 2 NT
16 THPT Vĩnh Hưng 020 Ấp Tam Hưng, xã Vĩnh Hưng Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc
Liêu
Huyện Vĩnh Lợi 02 Bạc Liêu 60 Khu vực 1
17 Trung cấp Nghề Bạc Liêu 038 Xã Long Thạnh, H. Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu Huyện Vĩnh Lợi 02 Bạc Liêu 60 Khu vực 1
18 TTGDNN-GDTX huyện
Vĩnh Lợi
048 Ấp Nhà Việc, Xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh
Bạc Liêu
Huyện Vĩnh Lợi 02 Bạc Liêu 60 Khu vực 2 NT
19 THPT Ngan Dừa 007 Ấp Thống Nhất, TT Ngan Dừa, huyện Hồng Dân,
tỉnh Bạc Liêu
Huyện Hồng Dân 03 Bạc Liêu 60 Khu vực 2 NT
20 Trung tâm GD&DN
Hồng Dân
019 Ấp Kinh Xáng, xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân, tỉnh
Bạc Liêu
Huyện Hồng Dân 03 Bạc Liêu 60 Khu vực 1
21 THPT Ninh Quới 024 Ấp Ninh Phước, xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân,
tỉnh Bạc Liêu
Huyện Hồng Dân 03 Bạc Liêu 60 Khu vực 2NT
22 THPT Ninh Thạnh Lợi 025 Ấp Ninh Thạnh Tây, xã Ninh Thạnh Lợi, huyện
Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu
Huyện Hồng Dân 03 Bạc Liêu 60 Khu vực 1
23 TTGDNN-GDTX huyện
Hồng Dân
052 Ấp Kinh Xáng, xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân, tỉnh
Bạc Liêu
Huyện Hồng Dân 03 Bạc Liêu 60 Khu vực 1
24 THPT Giá Rai 005 Khóm 1, Phường 1, Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu Thị xã Giá Rai 04 Bạc Liêu 60 Khu vực 2
25 THPT Giá Rai (trước
2018)
054 Khóm 1, Phường 1, Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu Thị xã Giá Rai 04 Bạc Liêu 60 Khu vực 1
26 THPT Nguyễn Trung Trực 013 Khóm 4, Phường 1, Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu Thị xã Giá Rai 04 Bạc Liêu 60 Khu vực 2
27 THPT Nguyễn Trung
Trực (trước 2018)
055 Khóm 4, Phường 1, Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu Thị xã Giá Rai 04 Bạc Liêu 60 Khu vực 1
28 Trung tâm GD&DN Giá
Rai
016 Khóm 1, Phường Hộ Phòng, Thị xã Giá Rai, tỉnh
Bạc Liêu
Thị xã Giá Rai 04 Bạc Liêu 60 Khu vực 1
29 THPT Tân Phong 040 Ấp Khúc Tréo A, xã Tân Phong, Thị xã Giá Rai,
tỉnh Bạc Liêu
Thị xã Giá Rai 04 Bạc Liêu 60 Khu vực 2 NT
30 TTGDNN-GDTX thị xã
Giá Rai
049 Khóm 1, Phường Hộ Phòng, Thị xã Giá Rai, tỉnh
Bạc Liêu
Thị xã Giá Rai 04 Bạc Liêu 60 Khu vực 1
31 THPT Tân Phong 053 Ấp Khúc Tréo A, xã Tân Phong, Thị xã Giá Rai,
tỉnh Bạc Liêu
Thị xã Giá Rai 04 Bạc Liêu 60 Khu vực 2
32 THPT Võ Văn Kiệt 006 Ấp Long Hòa, TT Phước Long, huyện Phước Long,
tỉnh Bạc Liêu
Huyện Phước Long 05 Bạc Liêu 60 Khu vực 2 NT
33 THPT Trần Văn Bảy 012 Xã Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu Huyện Phước Long 05 Bạc Liêu 60 Khu vực 2 NT
34 Trung tâm GD&DN
Phước Long
015 Ấp Long Thành, TT Phước Long, huyện Phước
Long, tỉnh Bạc Liêu
Huyện Phước Long 05 Bạc Liêu 60 Khu vực 2 NT
35 TTGDTX Phước Long 046 Ấp Long Thành, TT Phước Long, huyện Phước
Long, tỉnh Bạc Liêu
Huyện Phước Long 05 Bạc Liêu 60 Khu vực 2 NT
36 TTGDNN-GDTX huyện
Phước Long
051 Ấp Long Thành, TT Phước Long, huyện Phước
Long, tỉnh Bạc Liêu
Huyện Phước Long 05 Bạc Liêu 60 Khu vực 2 NT
37 THPT Điền Hải 014 Ấp Gò Cát, xã Điền Hải, Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu Huyện Đông Hải 06 Bạc Liêu 60 Khu vực 1
38 Trung tâm GD&DN
Đông Hải
018 Ấp 4, TT Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu Huyện Đông Hải 06 Bạc Liêu 60 Khu vực 2 NT
39 THPT Gành Hào 022 Ấp 3, TT Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu Huyện Đông Hải 06 Bạc Liêu 60 Khu vực 2 NT
40 THPT Định Thành 023 Ấp Lung Chim, xã Định Thành, huyện Đông Hải,
tỉnh Bạc Liêu
Huyện Đông Hải 06 Bạc Liêu 60 Khu vực 2 NT
41 TTGDNN-GDTX huyện
Đông Hải
050 Ấp 4, TT Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu Huyện Đông Hải 06 Bạc Liêu 60 Khu vực 2 NT
42 THPT Lê Thị Riêng 003 Ấp Thị trấn A, TT Hoà Bình, huyện Hoà Bình, tỉnh
Bạc Liêu
Huyện Hòa Bình 07 Bạc Liêu 60 Khu vực 1
43 Phổ thông Dân tộc Nội
trú tỉnh Bạc Liêu
011 Quốc lộ 1A, TT Hoà Bình, huyện Hoà Bình, tỉnh
Bạc Liêu
Huyện Hòa Bình 07 Bạc Liêu 60 Khu vực 1
44 Trung tâm GD&DN Hòa
Bình
026 Ấp B1, TT Hòa Bình, H. Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu Huyện Hòa Bình 07 Bạc Liêu 60 Khu vực 1
45 Trường THCS&THPT
Trần Văn Lắm
039 Ấp Thanh Sơn, xã Vĩnh Bình; huyện Hòa Bình,
tỉnh Bạc Liêu
Huyện Hòa Bình 07 Bạc Liêu 60 Khu vực 2 NT
46 TTGDTX Hòa Bình 045 Ấp B1, TT Hòa Bình, H. Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu Huyện Hòa Bình 07 Bạc Liêu 60 Khu vực 1
47 TTGDNN-GDTX huyện
Hòa Bình
047 Ấp B1, TT Hòa Bình, H. Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu Huyện Hòa Bình 07 Bạc Liêu 60 Khu vực 1

(Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PEN 2024  GIẢI PHÁP LUYỆN THI LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT TOÀN DIỆN

✅ Chắc vé Đại học TOP với lộ trình luyện thi toàn diện

✅ Giảm 2/3 gánh nặng thi cử nhờ hệ thống đầy đủ kiến thức theo sơ đồ tư duy

✅ Đội ngũ giáo viên luyện thi hàng đầu 16+ năm kinh nghiệm

✅ Dịch vụ hỗ trợ học tập đồng hành xuyên suốt quá trình ôn luyện

 width=

Tin tức mới nhất