Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | March 1, 2024

Scroll to top

Top

Hồ sơ thi tốt nghiệp THPT: Tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Bến Tre

Tra cứu mã trường, mã quận huyện là điều không thể thiếu đối với mỗi thí sinh đang làm hồ sơ thi tốt nghiệp THPT. Để thuận tiện hơn trong việc tra cứu, dưới đây mà tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Sở GD&ĐT Bến Tre.

Tỉnh Bến Tre

Xem thêm: Chi tiết mã hộ khẩu thường trú tỉnh, huyện, trường và các khu vực ưu tiên trên cả nước

STT Tên Trường Mã Trường Địa Chỉ Tên Quận/Huyện
Quận/ Huyện
Tên Tỉnh/TP
Tỉnh/TP
Khu vực
1 Học ở nước ngoài_56 800 Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Bến Tre 56 Khu vực 3
2 Quân nhân, Công an tại
ngũ_56
900 Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Bến Tre 56 Khu vực 3
3 THPT Nguyễn Đình
Chiểu
002 Phường Phú Tân, TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre Thành phố Bến Tre 01 Bến Tre 56 Khu vực 2
4 THPT Bán Công Thị Xã 023 Phường 3-TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre Thành phố Bến Tre 01 Bến Tre 56 Khu vực 2
5 THPT Chuyên Bến Tre 030 Phường Phú Tân -TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre Thành phố Bến Tre 01 Bến Tre 56 Khu vực 2
6 THPT Võ Trường Toản 040 Xã Phú Hưng-TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre Thành phố Bến Tre 01 Bến Tre 56 Khu vực 2
7 Trung tâm GDNN-GDTX thành phố Bến Tre 045 Phường Phú Khương , thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre Thành phố Bến Tre 01 Bến Tre 56 Khu vực 2
8 Phổ thông Hermann
Gmeiner
050 Phường 6-TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre Thành phố Bến Tre 01 Bến Tre 56 Khu vực 2
9 Trung cấp Y Tế Bến Tre 051 Phường 6-TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre Thành phố Bến Tre 01 Bến Tre 56 Khu vực 2
10 CĐ Bến Tre 062 Xã Sơn Đông, TP Bến Tre-Tỉnh Bến Tre Thành phố Bến Tre 01 Bến Tre 56 Khu vực 2
11 THPT Lạc Long Quân 066 Xã Mỹ Thạnh An- Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến
Tre
Thành phố Bến Tre 01 Bến Tre 56 Khu vực 2
12 CĐ nghề Đồng Khởi 068 17A4,QL60, P.Phú Tân, TP Bến Tre, Tỉnh Bến Tre Thành phố Bến Tre 01 Bến Tre 56 Khu vực 2
13 TC nghề Bến Tre 069 59A1, Khu phố 1, P. Phú Tân, TP Bến Tre, Tỉnh
Bến Tre
Thành phố Bến Tre 01 Bến Tre 56 Khu vực 2
14 Năng khiếu TDTT Bến
Tre
072 Phường Phú Khương, TP Bến Tre, Tỉnh Bến Tre Thành phố Bến Tre 01 Bến Tre 56 Khu vực 2
15 THPT Trần Văn Ơn 004 Xã Phú An Hòa, H.Châu Thành, Tỉnh Bến Tre Huyện Châu Thành 02 Bến Tre 56 Khu vực 2 NT
16 THPT Diệp Minh Châu 005 Xã Tiên Thủy, H. Châu Thành, Tỉnh Bến Tre Huyện Châu Thành 02 Bến Tre 56 Khu vực 2 NT
17 THPT BC Châu Thành A 026 TT Châu Thành, H. Châu Thành, Tỉnh Bến Tre Huyện Châu Thành 02 Bến Tre 56 Khu vực 2 NT
18 THPT BC Châu Thành B 027 Xã Tiên Thủy, H. Châu Thành, Tỉnh Bến Tre Huyện Châu Thành 02 Bến Tre 56 Khu vực 2 NT
19 THPT Mạc Đĩnh Chi 049 Xã An Hóa, H. Châu Thành, Tỉnh Bến Tre Huyện Châu Thành 02 Bến Tre 56 Khu vực 2 NT
20 Trung tâm GDNN-GDTX
Châu Thành
054 TT Châu Thành, H.Châu Thành, Tỉnh Bến Tre Huyện Châu Thành 02 Bến Tre 56 Khu vực 2 NT
21 THPT Nguyễn Huệ 067 Xã Tiên Thủy- H. Châu Thành, Tỉnh Bến Tre Huyện Châu Thành 02 Bến Tre 56 Khu vực 2 NT
22 Nuôi Dạy Trẻ em khuyết
tật
073 Xã Hữu Định, Huyện Châu Thành,Tỉnh Bến Tre Huyện Châu Thành 02 Bến Tre 56 Khu vực 2 NT
23 THPT Trần Văn Kiết 007 TT Chợ Lách, H.Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre Huyện Chợ Lách 03 Bến Tre 56 Khu vực 2 NT
24 THPT Trương Vĩnh Ký 008 Xã Vĩnh Thành, H. Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre Huyện Chợ Lách 03 Bến Tre 56 Khu vực 2 NT
25 THPT Bán công Chợ Lách 029 TT Chợ Lách, H. Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre Huyện Chợ Lách 03 Bến Tre 56 Khu vực 2 NT
26 THPT Bán công Vĩnh
Thành
034 Xã Vĩnh Thành, H. Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre Huyện Chợ Lách 03 Bến Tre 56 Khu vực 2 NT
27 Trung tâm GDNN-GDTX
Chợ Lách
055 TT Chợ Lách, H. Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre Huyện Chợ Lách 03 Bến Tre 56 Khu vực 2 NT
28 THPT Ngô Văn Cấn 024 Xã Tân Thanh Tây, H.Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre Huyện Mỏ Cày Bắc 04 Bến Tre 56 Khu vực 2 NT
29 THPT Bán công Phước
Mỹ Trung
035 Xã Phước Mỹ Trung, H Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre Huyện Mỏ Cày Bắc 04 Bến Tre 56 Khu vực 2 NT
30 THPT Lê Anh Xuân 048 Xã Tân Thành Bình, H Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre Huyện Mỏ Cày Bắc 04 Bến Tre 56 Khu vực 2 NT
31 Trung tâm GDNN-GDTX
Mỏ Cày Bắc
070 Xã Phước Mỹ Trung, H. Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre Huyện Mỏ Cày Bắc 04 Bến Tre 56 Khu vực 2 NT
32 THPT Phan Văn Trị 014 Xã Bình Hòa, H. Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre Huyện Giồng Trôm 05 Bến Tre 56 Khu vực 2 NT
33 THPT Nguyễn Ngọc
Thăng
015 Xã Phước Long, H. Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre Huyện Giồng Trôm 05 Bến Tre 56 Khu vực 2 NT
34 THPT Dân lập Giồng
Trôm
028 TTGiồng Trôm, H. Giồng Trôm , Tỉnh Bến Tre Huyện Giồng Trôm 05 Bến Tre 56 Khu vực 2 NT
35 THPT Bán công Giồng
Trôm
039 Xã Bình Thành, H. Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre Huyện Giồng Trôm 05 Bến Tre 56 Khu vực 2 NT
36 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Giồng Trôm 057 ấp 5, X. Bình Thành, H. Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre Huyện Giồng Trôm 05 Bến Tre 56 Khu vực 2 NT
37 THPT Nguyễn Thị Định 061 Xã Lương Hòa-H. Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre Huyện Giồng Trôm 05 Bến Tre 56 Khu vực 2 NT
38 THPT Nguyễn Trãi 063 Xã Tân Hào,H. Giồng Trôm,Tỉnh Bến Tre Huyện Giồng Trôm 05 Bến Tre 56 Khu vực 2 NT
39 THPT Lê Hoàng Chiếu 017 TT Bình Đại, H. Bình Đại, Tỉnh Bến Tre Huyện Bình Đại 06 Bến Tre 56 Khu vực 2 NT
40 THPT Huỳnh Tấn Phát 018 Xã Châu Hưng, H. Bình Đại, Tỉnh Bến Tre Huyện Bình Đại 06 Bến Tre 56 Khu vực 2 NT
41 THPT Lê Quí Đôn 025 Xã Định Trung, H. Bình Đại, Tỉnh Bến Tre Huyện Bình Đại 06 Bến Tre 56 Khu vực 2 NT
42 THPT Bán công Bình Đại 032 TT Bình Đại, H. Bình Đại, Tỉnh Bến Tre Huyện Bình Đại 06 Bến Tre 56 Khu vực 2 NT
43 THPT Bán công Lộc
Thuận
037 Xã Lộc Thuận, H. Bình Đại , Tỉnh Bến Tre Huyện Bình Đại 06 Bến Tre 56 Khu vực 2 NT
44 Trung tâm GDNN-GDTX
Bình Đại
058 TT Bình Đại, H. Bình Đại , Tỉnh Bến Tre Huyện Bình Đại 06 Bến Tre 56 Khu vực 2 NT
45 THPT Phan Thanh Giản 020 TT Ba Tri, H. Ba Tri, Tỉnh Bến Tre Huyện Ba Tri 07 Bến Tre 56 Khu vực 2 NT
46 THPT Bán công Ba Tri 036 TT Ba Tri, H. Ba Tri , Tỉnh Bến Tre Huyện Ba Tri 07 Bến Tre 56 Khu vực 2 NT
47 THPT Tán Kế 038 Xã Mỹ Thạnh, H. Ba Tri, Tỉnh Bến Tre Huyện Ba Tri 07 Bến Tre 56 Khu vực 2 NT
48 THPT Sương Nguyệt Anh 047 Xã Phú Ngãi, H. Ba Tri, Tỉnh Bến Tre Huyện Ba Tri 07 Bến Tre 56 Khu vực 2 NT
49 Trung tâm GDNN-GDTX
Ba Tri
059 TT Ba Tri, H. Ba Tri, Tỉnh Bến Tre Huyện Ba Tri 07 Bến Tre 56 Khu vực 2 NT
50 THPT Phan Ngọc Tòng 064 Xã An Ngãi Tây,H. Ba Tri, Tỉnh Bến Tre Huyện Ba Tri 07 Bến Tre 56 Khu vực 2 NT
51 THPT Phan Liêm 071 Xã An Hòa Tây-H. Ba Tri, Tỉnh Bến Tre Huyện Ba Tri 07 Bến Tre 56 Khu vực 2 NT
52 THPT Phan Liêm 076 Xã An Hòa Tây Huyện Ba Tri 07 Bến Tre 56 Khu vực 1
53 THPT Phan Ngọc Tòng 078 Xã An Ngãi Tây.H.Ba Tri. T.Bến Tre Huyện Ba Tri 7 Bến Tre 56 Khu vực 1
54 THPT Lê Hoài Đôn 022 Thị trấn Thạnh Phú, H. Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre Huyện Thạnh Phú 08 Bến Tre 56 Khu vực 2 NT
55 THPT Bán công Thạnh
Phú
033 TT Thạnh Phú, H. Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre Huyện Thạnh Phú 08 Bến Tre 56 Khu vực 2 NT
56 THPT Trần Trường Sinh 043 Xã Giao Thạnh, H. Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre Huyện Thạnh Phú 08 Bến Tre 56 Khu vực 2 NT
57 THPT Đoàn Thị Điểm 044 Xã Tân Phong, H. Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre Huyện Thạnh Phú 08 Bến Tre 56 Khu vực 2 NT
58 Trung tâm GDNN-GDTX
Thạnh Phú
060 TT Thạnh Phú, H. Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre Huyện Thạnh Phú 08 Bến Tre 56 Khu vực 2 NT
59 THPT Lê Hoài Đôn 075 Xã Bình Thạnh, H. Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre Huyện Thạnh Phú 08 Bến Tre 56 Khu vực 1
60 THPT Trần Trường Sinh 077 Xã Giao Thạnh.h.Thạnh Phú Huyện Thạnh Phú 08 Bến Tre 56 Khu vực 1
61 THPT Chê-Ghêvara 010 Khu phố 4, TTr Mỏ Cày Nam, H. Mỏ Cày Nam,
Tỉnh Bến Tre
Huyện Mỏ Cày Nam 09 Bến Tre 56 Khu vực 2 NT
62 THPT Ca Văn Thỉnh 011 Xã An Định, H. Mỏ Cày Nam, Tỉnh Bến Tre Huyện Mỏ Cày Nam 09 Bến Tre 56 Khu vực 2 NT
63 THPT Bán công Mỏ Cày 012 TT Mỏ Cày Nam, H. Mỏ Cày Nam, Tỉnh Bến Tre Huyện Mỏ Cày Nam 09 Bến Tre 56 Khu vực 2 NT
64 THPT Bán công An Thới 041 Xã An Thới, H. Mỏ Cày Nam, Tỉnh Bến Tre Huyện Mỏ Cày Nam 09 Bến Tre 56 Khu vực 2 NT
65 THPT Quản Trọng Hoàng 042 Xã An Thạnh, H. Mỏ Cày Nam, Tỉnh Bến Tre Huyện Mỏ Cày Nam 09 Bến Tre 56 Khu vực 2 NT
66 THPT Nguyễn Thị Minh
Khai
046 Xã Hương Mỹ, H. Mỏ Cày Nam, Tỉnh Bến Tre Huyện Mỏ Cày Nam 09 Bến Tre 56 Khu vực 2 NT
67 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Mỏ Cày Nam 056 TT Mỏ Cày Nam, H. Mỏ Cày Nam, Tỉnh Bến Tre Huyện Mỏ Cày Nam 09 Bến Tre 56 Khu vực 2 NT
68 THPT An Thới 074 Xã An Thới, Huyện Mỏ Cày Nam,Tỉnh Bến Tre Huyện Mỏ Cày Nam 09 Bến Tre 56 Khu vực 2 NT

(Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PEN 2024  GIẢI PHÁP LUYỆN THI LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT TOÀN DIỆN

✅ Chắc vé Đại học TOP với lộ trình luyện thi toàn diện

✅ Giảm 2/3 gánh nặng thi cử nhờ hệ thống đầy đủ kiến thức theo sơ đồ tư duy

✅ Đội ngũ giáo viên luyện thi hàng đầu 16+ năm kinh nghiệm

✅ Dịch vụ hỗ trợ học tập đồng hành xuyên suốt quá trình ôn luyện

 width=

Tin tức mới nhất