Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | June 15, 2024

Scroll to top

Top

Hồ sơ thi tốt nghiệp THPT: Tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Bình Phước

Tra cứu mã trường, mã quận huyện là điều không thể thiếu đối với mỗi thí sinh đang làm hồ sơ thi tốt nghiệp THPT. Để thuận tiện hơn trong việc tra cứu, dưới đây mà tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Sở GD&ĐT Bình Phước.

Tỉnh Bình Phước

Xem thêm: Chi tiết mã hộ khẩu thường trú tỉnh, huyện, trường và các khu vực ưu tiên trên cả nước

STT Tên Trường Mã Trường Địa Chỉ Tên Quận/Huyện
Quận/ Huyện
Tên Tỉnh/TP
Tỉnh/TP
Khu vực
1 Học ở nước ngoài_43 800 Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Bình Phước 43 Khu vực 3
2 Quân nhân, Công an tại
ngũ_43
900 Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Bình Phước 43 Khu vực 3
3 THPT Đồng Xoài 001 QL14, P. Tân Bình, Đồng Xoài, Bình Phước Thị xã Đồng Xoài 01 Bình Phước 43 Khu vực 1
4 THPT Nguyễn Du 002 P Tân Phú, TX Đồng Xoài, Bình Phước Thị xã Đồng Xoài 01 Bình Phước 43 Khu vực 1
5 THPT Chuyên Quang
Trung
003 QL14, xã Tiến Thành, Đồng Xoài, Bình Phước Thị xã Đồng Xoài 01 Bình Phước 43 Khu vực 1
6 PTDTNT THPT tỉnh
Bình Phước
004 QL14, P. Tân Bình, TX Đồng Xoài, Bình Phước Thị xã Đồng Xoài 01 Bình Phước 43 Khu vực 1
7 THPT Hùng Vương 005 P. Tân Phú, TX. Đồng Xoài, Bình Phước Thị xã Đồng Xoài 01 Bình Phước 43 Khu vực 1
8 Trung tâm GDTX tỉnh
Bình Phước
006 P. Tân Phú, TX. Đồng Xoài, Bình Phước Thị xã Đồng Xoài 01 Bình Phước 43 Khu vực 1
9 THPT Đồng Phú 007 TTr. Tân Phú, Đồng Phú, Bình Phước Huyện Đồng Phú 02 Bình Phước 43 Khu vực 1
10 THCS & THPT Đồng
Tiến
008 Xã Đồng Tiến, Đồng Phú, Bình Phước Huyện Đồng Phú 02 Bình Phước 43 Khu vực 1
11 Trung tâm GDNN-GDTX
Đồng Phú
009 TT Tân Phú, Đồng Phú, Bình Phước Huyện Đồng Phú 02 Bình Phước 43 Khu vực 1
12 THPT Chơn Thành 010 TTr. Chơn Thành, Bình Phước Huyện Chơn Thành 03 Bình Phước 43 Khu vực 2 NT
13 THPT Chu Văn An 011 TTr. Chơn Thành, Chơn Thành Bình Phước Huyện Chơn Thành 03 Bình Phước 43 Khu vực 2 NT
14 THCS & THPT Nguyễn
Bỉnh Khiêm
012 Xã Nha Bích, Chơn Thành, Bình Phước Huyện Chơn Thành 03 Bình Phước 43 Khu vực 1
15 Trung tâm GDNN&GDTX Chơn
Thành
013 TT Chơn Thành, Chơn Thành, Bình Phước Huyện Chơn Thành 03 Bình Phước 43 Khu vực 2 NT
16 Cao đẳng nghề Bình
Phước
014 Xã Thành Tâm, Chơn Thành, Bình Phước Huyện Chơn Thành 03 Bình Phước 43 Khu vực 2 NT
17 THPT Thị xã Bình Long 015 P.Hưng Chiến, TX Bình Long, Bình Phước Thị xã Bình Long 04 Bình Phước 43 Khu vực 1
18 THPT Nguyễn Huệ 016 P. An Lộc, TX. Bình Long, Bình Phước Thị xã Bình Long 04 Bình Phước 43 Khu vực 1
19 Trung tâm
GDNN&GDTX Bình Long
017 P. An Lộc, TX. Bình Long, Bình Phước Thị xã Bình Long 04 Bình Phước 43 Khu vực 1
20 THPT chuyên Bình Long 042 P. Hưng Chiến, Thị xã Bình Long, Bình Phước Thị xã Bình Long 04 Bình Phước 43 Khu vực 1
21 THPT Lộc Ninh 018 TTr. Lộc Ninh, Lộc Ninh, Bình Phước Huyện Lộc Ninh 05 Bình Phước 43 Khu vực 1
22 THPT Lộc Thái 019 Xã Lộc Thái, Lộc Ninh, Bình Phước Huyện Lộc Ninh 05 Bình Phước 43 Khu vực 1
23 THPT Lộc Hiệp 020 Xã Lộc Hiệp, Lộc Ninh, Bình Phước Huyện Lộc Ninh 05 Bình Phước 43 Khu vực 1
24 Trung tâm GDNN –
GDTX huyện Lộc Ninh
021 TTr. Lộc Ninh, Lộc Ninh, Bình Phước Huyện Lộc Ninh 05 Bình Phước 43 Khu vực 1
25 THPT Thanh Hòa 022 TTr. Thanh Bình, Bù Đốp, Bình Phước Huyện Bù Đốp 06 Bình Phước 43 Khu vực 1
26 THCS & THPT Tân Tiến 023 Xã Tân Tiến, Bù Đốp, Bình Phước Huyện Bù Đốp 06 Bình Phước 43 Khu vực 1
27 Trung tâm GDNN –
GDTX huyện Bù Đốp
024 TT Thanh Bình, Thanh Hòa, Bù Đốp Huyện Bù Đốp 06 Bình Phước 43 Khu vực 1
28 THPT Thị xã Phước Long 025 P. Long Thủy, TX. Phước Long, Bình Phước Thị xã Phước Long 07 Bình Phước 43 Khu vực 1
29 THPT Phước Bình 026 P. Long Phước, TX. Phước Long, Bình Phước Thị xã Phước Long 07 Bình Phước 43 Khu vực 1
30 Trung tâm GDNN-GDTX
Phước Long
027 P. Long Thủy, TX. Phước Long, Bình Phước Thị xã Phước Long 07 Bình Phước 43 Khu vực 1
31 THPT Bù Đăng 028 TTr. Đức Phong, Bù Đăng, Bình Phước Huyện Bù Đăng 08 Bình Phước 43 Khu vực 1
32 THPT Lê Quý Đôn 029 Xã Đức Liễu, Bù Đăng, Bình Phước Huyện Bù Đăng 08 Bình Phước 43 Khu vực 1
33 THPT Thống Nhất 030 Xã Thống Nhất, Bù Đăng, Bình Phước Huyện Bù Đăng 08 Bình Phước 43 Khu vực 1
34 THCS & THPT Lương
Thế Vinh
031 Xã Bom Bo, Bù Đăng, Bình Phước Huyện Bù Đăng 08 Bình Phước 43 Khu vực 1
35 THCS & THPT Đăng Hà 032 Xã Đăng Hà, Bù Đăng, Bù Đốp Huyện Bù Đăng 08 Bình Phước 43 Khu vực 1
36 Trung tâm GDNN-GDTX
Bù Đăng
033 TT Đức Phong, Bù Đăng, Bình Phước Huyện Bù Đăng 08 Bình Phước 43 Khu vực 1
37 THPT Nguyễn Hữu Cảnh 034 Xã Tân Khai, Hớn Quản, Bình Phước Huyện Hớn Quản 09 Bình Phước 43 Khu vực 1
38 THPT Trần Phú 035 Xã Tân Hưng, Hớn Quản, Bình Phước Huyện Hớn Quản 09 Bình Phước 43 Khu vực 1
39 THPT Đắc Ơ 036 Xã Đăk Ơ, Bù Gia Mập, Bình Phước Huyện Bù Gia Mập 10 Bình Phước 43 Khu vực 1
40 THPT Đa Kia 037 Xã Đa Kia, Bù Gia Mập Bình Phước Huyện Bù Gia Mập 10 Bình Phước 43 Khu vực 1
41 THCS & THPT Võ Thị
Sáu
038 Xã Phú Nghĩa, Bù Gia Mập, Bình Phước Huyện Bù Gia Mập 10 Bình Phước 43 Khu vực 1
42 PTDTNT THCS & THPT
Bù Gia Mập
043 Xã Phú Nghĩa, Bù Gia Mập, Bình Phước Huyện Bù Gia Mập 10 Bình Phước 43 Khu vực 1
43 THPT Phú Riềng 039 Xã Phú Riềng, Phú Riềng, Bình Phước Huyện Phú Riềng 11 Bình Phước 43 Khu vực 1
44 THPT Nguyễn Khuyến 040 Xã Bù Nho, Phú Riềng, Bình Phước Huyện Phú Riềng 11 Bình Phước 43 Khu vực 1
45 THPT Ngô Quyền 041 Xã Long Hà, Phú Riềng, Bình Phước Huyện Phú Riềng 11 Bình Phước 43 Khu vực 1

(Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Tin tức mới nhất