Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | February 23, 2024

Scroll to top

Top

Hồ sơ thi tốt nghiệp THPT: Tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Đà Nẵng

Tra cứu mã trường, mã quận huyện là điều không thể thiếu đối với mỗi thí sinh đang làm hồ sơ thi tốt nghiệp THPT. Để thuận tiện hơn trong việc tra cứu, dưới đây mà tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Sở GD&ĐT Đà Nẵng.

Xem thêm: Chi tiết mã hộ khẩu thường trú tỉnh, huyện, trường và các khu vực ưu tiên trên cả nước

STT Tên Trường Mã Trường Địa Chỉ Tên Quận/Huyện
Quận/ Huyện
Tên Tỉnh/TP
Tỉnh/TP
Khu vực
1 Học ở nước ngoài_04 800 Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Đà Nẵng 04 Khu vực 3
2 Quân nhân, Công an_04 900 Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Đà Nẵng 04 Khu vực 3
3 THPT Thái Phiên 007 Số 735 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê Đông,
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Quận Thanh Khê 02 Đà Nẵng 04 Khu vực 3
4 TT TT GDTX, KTTH-
HN&DN Thanh Khê
008 725 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê Đông, quận
Thanh Khê, TP Đà Nẵng
Quận Thanh Khê 02 Đà Nẵng 04 Khu vực 3
5 THPT Quang Trung 009 68 Đỗ Quang, P. Vĩnh Trung Quận Thanh Khê 02 Đà Nẵng 04 Khu vực 3
6 THPT Thanh Khê 028 232 Kinh Dương Vương, phường Thanh Khê Tây,
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Quận Thanh Khê 02 Đà Nẵng 04 Khu vực 3
7 Trung tâm GDTX số 2 035 725 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê Đông, quận
Thanh Khê, TP Đà Nẵng
Quận Thanh Khê 02 Đà Nẵng 04 Khu vực 3
8 THPT Chuyên Lê Quý
Đôn
005 Số 01 Vũ Văn Dũng, phường An Hải Tây, quận
Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
Quận Sơn Trà 03 Đà Nẵng 04 Khu vực 3
9 THPT Hoàng Hoa Thám 010 63 đường Phạm Cự Lượng, phường An Hải Đông,
quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
Quận Sơn Trà 03 Đà Nẵng 04 Khu vực 3
10 THPT Ngô Quyền 011 57 Phạm Cự Lượng, phường An Hải Đông, quận
Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
Quận Sơn Trà 03 Đà Nẵng 04 Khu vực 3
11 TT GDTX Thành Phố 012 1093 đường Ngô Quyền, phường An Hải Đông,
quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
Quận Sơn Trà 03 Đà Nẵng 04 Khu vực 3
12 TT GDTX, KTTH-
HN&DN Sơn Trà
013 196 Nguyễn Công Trứ, phường An Hải Đông, quận
Sơn Trà, Đà Nẵng
Quận Sơn Trà 03 Đà Nẵng 04 Khu vực 3
13 THPT Tôn Thất Tùng 027 Đường Trần Nhân Tông, phường An Hải Bắc, quận
Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
Quận Sơn Trà 03 Đà Nẵng 04 Khu vực 3
14 Trung tâm GDTX số 1 034 1093 đường Ngô Quyền, phường An Hải Đông,
quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
Quận Sơn Trà 03 Đà Nẵng 04 Khu vực 3
15 THPT Ngũ Hành Sơn 014 24, Bà Bang Nhãn, phường Hòa Hải, quận Ngũ
Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
Quận Ngũ Hành Sơn 04 Đà Nẵng 04 Khu vực 3
16 TT GDTX, KTTH-
HN&DN Ngũ Hành Sơn
015 527 Lê Văn Hiến, phường Hòa Hải, quận Ngũ
Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng
Quận Ngũ Hành Sơn 04 Đà Nẵng 04 Khu vực 3
17 PT Hermann Gmeiner 016 15 Nguyễn Đình Chiểu, phường Khuê Mỹ, quận
Ngũ Hành Sơn,thành phố Đà Nẵng
Quận Ngũ Hành Sơn 04 Đà Nẵng 04 Khu vực 3
18 THPT Nguyễn Trãi 017 Số 01, Đường Phan Văn Định- phường Hòa Khánh
Bắc- quận Liên Chiểu- TP Đà Nẵng
Quận Liên Chiểu 05 Đà Nẵng 04 Khu vực 3
19 TH-THCS-THPT Khai Trí 018 116 Nguyễn Huy Tưởng, phường Hòa Minh, quận
Liên Chiều, TP. Đà Nẵng
Quận Liên Chiểu 05 Đà Nẵng 04 Khu vực 3
20 TT GDTX, KTTH-
HN&DN Liên Chiểu
019 571/1 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh Nam,
quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
Quận Liên Chiểu 05 Đà Nẵng 04 Khu vực 3
21 THPT Nguyễn Thượng
Hiền
026 54, Thích Quảng Đức, phường Hòa Minh, quận
Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
Quận Liên Chiểu 05 Đà Nẵng 04 Khu vực 3
22 THPT Liên Chiểu 030 P. Hòa Hiệp Nam Quận Liên Chiểu 05 Đà Nẵng 04 Khu vực 3
23 THPT Nguyễn Hiền 001 61 Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường Nam, quận
Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Quận Hải Châu 01 Đà Nẵng 04 Khu vực 3
24 THPT Phan Châu Trinh 002 154 Lê Lợi, phường Hải châu 1, quận Hải Châu,
Thành phố Đà Nẵng
Quận Hải Châu 01 Đà Nẵng 04 Khu vực 3
25 THPT Trần Phú 003 11 Lê Thánh Tôn, phường Hải Châu 1, quận Hải
Châu, thành phố Đà Nẵng
Quận Hải Châu 01 Đà Nẵng 04 Khu vực 3
26 THPT Diên Hồng 004 365 Phan Châu Trinh, phường Bình Thuận, quận
Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Quận Hải Châu 01 Đà Nẵng 04 Khu vực 3
27 TT GDTX, KTTH-
HN&DN quận Hải Châu
006 105 Lê Sát, phường Hòa Cường Nam, quận Hải
Châu, thành phố Đà Nẵng
Quận Hải Châu 01 Đà Nẵng 04 Khu vực 3
28 THPT Sky-Line Đà Nẵng 033 Lô A2.4 Trần Đăng Ninh, quận Hải Châu Quận Hải Châu 01 Đà Nẵng 04 Khu vực 3
29 THPT Hòa Vang 020 101 Ông Ích Đường, phường Hòa Thọ Đông, quận
Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
Quận Cẩm Lệ 07 Đà Nẵng 04 Khu vực 3
30 TT GDTX, KTTH-
HN&DN Cẩm Lệ
024 Tổ 4, Quốc lộ 1A, Hoà Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà
Nẵng
Quận Cẩm Lệ 07 Đà Nẵng 04 Khu vực 3
31 THPT Cẩm Lệ 029 Nguyễn Thế Lịch Quận Cẩm Lệ 07 Đà Nẵng 04 Khu vực 3
32 THCS và THPT Hiển
Nhân
031 204 Lương Nhữ Hộc, quận Cẩm Lệ Quận Cẩm Lệ 07 Đà Nẵng 04 Khu vực 3
33 Trung tâm GDTX số 3 036 Tổ 4, Quốc lộ 1A, Hoà Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà
Nẵng
Quận Cẩm Lệ 07 Đà Nẵng 04 Khu vực 3
34 THPT Phan Thành Tài 021 QL1A, Phong Nam, Hòa Châu, Hòa Vang, Đà Nẵng Huyện Hòa Vang 06 Đà Nẵng 04 Khu vực 2
35 THPT Ông Ích Khiêm 022 Thôn Cẩm Toại Trung, xã Hòa Phong, huyện Hòa
Vang, thành phố Đà Nẵng
Huyện Hòa Vang 06 Đà Nẵng 04 Khu vực 2
36 THPT Phạm Phú Thứ 023 Thôn An Ngãi Đông, xã Hòa Sơn, huyện Hòa
Vang, thành phố Đà Nẵng
Huyện Hòa Vang 06 Đà Nẵng 04 Khu vực 2
37 TT GDTX, KTTH-
HN&DN Hòa Vang
025 Thôn Tuý Loan Đông 2, xã Hoà Phong, huyện Hoà
Vang, thành phố Đà Nẵng
Huyện Hòa Vang 06 Đà Nẵng 04 Khu vực 2

(Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PEN 2024  GIẢI PHÁP LUYỆN THI LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT TOÀN DIỆN

✅ Chắc vé Đại học TOP với lộ trình luyện thi toàn diện

✅ Giảm 2/3 gánh nặng thi cử nhờ hệ thống đầy đủ kiến thức theo sơ đồ tư duy

✅ Đội ngũ giáo viên luyện thi hàng đầu 16+ năm kinh nghiệm

✅ Dịch vụ hỗ trợ học tập đồng hành xuyên suốt quá trình ôn luyện

 width=

Tin tức mới nhất