Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | March 1, 2024

Scroll to top

Top

Hồ sơ thi tốt nghiệp THPT: Tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Điện Biên

Tra cứu mã trường, mã quận huyện là điều không thể thiếu đối với mỗi thí sinh đang làm hồ sơ thi tốt nghiệp THPT. Để thuận tiện hơn trong việc tra cứu, dưới đây mà tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Sở GD&ĐT Điện Biên.

Tỉnh Điện Biên

Xem thêm: Chi tiết mã hộ khẩu thường trú tỉnh, huyện, trường và các khu vực ưu tiên trên cả nước

STT Tên Trường Mã Trường Địa Chỉ Tên Quận/Huyện
Quận/ Huyện
Tên Tỉnh/TP
Tỉnh/TP
Khu vực
1 Học ở nước ngoài_62 800 Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Điện Biên 62 Khu vực 3
2 Quân nhân, Công an tại
ngũ_62
900 Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Điện Biên 62 Khu vực 3
3 Sở Giáo dục và Đào tạo 000 Tổ 23, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên
phủ
Thành phố Điện
Biên Phủ
01 Điện Biên 62 Khu vực 1
4 Trường THPT thành phố
Điện Biên Phủ
001 Phố 7, Phường Mường Thanh, Thành phố Điên
Biên Phủ
Thành phố Điện
Biên Phủ
01 Điện Biên 62 Khu vực 1
5 Trường THPT Chuyên Lê
Quý Đôn
002 Phố 32, Mường Thanh Thành phố Điên Biên Phủ Thành phố Điện
Biên Phủ
01 Điện Biên 62 Khu vực 1
6 Trường THPT Phan Đình
Giót
003 Phố 16, Phường Him Lam-Thành phố Điên Biên
Phủ
Thành phố Điện
Biên Phủ
01 Điện Biên 62 Khu vực 1
7 Trường Phổ thông Dân
tộc Nội Trú Tỉnh
004 Phố 10, Phường Tân Thanh-Thành phố Điên Biên
Phủ
Thành phố Điện
Biên Phủ
01 Điện Biên 62 Khu vực 1
8 Trung tâm GDTX Tỉnh 005 Phố 5-Thanh Bình-Thành phố Điên Biên Phủ Thành phố Điện
Biên Phủ
01 Điện Biên 62 Khu vực 1
9 Trường Cao đẳng Nghề
Điện Biên
038 Phường Thanh Bình , TP Điện Biên Thành phố Điện
Biên Phủ
01 Điện Biên 62 Khu vực 1
10 Trường CĐ Kinh tế Kỹ
thuật Điện Biên
048 P. Him Lam, Tp. Điện Biên Phủ, Điện Biên Thành phố Điện
Biên Phủ
01 Điện Biên 62 Khu vực 1
11 Trường CĐ Y tế Điện
Biên
049 P. Noong Bua, Tp. Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên Thành phố Điện
Biên Phủ
01 Điện Biên 62 Khu vực 1
12 Trường CĐ Sư phạm
Điện Biên
050 P. Mường Thanh, Tp. Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện
Biên
Thành phố Điện
Biên Phủ
01 Điện Biên 62 Khu vực 1
13 Trường THPT thị xã
Mường Lay
007 Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên Thị xã Mường Lay 02 Điện Biên 62 Khu vực 1
14 Trường THPT huyện
Điện Biên
009 Xã Noong Hẹt, Huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên Huyện Điện Biên 03 Điện Biên 62 Khu vực 1
15 Trường THPT Thanh
Chăn
010 Xã Thanh Chăn, Huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên Huyện Điện Biên 03 Điện Biên 62 Khu vực 1
16 Trường THPT Mường
Nhà
022 Xã Mường Nhà, huyện Điện Biên Huyện Điện Biên 03 Điện Biên 62 Khu vực 1
17 Trường THPT Nà Tấu 024 Xã Nà Tấu, huyện Điện Biên Huyện Điện Biên 03 Điện Biên 62 Khu vực 1
18 Trung tâm GDTX huyện
Điện Biên
027 Xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên Huyện Điện Biên 03 Điện Biên 62 Khu vực 1
19 Trường PT DTNT THPT
huyện Điện Biên
039 Phường Nam Thanh- T.P Điện Biên Phủ Huyện Điện Biên 03 Điện Biên 62 Khu vực 1
20 Trường THPT Thanh Nưa 046 Xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên Huyện Điện Biên 03 Điện Biên 62 Khu vực 1
21 Trường THPT Tuần Giáo 012 Khối 2A, thị trấn Tuần Giáo Huyện Tuần Giáo 04 Điện Biên 62 Khu vực 1
22 Trung tâm GDTX huyện
Tuần Giáo
030 Thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo Huyện Tuần Giáo 04 Điện Biên 62 Khu vực 1
23 Trường THPT Mùn
Chung
033 Xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo Huyện Tuần Giáo 04 Điện Biên 62 Khu vực 1
24 Trường PT DTNT THPT
huyện Tuần Giáo
040 Thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo Huyện Tuần Giáo 04 Điện Biên 62 Khu vực 1
25 Trường THPT Mường
Chà
015 Thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà Huyện Mường Chà 05 Điện Biên 62 Khu vực 1
26 Trung tâm GDTX huyện
Mường Chà
028 Thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà Huyện Mường Chà 05 Điện Biên 62 Khu vực 1
27 Trường PT DTNT THPT
huyện Mường Chà
045 Thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà Huyện Mường Chà 05 Điện Biên 62 Khu vực 1
28 Trường THPT Tủa Chùa 017 Phố Thắng Lợi, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa Huyện Tủa Chùa 06 Điện Biên 62 Khu vực 1
29 Trung tâm GDTX huyện
Tủa Chùa
029 Phố Thắng Lợi, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa Huyện Tủa Chùa 06 Điện Biên 62 Khu vực 1
30 Trường THCS và THPT
Tả Sìn Thàng
036 Xã Tả Sìn Thàng, huyện Tủa Chùa Huyện Tủa Chùa 06 Điện Biên 62 Khu vực 1
31 Trường PT DTNT THPT
huyện Tủa Chùa
041 Khu Thành Công, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa
Chùa
Huyện Tủa Chùa 06 Điện Biên 62 Khu vực 1
32 Trường THPT Trần Can 019 Thị trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông Huyện Điện Biên
Đông
07 Điện Biên 62 Khu vực 1
33 Trường THPT Mường
Luân
023 Xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông Huyện Điện Biên
Đông
07 Điện Biên 62 Khu vực 1
34 Trung tâm GDTX huyện
Điện Biên Đông
026 Thị trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông Huyện Điện Biên
Đông
07 Điện Biên 62 Khu vực 1
35 Trường PT DTNT THPT huyện Điện Biên Đông 044 Thị trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông Huyện Điện Biên Đông 07 Điện Biên 62 Khu vực 1
36 Trường THPT Mường
Nhé
031 Xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé Huyện Mường Nhé 08 Điện Biên 62 Khu vực 1
37 Trung tâm GDTX huyện
Mường Nhé
037 Xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé Huyện Mường Nhé 08 Điện Biên 62 Khu vực 1
38 Trường PT DTNT THPT
huyện Mường Nhé
043 Xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé Huyện Mường Nhé 08 Điện Biên 62 Khu vực 1
39 Trường THPT Mường
Ảng
013 Thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng Huyện Mường ảng 09 Điện Biên 62 Khu vực 1
40 Trường THPT Búng Lao 025 Xã Búng Lao, huyện Mường ảng Huyện Mường ảng 09 Điện Biên 62 Khu vực 1
41 Trung tâm GDTX huyện
Mường Ảng
034 Thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng Huyện Mường ảng 09 Điện Biên 62 Khu vực 1
42 Trường PT DTNT THPT
huyện Mường Ảng
042 Thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng Huyện Mường ảng 09 Điện Biên 62 Khu vực 1
43 Trường THPT Chà Cang 035 Xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ Huyện Nậm Pồ 10 Điện Biên 62 Khu vực 1

(Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PEN 2024  GIẢI PHÁP LUYỆN THI LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT TOÀN DIỆN

✅ Chắc vé Đại học TOP với lộ trình luyện thi toàn diện

✅ Giảm 2/3 gánh nặng thi cử nhờ hệ thống đầy đủ kiến thức theo sơ đồ tư duy

✅ Đội ngũ giáo viên luyện thi hàng đầu 16+ năm kinh nghiệm

✅ Dịch vụ hỗ trợ học tập đồng hành xuyên suốt quá trình ôn luyện

 width=

Tin tức mới nhất