Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | March 1, 2024

Scroll to top

Top

Hồ sơ thi tốt nghiệp THPT: Tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Hà Giang

Tra cứu mã trường, mã quận huyện là điều không thể thiếu đối với mỗi thí sinh đang làm hồ sơ thi tốt nghiệp THPT. Để thuận tiện hơn trong việc tra cứu, dưới đây mà tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Sở GD&ĐT Hà Giang.

Xem thêm: Chi tiết mã hộ khẩu thường trú tỉnh, huyện, trường và các khu vực ưu tiên trên cả nước

STT Tên Trường Mã Trường Địa Chỉ Tên Quận/Huyện
Quận/ Huyện
Tên Tỉnh/TP
Tỉnh/TP
Khu vực
1 Học ở nước ngoài_05 800 P.Nguyễn Trãi, TP Hà Giang Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Hà Giang 05 Khu vực 1
2 Quân nhân, Công an tại
ngũ_05
900 P.Nguyễn Trãi, TP Hà Giang Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Hà Giang 05 Khu vực 1
3 THPT Chuyên 012 P. Nguyễn Trãi, TP Hà Giang Thành phố Hà Giang 01 Hà Giang 05 Khu vực 1
4 THPT Lê Hồng Phong 013 P.Minh Khai, TP Hà Giang Thành phố Hà Giang 01 Hà Giang 05 Khu vực 1
5 THPT Ngọc Hà 014 Xã Ngọc Đường, TP Hà Giang Thành phố Hà Giang 01 Hà Giang 05 Khu vực 1
6 PTDT Nội trú tỉnh 015 P.Minh Khai, TP Hà Giang Thành phố Hà Giang 01 Hà Giang 05 Khu vực 1
7 GDTX Tỉnh 031 P. Minh Khai, TP Hà Giang Thành phố Hà Giang 01 Hà Giang 05 Khu vực 1
8 CĐ Nghề Hà Giang 050 Tổ 8 Ph. Quang Trung, TP Hà Giang Thành phố Hà Giang 01 Hà Giang 05 Khu vực 1
9 CĐSP Hà Giang 054 Tổ 16, P. Nguyễn Trãi, TP Hà Giang Thành phố Hà Giang 01 Hà Giang 05 Khu vực 1
10 PTDT Nội trú THPT tỉnh
Hà Giang
058 P.Minh Khai, TP Hà Giang Thành phố Hà Giang 01 Hà Giang 05 Khu vực 1
11 GDTX – HN tỉnh Hà
Giang
063 P. Minh Khai, TP Hà Giang Thành phố Hà Giang 01 Hà Giang 05 Khu vực 1
12 THPT Đồng Văn 026 TT. Đồng Văn, H. Đồng Văn Huyện Đồng Văn 02 Hà Giang 05 Khu vực 1
13 GDTX Đồng Văn 032 TT. Đồng Văn, H. Đồng Văn Huyện Đồng Văn 02 Hà Giang 05 Khu vực 1
14 GDNN – GDTX Đồng
Văn
064 TT. Đồng Văn, H. Đồng Văn Huyện Đồng Văn 02 Hà Giang 05 Khu vực 1
15 THPT Mèo Vạc 017 TT. Mèo Vạc, H. Mèo Vạc Huyện Mèo Vạc 03 Hà Giang 05 Khu vực 1
16 GDTX Mèo Vạc 033 TT. Mèo Vạc, H. Mèo Vạc Huyện Mèo Vạc 03 Hà Giang 05 Khu vực 1
17 GDNN – GDTX Mèo Vạc 065 Xã Tả Lủng, H. Mèo Vạc Huyện Mèo Vạc 03 Hà Giang 05 Khu vực 1
18 THPT Yên Minh 018 TT. Yên Minh, H.Yên minh Huyện Yên Minh 04 Hà Giang 05 Khu vực 1
19 GDTX Yên Minh 034 TT. Yên Minh, H. Yên Minh Huyện Yên Minh 04 Hà Giang 05 Khu vực 1
20 PT DTNT cấp 2-3 Yên
Minh
045 TT Yên Minh, H. Yên Minh Huyện Yên Minh 04 Hà Giang 05 Khu vực 1
21 THPT Mậu Duệ 051 Xã Mậu Duệ, H. Yên Minh Huyện Yên Minh 04 Hà Giang 05 Khu vực 1
22 PTDT Nội trú
THCS&THPT Yên Minh
059 TT Yên Minh, H. Yên Minh Huyện Yên Minh 04 Hà Giang 05 Khu vực 1
23 GDNN – GDTX Yên
Minh
066 TT. Yên Minh, H. Yên Minh Huyện Yên Minh 04 Hà Giang 05 Khu vực 1
24 THPT Quản Bạ 019 TT. Tam Sơn, H.Quản Bạ Huyện Quản Bạ 05 Hà Giang 05 Khu vực 1
25 GDTX Quản Bạ 035 TT. Tam Sơn, H. Quản Bạ Huyện Quản Bạ 05 Hà Giang 05 Khu vực 1
26 THPT Quyết Tiến 053 Xã Quyết Tiến, H. Quản Bạ Huyện Quản Bạ 05 Hà Giang 05 Khu vực 1
27 GDNN – GDTX Quản Bạ 067 TT. Tam Sơn, H. Quản Bạ Huyện Quản Bạ 05 Hà Giang 05 Khu vực 1
28 THPT Vị Xuyên 020 TT. Vị Xuyên, H.Vị Xuyên Huyện Vị Xuyên 06 Hà Giang 05 Khu vực 1
29 THPT Việt Lâm 021 TT. Việt Lâm, H.Vị Xuyên Huyện Vị Xuyên 06 Hà Giang 05 Khu vực 1
30 GDTX Vị Xuyên 036 TT. Vị Xuyên, H. Vị Xuyên Huyện Vị Xuyên 06 Hà Giang 05 Khu vực 1
31 PT Cấp 2-3 Phương Tiến 043 Xã Phương Tiến, H. Vị Xuyên Huyện Vị Xuyên 06 Hà Giang 05 Khu vực 1
32 THCS và THPT Linh Hồ 048 Xã Linh Hồ, H. Vị Xuyên Huyện Vị Xuyên 06 Hà Giang 05 Khu vực 1
33 THCS&THPT Tùng Bá 056 Xã Tùng Bá, H. Vị Xuyên Huyện Vị Xuyên 06 Hà Giang 05 Khu vực 1
34 THCS&THPT Phương
Tiến
062 Xã Phương Tiến, H. Vị Xuyên Huyện Vị Xuyên 06 Hà Giang 05 Khu vực 1
35 GDNN – GDTX Vị Xuyên 068 TT. Vị Xuyên, H. Vị Xuyên Huyện Vị Xuyên 06 Hà Giang 05 Khu vực 1
36 THPT Bắc Mê 022 TT. Yên Phú, H.Bắc Mê Huyện Bắc Mê 07 Hà Giang 05 Khu vực 1
37 GDTX Bắc Mê 037 TT. Bắc Mê, H. Bắc Mê Huyện Bắc Mê 07 Hà Giang 05 Khu vực 1
38 THCS và THPT Minh
Ngọc
047 Xã Minh Ngọc, H. Bắc Mê Huyện Bắc Mê 07 Hà Giang 05 Khu vực 1
39 GDNN – GDTX Bắc Mê 069 TT. Bắc Mê, H. Bắc Mê Huyện Bắc Mê 07 Hà Giang 05 Khu vực 1
40 THPT Hoàng Su Phì 023 TT. Vinh Quang, H. Hoàng Su Phì Huyện Hoàng Su Phì 08 Hà Giang 05 Khu vực 1
41 GDTX Hoàng Su Phì 038 TT. Vinh Quang, H. Hoàng Su Phì Huyện Hoàng Su Phì 08 Hà Giang 05 Khu vực 1
42 THPT Thông Nguyên 041 Xã Thông Nguyên, H. Hoàng Su Phì Huyện Hoàng Su Phì 08 Hà Giang 05 Khu vực 1
43 THCS&THPT Thông
Nguyên
061 Xã Thông Nguyên, H. Hoàng Su Phì Huyện Hoàng Su Phì 08 Hà Giang 05 Khu vực 1
44 GDNN – GDTX Hoàng
Su Phì
070 TT. Vinh Quang, H. Hoàng Su Phì Huyện Hoàng Su Phì 08 Hà Giang 05 Khu vực 1
45 THPT Xín Mần 024 TT. Cốc Pài, H Xín Mần Huyện Xín Mần 09 Hà Giang 05 Khu vực 1
46 GDTX Xín Mần 039 TT. Cốc Pài, H. Xín Mần Huyện Xín Mần 09 Hà Giang 05 Khu vực 1
47 THCS và THPT Nà Chì 049 Xã Nà Chì, H. Xín Mần Huyện Xín Mần 09 Hà Giang 05 Khu vực 1
48 THCS&THPT Xín Mần 057 Xã Xín Mần, H. Xín Mần Huyện Xín Mần 09 Hà Giang 05 Khu vực 1
49 GDNN – GDTX Xín Mần 071 TT. Cốc Pài, H. Xín Mần Huyện Xín Mần 09 Hà Giang 05 Khu vực 1
50 THPT Đồng Yên 016 Xã Đồng Yên, H. Bắc Quang Huyện Bắc Quang 10 Hà Giang 05 Khu vực 1
51 THPT Việt Vinh 025 TT. Việt Quang, H. Bắc Quang Huyện Bắc Quang 10 Hà Giang 05 Khu vực 1
52 THPT Hùng An 028 Xã Hùng An, H. Bắc Quang Huyện Bắc Quang 10 Hà Giang 05 Khu vực 1
53 THPT Liên Hiệp 029 Xã Liên Hiệp, H. Bắc quang Huyện Bắc Quang 10 Hà Giang 05 Khu vực 1
54 THPT Tân Quang 030 Xã Tân Quang, H. Bắc quang Huyện Bắc Quang 10 Hà Giang 05 Khu vực 1
55 GDTX Bắc Quang 040 TT. Việt Quang, H. Bắc Quang Huyện Bắc Quang 10 Hà Giang 05 Khu vực 1
56 PT DTNT cấp 2-3 Bắc
Quang
046 TT Việt Quang, H. Bắc Quang Huyện Bắc Quang 10 Hà Giang 05 Khu vực 1
57 THPT Kim Ngọc 052 Xã Kim Ngọc, H. Bắc Quang Huyện Bắc Quang 10 Hà Giang 05 Khu vực 1
58 Trung cấp Nghề Bắc
Quang
055 Tổ 13, TT Việt Quang, H. Bắc Quang Huyện Bắc Quang 10 Hà Giang 05 Khu vực 1
59 PTDT Nội trú
THCS&THPT Bắc Quang
060 TT Việt Quang, H. Bắc Quang Huyện Bắc Quang 10 Hà Giang 05 Khu vực 1
60 GDNN – GDTX Bắc
Quang
072 TT. Việt Quang, H. Bắc Quang Huyện Bắc Quang 10 Hà Giang 05 Khu vực 1
61 THCS&THPT Liên Hiệp 074 X. Liên Hiệp-H. Bắc Quang Huyện Bắc Quang 10 Hà Giang 05 Khu vực 1
62 THPT Xuân Giang 027 Xã Xuân Giang, H.Quang Bình Huyện Quang Bình 11 Hà Giang 05 Khu vực 1
63 GDTX Quang Bình 042 TT. Yên Bình – H. Quang Bình Huyện Quang Bình 11 Hà Giang 05 Khu vực 1
64 THPT Quang Bình 044 TT. Yên Bình – H. Quang Bình Huyện Quang Bình 11 Hà Giang 05 Khu vực 1
65 GDNN – GDTX Quang
Bình
073 TT. Yên Bình – H. Quang Bình Huyện Quang Bình 11 Hà Giang 05 Khu vực 1

(Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PEN 2024  GIẢI PHÁP LUYỆN THI LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT TOÀN DIỆN

✅ Chắc vé Đại học TOP với lộ trình luyện thi toàn diện

✅ Giảm 2/3 gánh nặng thi cử nhờ hệ thống đầy đủ kiến thức theo sơ đồ tư duy

✅ Đội ngũ giáo viên luyện thi hàng đầu 16+ năm kinh nghiệm

✅ Dịch vụ hỗ trợ học tập đồng hành xuyên suốt quá trình ôn luyện

 width=

Tin tức mới nhất