Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | May 23, 2023

Scroll to top

Top

Hồ sơ thi tốt nghiệp THPT: Tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Hà Nam

5/5 - (13 lượt đánh giá)

Tra cứu mã trường, mã quận huyện là điều không thể thiếu đối với mỗi thí sinh đang làm hồ sơ thi tốt nghiệp THPT. Để thuận tiện hơn trong việc tra cứu, dưới đây mà tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Sở GD&ĐT Hà Nam.

Tỉnh Hà Nam

Xem thêm: Chi tiết mã hộ khẩu thường trú tỉnh, huyện, trường và các khu vực ưu tiên trên cả nước

STT Tên Trường Mã Trường Địa Chỉ Tên Quận/Huyện
Quận/ Huyện
Tên Tỉnh/TP
Tỉnh/TP
Khu vực
1 Học ở nước ngoài_24 800 Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Hà Nam 24 Khu vực 3
2 Quân nhân, Công an tại
ngũ_24
900 Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Hà Nam 24 Khu vực 3
3 THPT Chuyên Biên Hòa 011 P. Minh Khai, TP Phủ Lý Thành phố Phủ Lý 01 Hà Nam 24 Khu vực 2
4 THPT A Phủ Lý 012 P. Lê Hồng Phong, Phủ Lý Thành phố Phủ Lý 01 Hà Nam 24 Khu vực 2
5 THPT B Phủ Lý 013 Xã Thanh Châu, Phủ Lý Thành phố Phủ Lý 01 Hà Nam 24 Khu vực 2
6 THPT Dân lập Lương
Thế Vinh
014 P. Lương Khánh Thiện PLý Thành phố Phủ Lý 01 Hà Nam 24 Khu vực 2
7 Trung tâm GDTX – HN
Hà Nam
015 Xã Liêm Chung, TP Phủ Lý Thành phố Phủ Lý 01 Hà Nam 24 Khu vực 2
8 Cao đẳng nghề Hà Nam 016 P. Quang Trung – Phủ Lý Thành phố Phủ Lý 01 Hà Nam 24 Khu vực 2
9 THPT C Phủ Lý 017 Xã Tiên Hiệp, TP Phủ Lý Thành phố Phủ Lý 01 Hà Nam 24 Khu vực 2
10 THPT A Duy Tiên 021 TTr. Hoà Mạc, Duy Tiên Huyện Duy Tiên 02 Hà Nam 24 Khu vực 2 NT
11 THPT B Duy Tiên 022 TTr. Đồng văn, Duy Tiên Huyện Duy Tiên 02 Hà Nam 24 Khu vực 2 NT
12 THPT C Duy Tiên 023 Xã Tiên Hiệp, Duy Tiên Huyện Duy Tiên 02 Hà Nam 24 Khu vực 2 NT
13 THPT Nguyễn Hữu Tiến 024 Xã Trác Văn, Duy Tiên Huyện Duy Tiên 02 Hà Nam 24 Khu vực 2 NT
14 Trung tâm GDNN –
GDTX Duy Tiên
025 TTr. Hoà Mạc, Duy Tiên Huyện Duy Tiên 02 Hà Nam 24 Khu vực 2 NT
15 THPT A Kim Bảng 031 TTr. Quế, Kim Bảng Huyện Kim Bảng 03 Hà Nam 24 Khu vực 2 NT
16 THPT B Kim Bảng 032 Xã Tân Sơn, Kim Bảng Huyện Kim Bảng 03 Hà Nam 24 Khu vực 2 NT
17 THPT C Kim Bảng 033 Xã Đồng Hoá, Kim Bảng Huyện Kim Bảng 03 Hà Nam 24 Khu vực 2 NT
18 Trung tâm GDNN –
GDTX Kim Bảng
034 TTr. Quế , Kim Bảng Huyện Kim Bảng 03 Hà Nam 24 Khu vực 2 NT
19 THPT Lý Thường Kiệt 035 Xã Thi Sơn – Kim Bảng Huyện Kim Bảng 03 Hà Nam 24 Khu vực 2 NT
20 THPT Lý Nhân 041 TTr. Vĩnh Trụ, Lý Nhân Huyện Lý Nhân 04 Hà Nam 24 Khu vực 2 NT
21 THPT Bắc Lý 042 Xã Bắc Lý, Lý Nhân Huyện Lý Nhân 04 Hà Nam 24 Khu vực 2 NT
22 THPT Nam Lý 043 Xã Tiến Thắng, Lý Nhân Huyện Lý Nhân 04 Hà Nam 24 Khu vực 2 NT
23 THPT Dân lập Trần
Hưng Đạo
044 TTr. Vĩnh Trụ, Lý Nhân Huyện Lý Nhân 04 Hà Nam 24 Khu vực 2 NT
24 THPT Nam Cao 045 Xã Nhân Mỹ, Lý Nhân Huyện Lý Nhân 04 Hà Nam 24 Khu vực 2 NT
25 Trung tâm GDNN –
GDTX Lý Nhân
046 TTr. Vĩnh Trụ, Lý Nhân Huyện Lý Nhân 04 Hà Nam 24 Khu vực 2 NT
26 THPT A Thanh Liêm 051 X.Liêm Thuận, Thanh Liêm Huyện Thanh Liêm 05 Hà Nam 24 Khu vực 2 NT
27 THPT B Thanh Liêm 052 Thanh Nguyên, Thanh Liêm Huyện Thanh Liêm 05 Hà Nam 24 Khu vực 2 NT
28 THPT Dân lập Thanh
Liêm
053 Xã Thanh Lưu, Thanh Liêm Huyện Thanh Liêm 05 Hà Nam 24 Khu vực 2 NT
29 Trung tâm GDNN –
GDTX Thanh Liêm
054 Xã Thanh Lưu, Thanh Liêm Huyện Thanh Liêm 05 Hà Nam 24 Khu vực 2 NT
30 THPT C Thanh Liêm 055 Xã Thanh Thuỷ, Thanh Liêm Huyện Thanh Liêm 05 Hà Nam 24 Khu vực 2 NT
31 THPT Lê Hoàn 056 Xã Liêm Cần, Thanh Liêm Huyện Thanh Liêm 05 Hà Nam 24 Khu vực 2 NT
32 THPT A Bình Lục 061 TTr. Bình Mỹ, Bình Lục Huyện Bình Lục 06 Hà Nam 24 Khu vực 2 NT
33 THPT B Bình Lục 062 Xã Vũ Bản , Bình Lục Huyện Bình Lục 06 Hà Nam 24 Khu vực 2 NT
34 THPT C Bình Lục 063 Xã Tràng An, Bình Lục Huyện Bình Lục 06 Hà Nam 24 Khu vực 2 NT
35 THPT Dân lập Bình Lục 064 TTr. Bình Mỹ, Bình Lục Huyện Bình Lục 06 Hà Nam 24 Khu vực 2 NT
36 Trung tâm GDNN –
GDTX Bình Lục
065 TTr. Bình Mỹ, Bình Lục Huyện Bình Lục 06 Hà Nam 24 Khu vực 2 NT
37 THPT Nguyễn Khuyến 066 Xã Tiêu Động, Bình Lục Huyện Bình Lục 06 Hà Nam 24 Khu vực 2 NT

(Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Tin tức mới nhất