Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | June 15, 2024

Scroll to top

Top

Hồ sơ thi tốt nghiệp THPT: Tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Kiên Giang

Tra cứu mã trường, mã quận huyện là điều không thể thiếu đối với mỗi thí sinh đang làm hồ sơ thi tốt nghiệp THPT. Để thuận tiện hơn trong việc tra cứu, dưới đây mà tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Sở GD&ĐT Kiên Giang.

Xem thêm: Chi tiết mã hộ khẩu thường trú tỉnh, huyện, trường và các khu vực ưu tiên trên cả nước

STT Tên Trường Mã Trường Địa Chỉ Tên Quận/Huyện
Quận/ Huyện
Tên Tỉnh/TP
Tỉnh/TP
Khu vực
1 Học ở nước ngoài_54 800 Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Kiên Giang 54 Khu vực 3
2 Quân nhân, Công an tại
ngũ_54
900 Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Kiên Giang 54 Khu vực 3
3 THPT Nguyễn Trung Trực 001 393 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P Vĩnh Thanh, Tp Rạch
Giá, Kiên Giang
Thành phố Rạch Giá 01 Kiên Giang 54 Khu vực 2
4 THPT chuyên Huỳnh
Mẫn Đạt
002 Trần Công Án, P Vĩnh Lạc, Tp Rạch Giá, Kiên
Giang
Thành phố Rạch Giá 01 Kiên Giang 54 Khu vực 2
5 THPT Nguyễn Hùng Sơn 003 14 Mai Thị Hồng Hạnh, P Rạch Sỏi, Tp Rạch Giá,
Kiên Giang
Thành phố Rạch Giá 01 Kiên Giang 54 Khu vực 2
6 THPT iSCHOOL Rạch
Giá
004 487/15 Nguyễn Trung Trực, P Vĩnh Lạc, Tp Rạch
Giá, Kiên Giang
Thành phố Rạch Giá 01 Kiên Giang 54 Khu vực 2
7 Trung cấp Kỹ thuật-
Nghiệp vụ Kiên Giang
005 31 Chi Lăng, P Vĩnh Bảo, Tp Rạch Giá, Kiên Giang Thành phố Rạch Giá 01 Kiên Giang 54 Khu vực 2
8 PT Dân tộc Nội trú tỉnh
Kiên Giang
013 196 Đường Đống Đa, P Vĩnh Lạc, Tp Rạch Giá,
Kiên Giang
Thành phố Rạch Giá 01 Kiên Giang 54 Khu vực 2
9 Trung tâm GDTX tỉnh
Kiên Giang
022 C5 – Đặng Huyền Thông, P Vĩnh Lạc, Tp Rạch Giá,
Kiên Giang
Thành phố Rạch Giá 01 Kiên Giang 54 Khu vực 2
10 THPT Phó Cơ Điều 041 Lê Hồng Phong, P An Hoà, Tp Rạch Giá, Kiên
Giang
Thành phố Rạch Giá 01 Kiên Giang 54 Khu vực 2
11 THPT Ngô Sĩ Liên 061 X Phi Thông, Tp Rạch Giá, Kiên Giang Thành phố Rạch Giá 01 Kiên Giang 54 Khu vực 1
12 Cao đẳng Nghề tỉnh Kiên
Giang
079 1022 Nguyễn Trung Trực, P An Hoà, Tp Rạch Giá,
Kiên Giang
Thành phố Rạch Giá 01 Kiên Giang 54 Khu vực 2
13 PT Đức Trí 085 Không Thành phố Rạch Giá 01 Kiên Giang 54 Khu vực 2
14 CĐ Cộng đồng Kiên
Giang
087 217 Chu Văn An, P An Hòa, Tp Rạch Giá, Kiên
Giang
Thành phố Rạch Giá 01 Kiên Giang 54 Khu vực 2
15 Cao đẳng Kinh tế – Kỹ
thuật Kiên Giang
088 425 Mạc Cửu, P Vĩnh Thanh, Tp Rạch Giá, Kiên
Giang
Thành phố Rạch Giá 01 Kiên Giang 54 Khu vực 2
16 CĐ Sư phạm Kiên Giang 089 449 Nguyễn Chí Thanh, P Rạch Sỏi, Tp Rạch Giá,
Kiên Giang
Thành phố Rạch Giá 01 Kiên Giang 54 Khu vực 2
17 CĐ Y tế Kiên Giang 090 14 Phạm Ngọc Thạch, P Vĩnh Thanh, Tp Rạch Giá,
Kiên Giang
Thành phố Rạch Giá 01 Kiên Giang 54 Khu vực 2
18 Chính trị tỉnh Kiên Giang 091 84 Đường Lạc Hồng Thành phố Rạch Giá 01 Kiên Giang 54 Khu vực 2
19 THPT Võ Văn Kiệt 092 Lô 7-9, Đường Tôn Đức Thắng Thành phố Rạch Giá 01 Kiên Giang 54 Khu vực 2
20 PTNC iSchool Rạch Giá 093 487/15 Nguyễn Trung Trực, P Vĩnh Lạc, Tp Rạch
Giá, Kiên Giang
Thành phố Rạch Giá 01 Kiên Giang 54 Khu vực 2
21 THPT Nguyễn Thần Hiến 006 10 Tỉnh lộ 28, P Pháo Đài, Tx Hà Tiên, Kiên Giang Thị xã Hà Tiên 02 Kiên Giang 54 Khu vực 2
22 Trung tâm GDTX TX Hà
Tiên
043 08 Tỉnh lộ 28, P Pháo Đài, Tx Hà Tiên , Kiên Giang Thị xã Hà Tiên 02 Kiên Giang 54 Khu vực 2
23 Trung tâm GDNN-GDTX
TX Hà Tiên
095 08 Tỉnh lộ 28, P Pháo Đài, Tx Hà Tiên , Kiên Giang Thị xã Hà Tiên 02 Kiên Giang 54 Khu vực 2
24 THPT Kiên Lương 007 TT Kiên Lương, H Kiên Lương, Kiên Giang Huyện Kiên Lương 03 Kiên Giang 54 Khu vực 1
25 Trung tâm GDTX Kiên
Lương
044 TT Kiên Lương, H Kiên Lương, Kiên Giang Huyện Kiên Lương 03 Kiên Giang 54 Khu vực 1
26 THPT Ba Hòn 076 TT Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên
Giang
Huyện Kiên Lương 03 Kiên Giang 54 Khu vực 1
27 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Kiên Lương 096 TT Kiên Lương, H Kiên Lương, Kiên Giang Huyện Kiên Lương 03 Kiên Giang 54 Khu vực 1
28 THPT Hòn Đất 008 TT Hòn Đất, H Hòn Đất, Kiên Giang Huyện Hòn Đất 04 Kiên Giang 54 Khu vực 2 NT
29 THPT Sóc Sơn 038 TT Sóc Sơn, H Hòn Đất, Kiên Giang Huyện Hòn Đất 04 Kiên Giang 54 Khu vực 1
30 Trung tâm GDTX Hòn
Đất
045 TT Hòn Đất, Hòn Đất, Kiên Giang Huyện Hòn Đất 04 Kiên Giang 54 Khu vực 2 NT
31 THPT Bình Sơn 055 X Bình Sơn, H Hòn Đất, Kiên Giang Huyện Hòn Đất 04 Kiên Giang 54 Khu vực 2 NT
32 THPT Phan Thị Ràng 062 X Thổ Sơn, H Hòn Đất, Kiên Giang Huyện Hòn Đất 04 Kiên Giang 54 Khu vực 1
33 THPT Nguyễn Hùng Hiệp 071 X Mỹ Hiệp Sơn, H Hòn Đất,, Kiên Giang Huyện Hòn Đất 04 Kiên Giang 54 Khu vực 2 NT
34 THPT Nam Thái Sơn 077 X Nam Thái Sơn, H Hòn Đất, Kiên Giang Huyện Hòn Đất 04 Kiên Giang 54 Khu vực 2 NT
35 Trung tâm GDNN-GDTX
huyện Hòn Đất
097 TT Hòn Đất, Hòn Đất, Kiên Giang Huyện Hòn Đất 04 Kiên Giang 54 Khu vực 2 NT
36 THPT Tân Hiệp 009 TT Tân Hiệp, H Tân Hiệp, Kiên Giang Huyện Tân Hiệp 05 Kiên Giang 54 Khu vực 2 NT
37 THPT Thạnh Đông 011 X Thạnh Đông A, H Tân Hiệp, Kiên Giang Huyện Tân Hiệp 05 Kiên Giang 54 Khu vực 2 NT
38 Trung tâm GDTX Tân
Hiệp
046 TT Tân Hiệp, H Tân Hiệp, Kiên Giang Huyện Tân Hiệp 05 Kiên Giang 54 Khu vực 2 NT
39 THPT Cây Dương 056 X Tân Thành, H Tân Hiệp, Kiên Giang Huyện Tân Hiệp 05 Kiên Giang 54 Khu vực 2 NT
40 THPT Thạnh Tây 075 X Thạnh Đông, H Tân Hiệp, Kiên Giang Huyện Tân Hiệp 05 Kiên Giang 54 Khu vực 2 NT
41 Trung tâm GDNN-GDTX
huyện Tân Hiệp
098 TT Tân Hiệp, H Tân Hiệp, Kiên Giang Huyện Tân Hiệp 05 Kiên Giang 54 Khu vực 2 NT
42 THPT Châu Thành 012 TT Minh Lương, H Châu Thành, Kiên Giang Huyện Châu Thành 06 Kiên Giang 54 Khu vực 1
43 Trung tâm GDTX Châu
Thành
047 X Vĩnh Hòa Hiệp, H Châu Thành, Kiên Giang Huyện Châu Thành 06 Kiên Giang 54 Khu vực 1
44 THPT Mong Thọ 067 X Mong Thọ, H Châu Thành, Kiên Giang Huyện Châu Thành 06 Kiên Giang 54 Khu vực 2 NT
45 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Châu Thành 099 X Vĩnh Hòa Hiệp, H Châu Thành, Kiên Giang Huyện Châu Thành 06 Kiên Giang 54 Khu vực 1
46 THPT Giồng Riềng 014 Lê Quý Đôn, TT Giồng Riềng, H Giồng Riềng,
Kiên Giang
Huyện Giồng Riềng 07 Kiên Giang 54 Khu vực 1
47 THPT Hòa Thuận 039 X Ngọc Hòa, H Giồng Riềng, Kiên Giang Huyện Giồng Riềng 07 Kiên Giang 54 Khu vực 1
48 THPT Long Thạnh 040 X Long Thạnh, H Giồng Riềng, Kiên Giang Huyện Giồng Riềng 07 Kiên Giang 54 Khu vực 1
49 Trung tâm GDTX Giồng
Riềng
048 TT Giồng Riềng, H Giồng Riềng, Kiên Giang Huyện Giồng Riềng 07 Kiên Giang 54 Khu vực 1
50 THPT Thạnh Lộc 057 X Thạnh Lộc, H Giồng Riềng, Kiên Giang Huyện Giồng Riềng 07 Kiên Giang 54 Khu vực 1
51 THPT Hòa Hưng 063 X Hoà Hưng, H Giồng Riềng, Kiên Giang Huyện Giồng Riềng 07 Kiên Giang 54 Khu vực 1
52 THPT Bàn Tân Định 069 X Bàn Tân Định, H Giồng Riềng, Kiên Giang Huyện Giồng Riềng 07 Kiên Giang 54 Khu vực 1
53 Trung cấp Nghề DTNT
tỉnh Kiên Giang
082 X Long Thạnh, H Giồng Riềng, Kiên Giang Huyện Giồng Riềng 07 Kiên Giang 54 Khu vực 1
54 THCS Thạnh Phước 084 X Thạnh Phước, H Giồng Riềng, Kiên Giang Huyện Giồng Riềng 07 Kiên Giang 54 Khu vực 1
55 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Giồng Riềng 100 TT Giồng Riềng, H Giồng Riềng, Kiên Giang Huyện Giồng Riềng 07 Kiên Giang 54 Khu vực 1
56 THPT Gò Quao 015 TT Gò Quao, H Gò Quao, Kiên Giang Huyện Gò Quao 08 Kiên Giang 54 Khu vực 1
57 Trung tâm GDTX Gò
Quao
049 TT Gò Quao, H Gò Quao, Kiên Giang Huyện Gò Quao 08 Kiên Giang 54 Khu vực 1
58 THPT Định An 064 X Định An, H Gò Quao, Kiên Giang Huyện Gò Quao 08 Kiên Giang 54 Khu vực 1
59 THPT Vĩnh Thắng 065 X Vĩnh Thắng, H Gò Quao, Kiên Giang Huyện Gò Quao 08 Kiên Giang 54 Khu vực 1
60 THPT Vĩnh Hoà Hưng
Bắc
070 X Vĩnh Hoà Hưng Bắc, H Gò Quao, Kiên Giang Huyện Gò Quao 08 Kiên Giang 54 Khu vực 1
61 THPT Thới Quản 072 X Thới Quản, H Gò Quao, Kiên Giang Huyện Gò Quao 08 Kiên Giang 54 Khu vực 1
62 Trung tâm GDNN-GDTX
huyện Gò Quao
101 TT Gò Quao, H Gò Quao, Kiên Giang Huyện Gò Quao 08 Kiên Giang 54 Khu vực 1
63 THPT An Biên 016 TT Thứ 3, H An Biên, Kiên Giang Huyện An Biên 09 Kiên Giang 54 Khu vực 1
64 THPT Đông Thái 042 X Đông Thái, H An Biên, Kiên Giang Huyện An Biên 09 Kiên Giang 54 Khu vực 1
65 Trung tâm GDTX An
Biên
050 TT Thứ 3, H An Biên, Kiên Giang Huyện An Biên 09 Kiên Giang 54 Khu vực 1
66 THPT Nam Yên 068 X Nam Yên, H An Biên, Kiên Giang Huyện An Biên 09 Kiên Giang 54 Khu vực 1
67 Trung tâm GDNN-GDTX
huyện An Biên
102 TT Thứ 3, H An Biên, Kiên Giang Huyện An Biên 09 Kiên Giang 54 Khu vực 1
68 THPT An Minh 017 TT Thứ 11, H An Minh, Kiên Giang Huyện An Minh 10 Kiên Giang 54 Khu vực 2 NT
69 Trung tâm GDTX An
Minh
051 TT Thứ 11, H An Minh, Kiên Giang Huyện An Minh 10 Kiên Giang 54 Khu vực 2 NT
70 THPT Nguyễn Văn Xiện
(trước 2017)
059 X Tân Thạnh, H An Minh, Kiên Giang Huyện An Minh 10 Kiên Giang 54 Khu vực 2 NT
71 THPT Vân Khánh 066 X Vân Khánh, H An Minh, Kiên Giang Huyện An Minh 10 Kiên Giang 54 Khu vực 1
72 THPT Nguyễn Văn Xiện
(từ 2017)
094 X Tân Thạnh, H An Minh, Kiên Giang Huyện An Minh 10 Kiên Giang 54 Khu vực 1
73 Trung tâm GDNN-GDTX
huyện An Minh
103 TT Thứ 11, H An Minh, Kiên Giang Huyện An Minh 10 Kiên Giang 54 Khu vực 2 NT
74 THPT Vĩnh Phong 010 X Vĩnh Phong, H Vĩnh Thuận, Kiên Giang Huyện Vĩnh Thuận 11 Kiên Giang 54 Khu vực 1
75 THPT Vĩnh Thuận 018 TT Vĩnh Thuận, H Vĩnh Thuận, Kiên Giang Huyện Vĩnh Thuận 11 Kiên Giang 54 Khu vực 1
76 Trung tâm GDTX Vĩnh
Thuận
052 TT Vĩnh Thuận, H Vĩnh Thuận, Kiên Giang Huyện Vĩnh Thuận 11 Kiên Giang 54 Khu vực 1
77 THPT Vĩnh Bình Bắc 060 X Vĩnh Bình Bắc, H Vĩnh Thuận, Kiên Giang Huyện Vĩnh Thuận 11 Kiên Giang 54 Khu vực 1
78 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Vĩnh Thuận 104 TT Vĩnh Thuận, H Vĩnh Thuận, Kiên Giang Huyện Vĩnh Thuận 11 Kiên Giang 54 Khu vực 1
79 THPT Phú Quốc 019 TT Dương Đông, H Phú Quốc, Kiên Giang Huyện Phú Quốc 12 Kiên Giang 54 Khu vực 1
80 THPT An Thới 020 TT An Thới, H Phú Quốc, Kiên Giang Huyện Phú Quốc 12 Kiên Giang 54 Khu vực 1
81 Trung tâm GDTX Phú
Quốc
053 TT Dương Đông, H Phú Quốc, Kiên Giang Huyện Phú Quốc 12 Kiên Giang 54 Khu vực 1
82 THPT Dương Đông 080 TT Dương Đông, H Phú Quốc, Kiên Giang Huyện Phú Quốc 12 Kiên Giang 54 Khu vực 1
83 Trung tâm GDNN-GDTX
huyện Phú Quốc
105 TT Dương Đông, H Phú Quốc, Kiên Giang Huyện Phú Quốc 12 Kiên Giang 54 Khu vực 1
84 THPT Kiên Hải 021 X Hòn Tre, H Kiên Hải, Kiên Giang Huyện Kiên Hải 13 Kiên Giang 54 Khu vực 1
85 THPT Lại Sơn 074 X Lại Sơn, H Kiên Hải, Kiên Giang Huyện Kiên Hải 13 Kiên Giang 54 Khu vực 1
86 THCS An Sơn 081 X An Sơn, H Kiên Hải, Kiên Giang Huyện Kiên Hải 13 Kiên Giang 54 Khu vực 1
87 THPT U Minh Thượng 058 X Thạnh Yên, H U Minh Thượng, Kiên Giang Huyện U Minh
Thượng
14 Kiên Giang 54 Khu vực 1
88 THPT Minh Thuận 073 X Minh Thuận, H U Minh Thượng, Kiên Giang Huyện U Minh
Thượng
14 Kiên Giang 54 Khu vực 1
89 THPT Vĩnh Hoà 078 X Vĩnh Hoà, H U Minh Thượng, Kiên Giang Huyện U Minh
Thượng
14 Kiên Giang 54 Khu vực 1
90 Trung cấp Nghề vùng U
Minh Thượng
086 X Thạnh Yên, H U Minh Thượng, Kiên Giang Huyện U Minh
Thượng
14 Kiên Giang 54 Khu vực 1
91 THPT Thoại Ngọc Hầu 054 X Tân Khánh Hòa, H Giang Thành, Kiên Giang Huyện Giang Thành 15 Kiên Giang 54 Khu vực 1
92 Trung tâm GDTX Giang
Thành
083 X Phú Lợi, H Giang Thành, Kiên Giang Huyện Giang Thành 15 Kiên Giang 54 Khu vực 1
93 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Giang Thành 106 X Phú Lợi, H Giang Thành, Kiên Giang Huyện Giang Thành 15 Kiên Giang 54 Khu vực 1

(Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Tin tức mới nhất