Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | June 15, 2024

Scroll to top

Top

Hồ sơ thi tốt nghiệp THPT: Tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Long An

Tra cứu mã trường, mã quận huyện là điều không thể thiếu đối với mỗi thí sinh đang làm hồ sơ thi tốt nghiệp THPT. Để thuận tiện hơn trong việc tra cứu, dưới đây mà tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Sở GD&ĐT Long An.

Tỉnh Long An 

Xem thêm: Chi tiết mã hộ khẩu thường trú tỉnh, huyện, trường và các khu vực ưu tiên trên cả nước

STT Tên Trường Mã Trường Địa Chỉ Tên Quận/Huyện
Quận/ Huyện
Tên Tỉnh/TP
Tỉnh/TP
Khu vực
1 Học ở nước ngoài_49 800 Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Long An 49 Khu vực 3
2 Quân nhân, Công an tại
ngũ_49
900 Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Long An 49 Khu vực 3
3 THPT Lê Quý Đôn 001 số 404, Quốc lộ 1, phường 4, Tp. Tân An Thành phố Tân An 01 Long An 49 Khu vực 2
4 THPT Tân An 002 số 213 Nguyễn Thái Bình, phường 3, TP Tân An Thành phố Tân An 01 Long An 49 Khu vực 2
5 THPT Hùng Vương 018 53 Nguyễn Văn Tiếp, phường 5, Tp. Tân An Thành phố Tân An 01 Long An 49 Khu vực 2
6 THPT Huỳnh Ngọc 028 136 Nguyễn Thái Bình P3, TP Tân An, Long An Thành phố Tân An 01 Long An 49 Khu vực 2
7 TT.GDNN-GDTX Tp.
Tân An
035 39, Võ Công Tồn, phường 1, TP Tân An, Long An Thành phố Tân An 01 Long An 49 Khu vực 2
8 TT.KTTH-HN Long An 049 132, Đường Nguyễn Thị Bảy, phường 6, TP Tân
An, Long An
Thành phố Tân An 01 Long An 49 Khu vực 2
9 Trường Thể dục Thể thao
tỉnh Long An
051 Số 07, Trương Định, Phường 2, TP. Tân An, Long
An
Thành phố Tân An 01 Long An 49 Khu vực 2
10 TT.GDTX tỉnh Long An 052 Bình Nam, xã Bình Tâm, TP Tân An, Long An Thành phố Tân An 01 Long An 49 Khu vực 2
11 THCS&THPT Hà Long 053 11/300 Nguyễn Minh Trường, P3 TP Tân An, Long
An
Thành phố Tân An 01 Long An 49 Khu vực 2
12 THPT chuyên Long An 060 số 112 Nguyễn Minh Đường, Phường 4,
Tp. Tân An, Long An
Thành phố Tân An 01 Long An 49 Khu vực 2
13 CĐ nghề Kỹ thuật Công
nghệ LADEC
062 201 Nguyễn Văn Rành, phường 7, Tp. Tân An Thành phố Tân An 01 Long An 49 Khu vực 2
14 CĐ Nghề Long An 063 Phường 5, TP Tân An, Long An Thành phố Tân An 01 Long An 49 Khu vực 2
15 TC Việt – Nhật 071 Phường 6, TP Tân An, Long An Thành phố Tân An 01 Long An 49 Khu vực 2
16 THCS&THPT Nguyễn
Văn Rành
073 201 Nguyễn Văn Rành, phường 7, Tp. Tân An Thành phố Tân An 01 Long An 49 Khu vực 2
17 TT.GDTX Tp. Tân An 077 Đường Võ Công Tồn, phường 1, TP Tân An, Long
An
Thành phố Tân An 01 Long An 49 Khu vực 2
18 THPT Vĩnh Hưng 017 Nguyễn Thái Bình, TT Vĩnh Hưng, Long An Huyện Vĩnh Hưng 02 Long An 49 Khu vực 2 NT
19 TT.GDNN-GDTX huyện
Vĩnh Hưng
036 ấp 1, xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Hưng, Long An Huyện Vĩnh Hưng 02 Long An 49 Khu vực 2 NT
20 THCS&THPT Khánh
Hưng
061 Xã Khánh Hưng, Vĩnh Hưng, Long An Huyện Vĩnh Hưng 02 Long An 49 Khu vực 2 NT
21 TT.GDTX&KTTH-HN
Vĩnh Hưng
078 ấp 1, xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Hưng, Long An Huyện Vĩnh Hưng 02 Long An 49 Khu vực 2 NT
22 THCS&THPT Khánh
Hưng (2016)
091 Xã Khánh Hưng, Vĩnh Hưng, Long An Huyện Vĩnh Hưng 02 Long An 49 Khu vực 1
23 THCS&THPT Bình
Phong Thạnh
058 ấp 2, Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hoá, Long An Huyện Mộc Hóa 03 Long An 49 Khu vực 2 NT
24 THPT Mộc Hóa (cũ) 076 Đường Lê Lợi (nối dài), Thị trấn Mộc Hóa, Long
An
Huyện Mộc Hóa 03 Long An 49 Khu vực 2 NT
25 TT.GDTX&KTTH-HN
Mộc Hóa (cũ – từ năm 2013 về trước)
092 Số 304/06, Lê Lợi, KP 3, Thị trấn Mộc Hóa, huyện Mộc Hóa, Long An Huyện Mộc Hóa 03 Long An 49 Khu vực 2 NT
26 THPT Tân Thạnh 015 Khu phố 5, TT Tân Thạnh, Long An Huyện Tân Thạnh 04 Long An 49 Khu vực 2 NT
27 THCS&THPT Hậu
Thạnh Đông
030 Ấp Nguyễn Rớt, Xã Hậu Thạnh Đông, huyện Tân
Thạnh, Long An
Huyện Tân Thạnh 04 Long An 49 Khu vực 2 NT
28 TT.GDNN-GDTX huyện
Tân Thạnh
038 TT Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, Long An Huyện Tân Thạnh 04 Long An 49 Khu vực 2 NT
29 TT.GDTX&KTTH-HN
Tân Thạnh
080 Thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, Long An Huyện Tân Thạnh 04 Long An 49 Khu vực 2 NT
30 THPT Thạnh Hóa 014 Khóm II, TT Thạnh Hoá, Long An Huyện Thạnh Hóa 05 Long An 49 Khu vực 2 NT
31 TT.GDNN-GDTX huyện
Thạnh Hoá
039 TT Thạnh Hoá, huyện Thạnh Hoá, Long An Huyện Thạnh Hóa 05 Long An 49 Khu vực 2 NT
32 TT.GDTX&KTTH-HN
Thạnh Hoá
081 Thị trấn Thạnh Hoá, huyện Thạnh Hoá, Long An Huyện Thạnh Hóa 05 Long An 49 Khu vực 2 NT
33 THPT Đức Huệ 013 Khu phố 4, TT Đông Thành, huyện Đức Huệ, Long
An
Huyện Đức Huệ 06 Long An 49 Khu vực 2 NT
34 TT.GDNN-GDTX huyện
Đức Huệ
040 TT Đông Thành, huyện Đức Huệ, Long An Huyện Đức Huệ 06 Long An 49 Khu vực 2 NT
35 THCS&THPT Mỹ Quý 057 Xã Mỹ Quý Tây, Đức Huệ, Long An Huyện Đức Huệ 06 Long An 49 Khu vực 1
36 THCS&THPT Mỹ Bình 068 Xã Mỹ Bình, Đức Huệ, Long An Huyện Đức Huệ 06 Long An 49 Khu vực 1
37 TT.GDTX&KTTH-HN
Đức Huệ
082 Thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, Long An Huyện Đức Huệ 06 Long An 49 Khu vực 2 NT
38 THPT Đức Hòa 011 TT Đức Hoà, huyện Đức Hoà, Long An Huyện Đức Hòa 07 Long An 49 Khu vực 2 NT
39 THPT Hậu Nghĩa 012 khu A TT Hậu Nghĩa, huyện Đức Hoà, Long An Huyện Đức Hòa 07 Long An 49 Khu vực 2 NT
40 THPT Võ Văn Tần 025 Khu III, TT Đức Hoà, huyện Đức Hoà, Long An Huyện Đức Hòa 07 Long An 49 Khu vực 2 NT
41 THPT Nguyễn Công Trứ 026 Ô 5, Khu B,TT Hậu Nghĩa, huyện Đức Hoà, Long
An
Huyện Đức Hòa 07 Long An 49 Khu vực 2 NT
42 THPT An Ninh 031 ấp Hoà Hiệp 1, xã An Ninh Đông, huyện Đức Hoà,
Long An
Huyện Đức Hòa 07 Long An 49 Khu vực 2 NT
43 TT.GDNN-GDTX huyện
Đức Hòa
041 TT Hậu Nghĩa, huyện Đức Hoà, Long An Huyện Đức Hòa 07 Long An 49 Khu vực 2 NT
44 TT.GDTX&KTTH-HN
Võ Văn Tần
050 K3, TT Đức Hoà, huyện Đức Hoà, Long An Huyện Đức Hòa 07 Long An 49 Khu vực 2 NT
45 TC nghề Đức Hòa 065 180A, đường 3/2, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Huyện Đức Hòa 07 Long An 49 Khu vực 2 NT
46 THPT Năng khiếu Đại
học Tân Tạo
072 Xã Hựu Thạnh, Đức Hòa, Long An Huyện Đức Hòa 07 Long An 49 Khu vực 2 NT
47 TT.GDTX&KTTH-HN
Đức Hoà
083 Thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hoà, Long An Huyện Đức Hòa 07 Long An 49 Khu vực 2 NT
48 THPT Nguyễn Hữu Thọ 006 ấp Phước Tú, Thanh Phú, Bến Lức, Long An Huyện Bến Lức 08 Long An 49 Khu vực 2 NT
49 TH,THCS&THPT
iSCHOOL Long An
022 Số 6, khu phố 3, đường Mai Thị Non, Thị Trấn Bến
Lức, Bến Lức, Long An.
Huyện Bến Lức 08 Long An 49 Khu vực 2 NT
50 THPT Gò Đen 033 ấp 4, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, Long An Huyện Bến Lức 08 Long An 49 Khu vực 2 NT
51 TT.GDNN-GDTX huyện
Bến Lức
042 khu phố 3, TT Bến Lức, huyện Bến Lức, Long An Huyện Bến Lức 08 Long An 49 Khu vực 2 NT
52 THCS&THPT Lương Hòa 059 xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, Long An Huyện Bến Lức 08 Long An 49 Khu vực 2 NT
53 CĐ nghề Tây Sài Gòn 064 ấp 8, xã Lương Hòa, Bến Lức, Bến Lức Huyện Bến Lức 08 Long An 49 Khu vực 2 NT
54 TC KT-KT Long An 070 Số 277, QL 1A, Thị trấn Bến Lức, Bến Lức, Long
An
Huyện Bến Lức 08 Long An 49 Khu vực 2 NT
55 TT.GDTX&KTTH-HN
Bến Lức
084 khu phố 3, TT Bến Lức, huyện Bến Lức, Long An Huyện Bến Lức 08 Long An 49 Khu vực 2 NT
56 THPT Thủ Thừa 005 ấp Cầu Xây, TT Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, Long
An
Huyện Thủ Thừa 09 Long An 49 Khu vực 2 NT
57 THPT Thủ Khoa Thừa 021 ấp 3, TT Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, Long An Huyện Thủ Thừa 09 Long An 49 Khu vực 2 NT
58 THPT Mỹ Lạc 034 ấp Bà Mía, Mỹ Lạc, Thủ Thừa, Long An Huyện Thủ Thừa 09 Long An 49 Khu vực 2 NT
59 TT.GDNN-GDTX huyện
Thủ Thừa
043 ấp Bình Lương 1, Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa,
Long An
Huyện Thủ Thừa 09 Long An 49 Khu vực 2 NT
60 TH-THCS&THPT Bồ Đề
Phương Duy
069 6/115 Nguyễn Trung Trực, TT Thủ Thừa, Thủ
Thừa, Long An
Huyện Thủ Thừa 09 Long An 49 Khu vực 2 NT
61 TT.GDTX&KTTH-HN
Thủ Thừa
085 ấp Bình Lương 1, Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa,
Long An
Huyện Thủ Thừa 09 Long An 49 Khu vực 2 NT
62 THPT Nguyễn Thông 003 ấp Phú Thạnh, TT Tầm Vu, huyện Châu Thành,
Long An
Huyện Châu Thành 10 Long An 49 Khu vực 2 NT
63 THPT Châu Thành 019 Khóm 3, TT Tầm Vu, huyện Châu Thành, Long An Huyện Châu Thành 10 Long An 49 Khu vực 2 NT
64 TT.GDNN-GDTX huyện
Châu Thành
044 Khu phố 2, TT Tầm Vu, huyện Châu Thành, Long
An
Huyện Châu Thành 10 Long An 49 Khu vực 2 NT
65 THPT Phan Văn Đạt 054 ấp Bình Thạnh 2, xã Thuận Mỹ, Châu Thành, Long
An
Huyện Châu Thành 10 Long An 49 Khu vực 2 NT
66 TT.GDTX&KTTH-HN
Châu Thành
086 Khu Phố 2, TT Tầm Vu, huyện Châu Thành, Long
An
Huyện Châu Thành 10 Long An 49 Khu vực 2 NT
67 THCS&THPT Thuận Mỹ 093 ấp Bình Thạnh 2, xã Thuận Mỹ, Châu Thành, Long
An
Huyện Châu Thành 10 Long An 49 Khu vực 2 NT
68 THPT Tân Trụ 004 ấp Bình Hòa, TT Tân Trụ, huyện Tân Trụ, Long An Huyện Tân Trụ 11 Long An 49 Khu vực 2 NT
69 THPT Nguyễn Trung Trực 020 ấp 5, xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ, Long An Huyện Tân Trụ 11 Long An 49 Khu vực 2 NT
70 TT.GDNN-GDTX huyện
Tân Trụ
045 ấp Tân Bình, TT Tân Trụ, huyện Tân Trụ, Long An Huyện Tân Trụ 11 Long An 49 Khu vực 2 NT
71 TT.GDTX&KTTH-HN
Tân Trụ
087 ấp Tân Bình, TT Tân Trụ, huyện Tân Trụ, Long An Huyện Tân Trụ 11 Long An 49 Khu vực 2 NT
72 THPT Cần Đước 007 Khu 1B, TT Cần Đước, huyện Cần Đước, Long An Huyện Cần Đước 12 Long An 49 Khu vực 2 NT
73 THPT Rạch Kiến 008 ấp 5, Long Hoà, huyện Cần Đước, Long An Huyện Cần Đước 12 Long An 49 Khu vực 2 NT
74 THPT Chu Văn An 023 Khu 1B, TT Cần Đước, huyện Cần Đước, Long An Huyện Cần Đước 12 Long An 49 Khu vực 2 NT
75 THPT Long Hòa 024 ấp 5, Long Hoà, huyện Cần Đước, Long An Huyện Cần Đước 12 Long An 49 Khu vực 2 NT
76 TT.GDNN-GDTX huyện
Cần Đước
046 Khu 1B, thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, Long
An
Huyện Cần Đước 12 Long An 49 Khu vực 2 NT
77 THCS&THPT Long Cang 055 ấp 3, Long Cang, huyện Cần Đước, Long An Huyện Cần Đước 12 Long An 49 Khu vực 2 NT
78 THPT Long Hựu Đông 056 ấp Chợ, xã Long Hựu Đông, Cần Đước, Long An Huyện Cần Đước 12 Long An 49 Khu vực 2 NT
79 TT.GDTX&KTTH-HN
Cần Đước
088 Khu 1B,Thị Trấn Cần Đước, Huyện Cần Đước,
Long An
Huyện Cần Đước 12 Long An 49 Khu vực 2 NT
80 THCS&THPT Long Hựu
Đông
094 ấp Chợ, xã Long Hựu Đông, Cần Đước, Long An Huyện Cần Đước 12 Long An 49 Khu vực 2 NT
81 THPT Đông Thạnh 009 ấp Bắc, Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, Long An Huyện Cần Giuộc 13 Long An 49 Khu vực 2 NT
82 THPT Cần Giuộc 010 Hoà Thuận 1, Trường Bình, huyện Cần Giuộc,
Long An
Huyện Cần Giuộc 13 Long An 49 Khu vực 2 NT
83 THPT Nguyễn Đình
Chiểu
027 Ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, Long
An
Huyện Cần Giuộc 13 Long An 49 Khu vực 2 NT
84 THCS&THPT Long
Thượng
029 ấp Long Thạnh, Long Thượng, huyện Cần Giuộc,
Long An
Huyện Cần Giuộc 13 Long An 49 Khu vực 2 NT
85 TT.GDNN-GDTX huyện
Cần Giuộc
047 Khóm II, TT Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, Long
An
Huyện Cần Giuộc 13 Long An 49 Khu vực 2 NT
86 TC nghề Cần Giuộc 067 96, đường tỉnh 835A, xã Trường Bình, huyện Cần
Giuộc, tỉnh Long An
Huyện Cần Giuộc 13 Long An 49 Khu vực 2 NT
87 THCS&THPT Nguyễn
Thị Một
075 Ấp Tân Thanh B, Phước Lại, Cần Giuộc, Long An. Huyện Cần Giuộc 13 Long An 49 Khu vực 2 NT
88 TT.GDTX&KTTH-HN
Cần Giuộc
089 Khóm II, TT Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, Long
An
Huyện Cần Giuộc 13 Long An 49 Khu vực 2 NT
89 THPT Tân Hưng 032 Số 01, đường Gò Gòn, Khu phố Rọc Chanh A, Thị
trấn Tân Hưng, Tân Hưng, Long An
Huyện Tân Hưng 14 Long An 49 Khu vực 2 NT
90 TT.GDNN-GDTX huyện
Tân Hưng
048 Thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng, Long An Huyện Tân Hưng 14 Long An 49 Khu vực 2 NT
91 THCS&THPT Hưng Điền
B
074 Ấp Kinh Mới, Hưng Điền B, Tân Hưng, Long An Huyện Tân Hưng 14 Long An 49 Khu vực 1
92 TT.GDTX&KTTH-HN
Tân Hưng
090 Thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng, Long An Huyện Tân Hưng 14 Long An 49 Khu vực 2 NT
93 THPT Kiến Tường 016 365 Lê Lợi, KP 5, phường 1, TX Kiến Tường, Long
An
Thị xã Kiến Tường 15 Long An 49 Khu vực 2
94 TT.GDNN-GDTX Thị xã
Kiến Tường
037 304/06, Lê Lợi (nối dài), KP 3, phường 1, TX Kiến
Tường, Long An
Thị xã Kiến Tường 15 Long An 49 Khu vực 2
95 TC nghề Đồng Tháp Mười 066 Khu phố 3, phường 3, thị xã Kiến Tường, Long An Thị xã Kiến Tường 15 Long An 49 Khu vực 2
96 TT.GDTX&KTTH-HN
TX Kiến Tường
079 Đường Lê Lợi , KP 3, phường 1, TX Kiến Tường,
Long An
Thị xã Kiến Tường 15 Long An 49 Khu vực 2

(Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Tin tức mới nhất