Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | May 22, 2024

Scroll to top

Top

Hồ sơ thi tốt nghiệp THPT: Tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Phú Thọ

Tra cứu mã trường, mã quận huyện là điều không thể thiếu đối với mỗi thí sinh đang làm hồ sơ thi tốt nghiệp THPT. Để thuận tiện hơn trong việc tra cứu, dưới đây mà tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Sở GD&ĐT Phú Thọ.

Đền Hùng (Phú Thọ)

Xem thêm: Chi tiết mã hộ khẩu thường trú tỉnh, huyện, trường và các khu vực ưu tiên trên cả nước

STT Tên Trường Mã Trường Địa Chỉ Tên Quận/Huyện
Quận/ Huyện
Tên Tỉnh/TP
Tỉnh/TP
Khu vực
1 Học ở nước ngoài_15 800 Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Phú Thọ 15 Khu vực 3
2 Quân nhân, Công an tại
ngũ_15
900 Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Phú Thọ 15 Khu vực 3
3 Trường THPT Chuyên
Hùng Vương
001 Phường Tân Dân, TP. Viêt Trì Thành phố Việt Trì 01 Phú Thọ 15 Khu vực 2
4 Trường THPT Việt Trì 002 Phường Gia Cẩm, TP. Viêt Trì Thành phố Việt Trì 01 Phú Thọ 15 Khu vực 2
5 Trường THPT Công
nghiệp Việt Trì
003 Phường Thanh Miếu, TP. Việt Trì Thành phố Việt Trì 01 Phú Thọ 15 Khu vực 2
6 Trường THPT Kỹ thuật
Việt Trì
004 Phường Vân Phú, TP. Việt Trì Thành phố Việt Trì 01 Phú Thọ 15 Khu vực 2
7 Trường THPT Nguyễn
Tất Thành
005 Phường Gia Cẩm, TP. Việt Trì Thành phố Việt Trì 01 Phú Thọ 15 Khu vực 2
8 Trường THPT Vũ Thê
Lang
006 Phường Tân Dân, TP. Việt Trì Thành phố Việt Trì 01 Phú Thọ 15 Khu vực 2
9 Trường PT Hermann
Gmeiner Việt Trì
007 Phường Dữu Lâu, TP. Viêt Trì Thành phố Việt Trì 01 Phú Thọ 15 Khu vực 2
10 Trường THPT Trần Phú 008 Phường Thanh Miếu, TP. Việt Trì Thành phố Việt Trì 01 Phú Thọ 15 Khu vực 2
11 Trung tâm GDNN-GDTX
Việt Trì
009 Phường Gia Cẩm, TP. Viêt Trì Thành phố Việt Trì 01 Phú Thọ 15 Khu vực 2
12 Trung tâm KTTH-HN
tỉnh Phú Thọ
060 Phường Gia Cẩm, TP. Việt Trì Thành phố Việt Trì 01 Phú Thọ 15 Khu vực 2
13 Trường Cao đẳng Nghề
Phú Thọ
063 Xã Vân Phú, thành phố Việt Trì Thành phố Việt Trì 01 Phú Thọ 15 Khu vực 2
14 Trường Trung cấp Nghề Công nghệ và Vận tải
Phú Thọ
066 Phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì Thành phố Việt Trì 01 Phú Thọ 15 Khu vực 2
15 Trường Trung cấp Nghề
Herman Gmeiner Việt Trì
068 Phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì Thành phố Việt Trì 01 Phú Thọ 15 Khu vực 2
16 Trường Trung cấp nghề
Bách khoa Phú Thọ
069 Phường Tiên Cá,t thành phố Việt Trì Thành phố Việt Trì 01 Phú Thọ 15 Khu vực 2
17 Trường Trung cấp nghề Công nghệ, Du lịch và
dịch vụ Phú Nam
070 Xã Vân Phú, thành phố Việt Trì Thành phố Việt Trì 01 Phú Thọ 15 Khu vực 2
18 Trường THPT Lê Quý
Đôn
071 Phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì Thành phố Việt Trì 01 Phú Thọ 15 Khu vực 2
19 Trường Cao đẳng Công
nghiệp thực phẩm
073 Phường Tân Dân, thành phố Việt Trì Thành phố Việt Trì 01 Phú Thọ 15 Khu vực 2
20 Trường Cao đẳng Dược
Phú Thọ
075 Phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì Thành phố Việt Trì 01 Phú Thọ 15 Khu vực 2
21 Trường THPT Dân lập
Âu cơ
076 Phường Tân Dân, thành phố Việt Trì Thành phố Việt Trì 01 Phú Thọ 15 Khu vực 2
22 Trường THPT Dân lập
Vân Phú
077 Xã Vân Phú, thành phố Việt Trì Thành phố Việt Trì 01 Phú Thọ 15 Khu vực 2
23 Trường THPT Bán công
Công nghiệp Việt Trì
087 Phường Thanh miếu, thành phố Việt Trì Thành phố Việt Trì 01 Phú Thọ 15 Khu vực 2
24 Cao đẳng Kinh tế – Kỹ
thuật Phú Thọ
088 Phường Thọ Sơn, TP. Việt Trì Thành phố Việt Trì 01 Phú Thọ 15 Khu vực 2
25 Trường THPT Hùng
Vương
010 Phường Hùng Vương, TX. Phú Thọ Thị xã Phú Thọ 02 Phú Thọ 15 Khu vực 2
26 Trường PT Dân tộc nội
trú tỉnh Phú Thọ
011 Xã Hà Lộc, Thị xã Phú Thọ Thị xã Phú Thọ 02 Phú Thọ 15 Khu vực 2
27 Trường THPT Thị xã Phú
Thọ
012 Phường Hùng Vương, TX. Phú Thọ Thị xã Phú Thọ 02 Phú Thọ 15 Khu vực 2
28 Trường THPT Trường
Thịnh
013 Phường Trường Thịnh, Thị xã Phú Thọ Thị xã Phú Thọ 02 Phú Thọ 15 Khu vực 2
29 Trung tâm GDNN-GDTX
Thị xã Phú Thọ
014 Xã Hà Lộc, Thị xã Phú Thọ Thị xã Phú Thọ 02 Phú Thọ 15 Khu vực 2
30 Trung tâm KTTH-HN thị
xã Phú Thọ
061 Phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ Thị xã Phú Thọ 02 Phú Thọ 15 Khu vực 2
31 Trường Cao đẳng nghề
Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ
065 Xã Hà Lộc, Thị xã Phú Thọ Thị xã Phú Thọ 02 Phú Thọ 15 Khu vực 2
32 Trường Cao đẳng Y tế
Phú Thọ
074 Phường Trường Thịnh, thị xã Phú Thọ Thị xã Phú Thọ 02 Phú Thọ 15 Khu vực 2
33 Trường THPT Bán Công
Hùng Vương
078 Phường Hùng Vương, TX. Phú Thọ Thị xã Phú Thọ 02 Phú Thọ 15 Khu vực 2
34 Trường THPT Đoan Hùng 015 Thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng Huyện Đoan Hùng 03 Phú Thọ 15 Khu vực 1
35 Trường THPT Chân Mộng 016 Xã Chân Mộng, huyện Đoan Hùng Huyện Đoan Hùng 03 Phú Thọ 15 Khu vực 1
36 Trường THPT Quế Lâm 017 Xã Quế Lâm, huyện Đoan Hùng Huyện Đoan Hùng 03 Phú Thọ 15 Khu vực 1
37 Trung tâm GDNN-GDTX
Đoan Hùng
018 Thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng Huyện Đoan Hùng 03 Phú Thọ 15 Khu vực 1
38 Trường THPT Bán Công
Đoan Hùng
079 Thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng Huyện Đoan Hùng 03 Phú Thọ 15 Khu vực 1
39 Trường THPT Thanh Ba 019 Xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba Huyện Thanh Ba 04 Phú Thọ 15 Khu vực 1
40 Trường THPT Yển Khê 020 Xã Yển Khê, huyện Thanh Ba Huyện Thanh Ba 04 Phú Thọ 15 Khu vực 1
41 Trung tâm GDNN-GDTX
Thanh Ba
021 Thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba Huyện Thanh Ba 04 Phú Thọ 15 Khu vực 1
42 Trường Cao đẳng nghề cơ
điện Phú Thọ
062 Thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba Huyện Thanh Ba 04 Phú Thọ 15 Khu vực 1
43 Trường THPT Bán Công
Thanh Ba
080 Xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba Huyện Thanh Ba 04 Phú Thọ 15 Khu vực 1
44 Trường THPT Hạ Hoà 022 Thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hoà Huyện Hạ Hòa 05 Phú Thọ 15 Khu vực 1
45 Trường THPT Vĩnh Chân 023 Xã Vĩnh Chân, huyện Hạ Hoà Huyện Hạ Hòa 05 Phú Thọ 15 Khu vực 1
46 Trường THPT Xuân Áng 024 Xã Xuân Áng, huyện Hạ Hoà Huyện Hạ Hòa 05 Phú Thọ 15 Khu vực 1
47 Trường THPT Nguyễn
Bỉnh Khiêm
025 Thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hoà Huyện Hạ Hòa 05 Phú Thọ 15 Khu vực 1
48 Trung tâm GDNN-GDTX
Hạ Hoà
026 Thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hoà Huyện Hạ Hòa 05 Phú Thọ 15 Khu vực 1
49 Trường THPT Cẩm Khê 027 Thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê Huyện Cẩm Khê 06 Phú Thọ 15 Khu vực 1
50 Trường THPT Hiền Đa 028 Xã Hiền Đa, huyện Cẩm Khê Huyện Cẩm Khê 06 Phú Thọ 15 Khu vực 2 NT
51 Trường THPT Phương Xá 029 Xã Phương Xá, huyện Cẩm Khê Huyện Cẩm Khê 06 Phú Thọ 15 Khu vực 2 NT
52 Trung tâm GDNN-GDTX
Cẩm Khê
030 Thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê Huyện Cẩm Khê 06 Phú Thọ 15 Khu vực 1
53 Trường THPT Bán Công
Cẩm Khê
081 Thị trấn Sông thao, huyện Cẩm Khê Huyện Cẩm Khê 06 Phú Thọ 15 Khu vực 1
54 Trường THPT Yên Lập 031 Thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập Huyện Yên Lập 07 Phú Thọ 15 Khu vực 1
55 Trường THPT Lương Sơn 032 Xã Lương Sơn, huyện Yên Lập Huyện Yên Lập 07 Phú Thọ 15 Khu vực 1
56 Trường THPT Minh Hoà 033 Xã Minh Hòa, huyện Yên Lập Huyện Yên Lập 07 Phú Thọ 15 Khu vực 1
57 Trung tâm GDNN-GDTX
Yên Lập
034 Thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập Huyện Yên Lập 07 Phú Thọ 15 Khu vực 1
58 Trường THPT Thanh Sơn 035 Thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn Huyện Thanh Sơn 08 Phú Thọ 15 Khu vực 1
59 Trường THPT Văn Miếu 036 Xã Văn Miếu, huyện Thanh Sơn Huyện Thanh Sơn 08 Phú Thọ 15 Khu vực 1
60 Trường THPT Hương Cần 037 Xã Hương Cần, huyện Thanh Sơn Huyện Thanh Sơn 08 Phú Thọ 15 Khu vực 1
61 Trung tâm GDNN-GDTX
Thanh Sơn
038 Thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn Huyện Thanh Sơn 08 Phú Thọ 15 Khu vực 1
62 Trường Trung cấp nghề
Dân tộc nội trú Phú Thọ
067 Thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn Huyện Thanh Sơn 08 Phú Thọ 15 Khu vực 1
63 Trường THPT Bán Công
Thanh Sơn
082 Thị trấn Thanh Sơn, H. Thanh Sơn Huyện Thanh Sơn 08 Phú Thọ 15 Khu vực 1
64 Trường THPT Phù Ninh 039 Xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh Huyện Phù Ninh 09 Phú Thọ 15 Khu vực 1
65 Trường THPT Tử Đà 040 Xã Tử Đà, huyện Phù Ninh Huyện Phù Ninh 09 Phú Thọ 15 Khu vực 2 NT
66 Trường THPT Trung Giáp 041 Xã Trung Giáp, huyện Phù Ninh Huyện Phù Ninh 09 Phú Thọ 15 Khu vực 1
67 Trường THPT Nguyễn
Huệ
042 Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh Huyện Phù Ninh 09 Phú Thọ 15 Khu vực 1
68 Trung tâm GDNN-GDTX
Phù Ninh
043 Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh Huyện Phù Ninh 09 Phú Thọ 15 Khu vực 1
69 Trường Cao đẳng nghề
Giấy và Cơ điện
064 Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh Huyện Phù Ninh 09 Phú Thọ 15 Khu vực 1
70 Trường THPT Bán Công
Phù Ninh
083 Xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh Huyện Phù Ninh 09 Phú Thọ 15 Khu vực 1
71 Trường THPT Phan Đăng
Lưu
084 Thị trấn Phong Châu, H. Phù Ninh Huyện Phù Ninh 09 Phú Thọ 15 Khu vực 1
72 Trường THPT Long Châu
Sa
044 Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao Huyện Lâm Thao 10 Phú Thọ 15 Khu vực 2 NT
73 Trường THPT Phong
Châu
045 Thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao Huyện Lâm Thao 10 Phú Thọ 15 Khu vực 1
74 Trường THPT Lâm Thao 046 Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao Huyện Lâm Thao 10 Phú Thọ 15 Khu vực 2 NT
75 Trung tâm GDNN-GDTX
Lâm Thao
047 Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao Huyện Lâm Thao 10 Phú Thọ 15 Khu vực 2 NT
76 Trường Cao đẳng Công
nghiệp Hóa chất
048 Thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao Huyện Lâm Thao 10 Phú Thọ 15 Khu vực 1
77 Trường ĐH Công nghiệp
Việt trì
072 Xã Tiên Kiên, H. Lâm Thao Huyện Lâm Thao 10 Phú Thọ 15 Khu vực 1
78 Trường THPT Bán Công
Phong Châu
085 Thị trấn Hùng Sơn, H. Lâm Thao Huyện Lâm Thao 10 Phú Thọ 15 Khu vực 1
79 Trường THPT Tam Nông 049 Xã Hương Nộn, huyện Tam Nông Huyện Tam Nông 11 Phú Thọ 15 Khu vực 1
80 Trường THPT Mỹ Văn 050 Xã Tứ Mỹ, huyện Tam Nông Huyện Tam Nông 11 Phú Thọ 15 Khu vực 1
81 Trường THPT Hưng Hoá 051 Thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông Huyện Tam Nông 11 Phú Thọ 15 Khu vực 1
82 Trung tâm GDNN-GDTX
Tam Nông
052 Thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông Huyện Tam Nông 11 Phú Thọ 15 Khu vực 1
83 Trường THPT Bán Công
Tam Nông
086 Xã Hương Nộn, H. Tam Nông Huyện Tam Nông 11 Phú Thọ 15 Khu vực 1
84 Trường THPT Thanh
Thuỷ
053 Thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thuỷ Huyện Thanh Thủy 12 Phú Thọ 15 Khu vực 1
85 Trường THPT Trung
Nghĩa
054 Xã Trung Nghĩa, huyện Thanh Thuỷ Huyện Thanh Thủy 12 Phú Thọ 15 Khu vực 1
86 Trường THPT Tản Đà 055 Xã Trung Nghĩa, huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ Huyện Thanh Thủy 12 Phú Thọ 15 Khu vực 1
87 Trung tâm GDNN-GDTX
Thanh Thuỷ
056 Xã Tân Phương, huyện Thanh Thuỷ Huyện Thanh Thủy 12 Phú Thọ 15 Khu vực 1
88 Trường THPT Minh Đài 057 Xã Minh Đài, huyện Tân Sơn Huyện Tân Sơn 13 Phú Thọ 15 Khu vực 1
89 Trường THPT Thạch Kiệt 058 Xã Thạch Kiệt, huyện Tân Sơn Huyện Tân Sơn 13 Phú Thọ 15 Khu vực 1
90 Trung tâm GDNN-GDTX
Tân Sơn
059 Xã Tân Phú, huyện Tân Sơn Huyện Tân Sơn 13 Phú Thọ 15 Khu vực 1

(Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo)