Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | February 22, 2024

Scroll to top

Top

Hồ sơ thi tốt nghiệp THPT: Tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Quảng Trị

Tra cứu mã trường, mã quận huyện là điều không thể thiếu đối với mỗi thí sinh đang làm hồ sơ thi tốt nghiệp THPT. Để thuận tiện hơn trong việc tra cứu, dưới đây mà tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Sở GD&ĐT Quảng Trị.

Tỉnh Quảng Trị

Xem thêm: Chi tiết mã hộ khẩu thường trú tỉnh, huyện, trường và các khu vực ưu tiên trên cả nước

STT Tên Trường Mã Trường Địa Chỉ Tên Quận/Huyện
Quận/ Huyện
Tên Tỉnh/TP
Tỉnh/TP
Khu vực
1 Học ở nước ngoài_32 800 01 Tạ Quang Bửu Sở Giáo dục và Đào
tạo
0 Quảng Trị 32 Khu vực 3
2 Quân nhân, Công an tại
ngũ_32
900 01 Tạ Quang Bửu Sở Giáo dục và Đào
tạo
0 Quảng Trị 32 Khu vực 3
3 Sở GD&ĐT Quảng Trị 0 Phường 1-TP. Đông Hà Thành phố Đông Hà 1 Quảng Trị 32 Khu vực 2
4 THPT chuyên Lê Quý
Đôn
24 Phường 5-TP. Đông Hà Thành phố Đông Hà 1 Quảng Trị 32 Khu vực 2
5 THPT Đông Hà 25 Phường 1- TP. Đông Hà Thành phố Đông Hà 1 Quảng Trị 32 Khu vực 2
6 THPT Lê Lợi 26 Phường 5- TP. Đông Hà Thành phố Đông Hà 1 Quảng Trị 32 Khu vực 2
7 THPT Phan Châu Trinh 27 Phường 1- TP. Đông Hà Thành phố Đông Hà 1 Quảng Trị 32 Khu vực 2
8 Trung tâm KTTH-HN tỉnh 28 Phường 1- TP. Đông Hà Thành phố Đông Hà 1 Quảng Trị 32 Khu vực 2
9 Trung tâm GDTX Đông
51 Phường 1-Thị xã Đông hà Thành phố Đông Hà 1 Quảng Trị 32 Khu vực 2
10 TC nghề Quảng Trị 63 Phường 5, TP Đông Hà Thành phố Đông Hà 1 Quảng Trị 32 Khu vực 2
11 TH, THCS và THPT
Trưng Vương
66 Đông Hà, Quảng Trị Thành phố Đông Hà 1 Quảng Trị 32 Khu vực 2
12 Trung tâm GDNN-GDTX
TP. Đông Hà
71 Phường 1, TP. Đông hà Thành phố Đông Hà 1 Quảng Trị 32 Khu vực 2
13 THPT Thị xã Quảng Trị 16 Phường1-Thị xã Quảng Trị Thị xã Quảng Trị 2 Quảng Trị 32 Khu vực 2
14 Phổ thông DTNT tỉnh 17 Phường1-Thị xã Quảng Trị Thị xã Quảng Trị 2 Quảng Trị 32 Khu vực 2
15 THPT Nguyễn Huệ 18 Phường1-Thị xã Quảng Trị Thị xã Quảng Trị 2 Quảng Trị 32 Khu vực 2
16 Trung tâm GDTX TX
Quảng trị
53 Phường1-Thị xã Quảng Trị Thị xã Quảng Trị 2 Quảng Trị 32 Khu vực 2
17 Trung tâm KTTH-HN TX
Quảng trị
57 Phường1-Thị xã Quảng Trị Thị xã Quảng Trị 2 Quảng Trị 32 Khu vực 2
18 Trung tâm GDNN-GDTX
TX. Quảng trị
73 Phường1, TX. Quảng Trị Thị xã Quảng Trị 2 Quảng Trị 32 Khu vực 2
19 Phòng GD&ĐT TX
Quảng Trị
902 Phường1-Thị xã Quảng Trị Thị xã Quảng Trị 2 Quảng Trị 32 Khu vực 2
20 THPT Vĩnh Linh 43 Thị trấn Hồ Xá-H.Vĩnh Linh Huyện Vĩnh Linh 3 Quảng Trị 32 Khu vực 2 NT
21 THPT Cửa Tùng 44 Xã Vĩnh Quang -H.Vĩnh Linh Huyện Vĩnh Linh 3 Quảng Trị 32 Khu vực 2 NT
22 THPT Nguyễn Công Trứ 45 Thị trấn Hồ Xá-H.Vĩnh Linh Huyện Vĩnh Linh 3 Quảng Trị 32 Khu vực 2 NT
23 THCS&THPT Bến Quan 46 TT Bến Quan-H.Vĩnh Linh Huyện Vĩnh Linh 3 Quảng Trị 32 Khu vực 1
24 Trung tâm GDTX Vĩnh
Linh
56 Thị trấn Hồ Xá-H.Vĩnh Linh Huyện Vĩnh Linh 3 Quảng Trị 32 Khu vực 2 NT
25 Trung tâm KTTH-HN
Vĩnh Linh
58 Thị trấn Hồ Xá-H.Vĩnh Linh Huyện Vĩnh Linh 3 Quảng Trị 32 Khu vực 2 NT
26 THPT Bến Hải 67 Xã Vĩnh Lâm, H. Vĩnh Linh Huyện Vĩnh Linh 3 Quảng Trị 32 Khu vực 2 NT
27 Trung tâm GDNN-GDTX
Vĩnh Linh
76 TT Hồ Xá, H. Vĩnh Linh Huyện Vĩnh Linh 3 Quảng Trị 32 Khu vực 2 NT
28 Phòng GD&ĐT Vĩnh Linh 903 Thị trấn Hồ Xá-H.Vĩnh Linh Huyện Vĩnh Linh 3 Quảng Trị 32 Khu vực 2 NT
29 THPT Cồn Tiên 39 Xã Hải Thái-H. Gio Linh Huyện Gio Linh 4 Quảng Trị 32 Khu vực 1
30 THPT Gio Linh 40 Thị trấn Gio Linh-H. Gio Linh Huyện Gio Linh 4 Quảng Trị 32 Khu vực 2 NT
31 THPT Nguyễn Du 41 Thị trấn Gio Linh-H. Gio Linh Huyện Gio Linh 4 Quảng Trị 32 Khu vực 2 NT
32 Trung tâm GDTX Gio
Linh
55 Thị trấn Gio Linh-H. Gio Linh Huyện Gio Linh 4 Quảng Trị 32 Khu vực 2 NT
33 Trung tâm GDNN-GDTX
Gio Linh
75 TT Gio Linh, H. Gio Linh Huyện Gio Linh 4 Quảng Trị 32 Khu vực 2 NT
34 Phòng GD&ĐT Gio Linh 904 Thị trấn Gio Linh-H. Gio Linh Huyện Gio Linh 4 Quảng Trị 32 Khu vực 2 NT
35 THPT Tân Lâm 30 Xã Cam Thành-H. Cam Lộ Huyện Cam Lộ 5 Quảng Trị 32 Khu vực 1
36 THPT Cam Lộ 31 Thị trấn Cam Lộ-H. Cam Lộ Huyện Cam Lộ 5 Quảng Trị 32 Khu vực 2 NT
37 THPT Lê Thế Hiếu 32 Xã Cam Chính-H. Cam Lộ Huyện Cam Lộ 5 Quảng Trị 32 Khu vực 1
38 Trung tâm GDTX Cam Lộ 50 Thị trấn Cam Lộ-H. Cam Lộ Huyện Cam Lộ 5 Quảng Trị 32 Khu vực 2 NT
39 THPT Chế Lan Viên 64 Xã Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị Huyện Cam Lộ 5 Quảng Trị 32 Khu vực 2 NT
40 Trung tâm GDNN-GDTX
Cam Lộ
70 TT Cam Lộ, H. Cam Lộ Huyện Cam Lộ 5 Quảng Trị 32 Khu vực 2 NT
41 Phòng GD&ĐT Cam Lộ 905 Thị trấn Cam Lộ-H. Cam Lộ Huyện Cam Lộ 5 Quảng Trị 32 Khu vực 2 NT
42 THPT Triệu Phong 20 Xã Triệu Phước-H. Triệu Phong Huyện Triệu Phong 6 Quảng Trị 32 Khu vực 1
43 THPT Chu Văn An 21 Thị trấn ái Tử-H. Triệu Phong Huyện Triệu Phong 6 Quảng Trị 32 Khu vực 2 NT
44 THPT Vĩnh Định 22 Xã Triệu Tài-H. Triệu Phong Huyện Triệu Phong 6 Quảng Trị 32 Khu vực 2 NT
45 Trung tâm GDTX Triệu
Phong
54 Thị trấn ái Tử-H. Triệu Phong Huyện Triệu Phong 6 Quảng Trị 32 Khu vực 2 NT
46 THPT Nguyễn Hữu Thận 62 Triệu Đại, Triệu Phong, Quảng Trị Huyện Triệu Phong 6 Quảng Trị 32 Khu vực 2 NT
47 Trung tâm GDNN-GDTX
Triệu Phong
74 TT ái Tử, H. Triệu Phong Huyện Triệu Phong 6 Quảng Trị 32 Khu vực 2 NT
48 Phòng GD&ĐT Triệu
Phong
906 Thị trấn ái Tử-H. Triệu Phong Huyện Triệu Phong 6 Quảng Trị 32 Khu vực 2 NT
49 THPT Bùi Dục Tài 11 Xã Hải Chánh-H. Hải Lăng Huyện Hải Lăng 7 Quảng Trị 32 Khu vực 2 NT
50 THPT Hải Lăng 12 Thị Trấn Hải Lăng-H. Hải Lăng Huyện Hải Lăng 7 Quảng Trị 32 Khu vực 2 NT
51 THPT Trần Thị Tâm 13 Xã Hải Quế -H. Hải Lăng Huyện Hải Lăng 7 Quảng Trị 32 Khu vực 2 NT
52 THPT Nguyễn Bỉnh
Khiêm
14 Thị trấn Hải Lăng-H. Hải Lăng Huyện Hải Lăng 7 Quảng Trị 32 Khu vực 2 NT
53 Trung tâm GDTX Hải
Lăng
52 Thị trấn Hải Lăng-H. Hải Lăng Huyện Hải Lăng 7 Quảng Trị 32 Khu vực 2 NT
54 Trung tâm GDNN-GDTX
Hải Lăng
72 TT Hải Lăng, H. Hải Lăng Huyện Hải Lăng 7 Quảng Trị 32 Khu vực 2 NT
55 Phòng GD&ĐT Hải Lăng 907 Thị trấn Hải Lăng-H. Hải Lăng Huyện Hải Lăng 7 Quảng Trị 32 Khu vực 2 NT
56 THPT Hướng Hoá 34 Thị trấn Khe Sanh-H. Hướng Hoá Huyện Hướng Hóa 8 Quảng Trị 32 Khu vực 1
57 THPT Lao Bảo 35 Thị trấn Lao Bảo-H. Hướng Hoá Huyện Hướng Hóa 8 Quảng Trị 32 Khu vực 1
58 Trung tâm GDTX Hướng
Hoá
48 Thị trấn Khe Sanh-H. Hướng Hoá Huyện Hướng Hóa 8 Quảng Trị 32 Khu vực 1
59 THPT Hướng Phùng 59 Xã Hướng Phùng-H. Hướng Hoá Huyện Hướng Hóa 8 Quảng Trị 32 Khu vực 1
60 THPT A Túc 61 Xã A Túc H. Hướng Hoá Huyện Hướng Hóa 8 Quảng Trị 32 Khu vực 1
61 Trung tâm GDNN-GDTX
Hướng Hoá
68 TT Khe Sanh, H. Hướng Hoá Huyện Hướng Hóa 8 Quảng Trị 32 Khu vực 1
62 Phòng GD&ĐT Hướng
Hóa
908 Thị trấn Khe Sanh-H. Hướng Hoá Huyện Hướng Hóa 8 Quảng Trị 32 Khu vực 1
63 THPT Đakrông 37 TT Krông Klang-H. Đakrông Huyện Đakrông 9 Quảng Trị 32 Khu vực 1
64 Trung tâm GDTX
Đakrông
49 TT Krông Klang-H. Đakrông Huyện Đakrông 9 Quảng Trị 32 Khu vực 1
65 THPT Số 2 Đakrông 60 Xã Tà Rụt-H. Đakrông Huyện Đakrông 9 Quảng Trị 32 Khu vực 1
66 Trung tâm GDNN-GDTX
Đakrông
69 TT Krông Klang, H. Đakrông Huyện Đakrông 9 Quảng Trị 32 Khu vực 1
67 Phòng GD&ĐT Đakrông 909 Xã Mò ó-H. Đakrông Huyện Đakrông 9 Quảng Trị 32 Khu vực 1
68 Huyện đảo Cồn Cỏ 65 Đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị Huyện đảo Cồn Cỏ 10 Quảng Trị 32 Khu vực 1

(Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PEN 2024  GIẢI PHÁP LUYỆN THI LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT TOÀN DIỆN

✅ Chắc vé Đại học TOP với lộ trình luyện thi toàn diện

✅ Giảm 2/3 gánh nặng thi cử nhờ hệ thống đầy đủ kiến thức theo sơ đồ tư duy

✅ Đội ngũ giáo viên luyện thi hàng đầu 16+ năm kinh nghiệm

✅ Dịch vụ hỗ trợ học tập đồng hành xuyên suốt quá trình ôn luyện

Tin tức mới nhất