Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | February 22, 2024

Scroll to top

Top

Hồ sơ thi tốt nghiệp THPT: Tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Vĩnh Long

Tra cứu mã trường, mã quận huyện là điều không thể thiếu đối với mỗi thí sinh đang làm hồ sơ thi tốt nghiệp THPT. Để thuận tiện hơn trong việc tra cứu, dưới đây mà tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Sở GD&ĐT Vĩnh Long.

Tỉnh Vĩnh Long

Xem thêm: Chi tiết mã hộ khẩu thường trú tỉnh, huyện, trường và các khu vực ưu tiên trên cả nước

STT Tên Trường Mã Trường Địa Chỉ Tên Quận/Huyện
Quận/ Huyện
Tên Tỉnh/TP
Tỉnh/TP
Khu vực
1 Sở Giáo dục- Đào tạo 000 Ph. 1, Thành phố Vĩnh Long Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Vĩnh Long 57 Khu vực 2
2 Học ở nước ngoài_57 800 Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Vĩnh Long 57 Khu vực 3
3 Quân nhân, Công an tại
ngũ_57
900 Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Vĩnh Long 57 Khu vực 3
4 THPT Lưu Văn Liệt 001 Ph. 1, Thành phố Vĩnh Long Thành phố Vĩnh
Long
01 Vĩnh Long 57 Khu vực 2
5 THPT Nguyễn Thông 002 Ph. 8, Thành phố Vĩnh Long Thành phố Vĩnh
Long
01 Vĩnh Long 57 Khu vực 2
6 THPT Vĩnh Long 003 Ph. 4, Thành phố Vĩnh Long Thành phố Vĩnh
Long
01 Vĩnh Long 57 Khu vực 2
7 THPT chuyên Nguyễn
Bỉnh Khiêm
015 Ph. 4, Thành phố Vĩnh Long Thành phố Vĩnh
Long
01 Vĩnh Long 57 Khu vực 2
8 THCS và THPT Trưng
Vương
024 Ph. 9, TP Vĩnh Long Thành phố Vĩnh
Long
01 Vĩnh Long 57 Khu vực 2
9 TTGDTX TP Vĩnh Long 032 Ph. 4, TP Vĩnh Long Thành phố Vĩnh
Long
01 Vĩnh Long 57 Khu vực 2
10 Năng khiếu Thể dục thể
thao
042 Ph.2 , TP Vĩnh Long Thành phố Vĩnh
Long
01 Vĩnh Long 57 Khu vực 2
11 Cao đẳng Kinh tế Tài
chính Vĩnh Long
043 Phường 8, Thành phố Vĩnh Long Thành phố Vĩnh
Long
01 Vĩnh Long 57 Khu vực 2
12 TT GDNN-GDTX TP
Vĩnh Long
044 Ph. 4, TP Vĩnh Long Thành phố Vĩnh
Long
01 Vĩnh Long 57 Khu vực 2
13 Trung học Sư phạm Cửu
Long
052 Phường 2, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long Thành phố Vĩnh
Long
01 Vĩnh Long 57 Khu vực 2
14 THPT Phạm Hùng 004 TT Long Hồ, H. Long Hồ Huyện Long Hồ 02 Vĩnh Long 57 Khu vực 2 NT
15 THCS và THPT Phú Quới 029 Xã Phú Quới, H. Long Hồ Huyện Long Hồ 02 Vĩnh Long 57 Khu vực 2 NT
16 TTGDTX huyện Long Hồ 033 TT Long Hồ, H. Long Hồ Huyện Long Hồ 02 Vĩnh Long 57 Khu vực 2 NT
17 THPT Hòa Ninh 041 Xã Hòa Ninh, H. Long Hồ Huyện Long Hồ 02 Vĩnh Long 57 Khu vực 2 NT
18 TT GDNN-GDTX huyện
Long Hồ
045 TT Long Hồ, H. Long Hồ Huyện Long Hồ 02 Vĩnh Long 57 Khu vực 2 NT
19 THPT Mang Thít 005 TT Cái Nhum, H. Mang Thít Huyện Mang Thít 03 Vĩnh Long 57 Khu vực 2 NT
20 THPT Nguyễn Văn Thiệt 006 TT Cái Nhum, H. Mang Thít Huyện Mang Thít 03 Vĩnh Long 57 Khu vực 2 NT
21 THCS và THPT Mỹ
Phước
023 Xã Mỹ Phước, H. Mang Thít Huyện Mang Thít 03 Vĩnh Long 57 Khu vực 2 NT
22 TTGDTX huyện Mang
Thít
034 TT Cái Nhum, H. Mang Thít Huyện Mang Thít 03 Vĩnh Long 57 Khu vực 2 NT
23 TT GDNN-GDTX huyện
Mang Thít
046 TT Cái Nhum, H. Mang Thít Huyện Mang Thít 03 Vĩnh Long 57 Khu vực 2 NT
24 THPT Bình Minh 009 Ph. Thành Phước, thị xã Bình Minh Thị xã Bình Minh 04 Vĩnh Long 57 Khu vực 2
25 THPT Hoàng Thái Hiếu 021 Ph. Cái Vồn, thị xã Bình Minh Thị xã Bình Minh 04 Vĩnh Long 57 Khu vực 1
26 TTGDTX Thị xã Bình
Minh
035 Ph. Cái Vồn, thị xã Bình Minh Thị xã Bình Minh 04 Vĩnh Long 57 Khu vực 1
27 TT GDNN-GDTX Thị xã
Bình Minh
047 Ph. Cái Vồn, thị xã Bình Minh Thị xã Bình Minh 04 Vĩnh Long 57 Khu vực 1
28 THPT Trần Đại Nghĩa 011 Xã Tường Lộc, H. Tam Bình Huyện Tam Bình 05 Vĩnh Long 57 Khu vực 2 NT
29 THCS và THPT Long Phú 012 Xã Long Phú, H. Tam Bình Huyện Tam Bình 05 Vĩnh Long 57 Khu vực 2 NT
30 THPT Tam Bình 018 TT Tam Bình, H. Tam Bình Huyện Tam Bình 05 Vĩnh Long 57 Khu vực 2 NT
31 Phổ thông Dân tộc Nội trú 026 Xã Tường Lộc, H. Tam Bình Huyện Tam Bình 05 Vĩnh Long 57 Khu vực 2 NT
32 THCS và THPT Phú
Thịnh
027 Xã Phú Thịnh, H. Tam Bình Huyện Tam Bình 05 Vĩnh Long 57 Khu vực 2 NT
33 THPT Phan Văn Hòa 028 Xã Hậu Lộc, H. Tam Bình Huyện Tam Bình 05 Vĩnh Long 57 Khu vực 2 NT
34 TTGDTX huyện Tam
Bình
036 TT Tam Bình, H. Tam Bình Huyện Tam Bình 05 Vĩnh Long 57 Khu vực 2 NT
35 TT GDNN-GDTX huyện
Tam Bình
048 TT Tam Bình, H. Tam Bình Huyện Tam Bình 05 Vĩnh Long 57 Khu vực 2 NT
36 THPT Song Phú 053 Ấp Phú trường Yên, Xã Song Phú, huyện Tam Bình Huyện Tam Bình 05 Vĩnh Long 57 Khu vực 2 NT
37 THPT Trà Ôn 013 TT Trà Ôn, H. Trà Ôn Huyện Trà Ôn 06 Vĩnh Long 57 Khu vực 2 NT
38 THPT Hựu Thành 014 Xã Hựu Thành, H. Trà Ôn Huyện Trà Ôn 06 Vĩnh Long 57 Khu vực 1
39 THPT Lê Thanh Mừng 019 Xã Thiện Mỹ, H. Trà Ôn Huyện Trà Ôn 06 Vĩnh Long 57 Khu vực 1
40 THPT Vĩnh Xuân 020 Xã Vĩnh Xuân, H. Trà Ôn Huyện Trà Ôn 06 Vĩnh Long 57 Khu vực 2 NT
41 THCS và THPT Hoà Bình 030 Xã Hoà Bình, H. Trà Ôn Huyện Trà Ôn 06 Vĩnh Long 57 Khu vực 2 NT
42 TTGDTX huyện Trà Ôn 037 Xã Thiện Mỹ, H. Trà Ôn Huyện Trà Ôn 06 Vĩnh Long 57 Khu vực 1
43 TT GDNN-GDTX huyện
Trà Ôn
049 Xã Thiện Mỹ, H. Trà Ôn Huyện Trà Ôn 06 Vĩnh Long 57 Khu vực 1
44 THPT Lê Thanh Mừng
(Từ ngày 28/4/2017)
054 Xã Thiện Mỹ, H. Trà Ôn Huyện Trà Ôn 06 Vĩnh Long 57 Khu vực 2 NT
45 TT GDNN-GDTX huyện Trà Ôn (Từ ngày ngày
28/4/2017)
055 Xã Thiện Mỹ, H. Trà Ôn Huyện Trà Ôn 06 Vĩnh Long 57 Khu vực 2 NT
46 THPT Võ Văn Kiệt 007 TT Vũng Liêm, H. Vũng Liêm Huyện Vũng Liêm 07 Vĩnh Long 57 Khu vực 2 NT
47 THPT Hiếu Phụng 008 Xã Hiếu Phụng, H. Vũng Liêm Huyện Vũng Liêm 07 Vĩnh Long 57 Khu vực 2 NT
48 THPT Nguyễn Hiếu Tự 022 TT Vũng Liêm, H. Vũng Liêm Huyện Vũng Liêm 07 Vĩnh Long 57 Khu vực 2 NT
49 THCS và THPT Hiếu
Nhơn
031 Xã Hiếu Nhơn, H. Vũng Liêm Huyện Vũng Liêm 07 Vĩnh Long 57 Khu vực 2 NT
50 TTGDTX huyện Vũng
Liêm
038 TT Vũng Liêm, H. Vũng Liêm Huyện Vũng Liêm 07 Vĩnh Long 57 Khu vực 2 NT
51 TT GDNN-GDTX huyện
Vũng Liêm
050 Xã Trung Thành, H. Vũng Liêm Huyện Vũng Liêm 07 Vĩnh Long 57 Khu vực 1
52 THPT Tân Quới 010 Xã Tân Quới, H. Bình Tân Huyện Bình Tân 08 Vĩnh Long 57 Khu vực 2 NT
53 THPT Tân Lược 025 Xã Tân Lược, H. Bình Tân Huyện Bình Tân 08 Vĩnh Long 57 Khu vực 2 NT
54 THCS và THPT Mỹ
Thuận
039 Xã Mỹ Thuận, H. Bình Tân Huyện Bình Tân 08 Vĩnh Long 57 Khu vực 2 NT
55 TTGDTX huyện Bình Tân 040 Xã Thành Đông, H. Bình Tân Huyện Bình Tân 08 Vĩnh Long 57 Khu vực 2 NT
56 TT GDNN-GDTX huyện
Bình Tân
051 Xã Thành Đông, H. Bình Tân Huyện Bình Tân 08 Vĩnh Long 57 Khu vực 2 NT

(Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PEN 2024  GIẢI PHÁP LUYỆN THI LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT TOÀN DIỆN

✅ Chắc vé Đại học TOP với lộ trình luyện thi toàn diện

✅ Giảm 2/3 gánh nặng thi cử nhờ hệ thống đầy đủ kiến thức theo sơ đồ tư duy

✅ Đội ngũ giáo viên luyện thi hàng đầu 16+ năm kinh nghiệm

✅ Dịch vụ hỗ trợ học tập đồng hành xuyên suốt quá trình ôn luyện

Tin tức mới nhất