Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | March 29, 2023

Scroll to top

Top

Đại Học Khoa Học Tự Nhiên

Tuyển sinh 2023: Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội dự kiến mở 2 ngành học mới

March 17, 2023 |

Năm 2023, Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội dự kiến mở thêm 2 ngành học mới là Sinh dược học và Môi trường, Sức khoẻ và An toàn.

1. Phương thức tuyển sinh Phương thức 1: … Chi tiết

Tin tức mới nhất