Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | May 22, 2024

Scroll to top

Top

Tuyển sinh 2024: Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN công bố đề án tuyển sinh

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN vừa công bố đề án tuyển sinh đại học chính quy dự kiến năm 2024.

 

1. Phương thức Tuyển sinh

Năm 2024, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên sử dụng 6 phương thức để tuyển sinh các chương trình đào tạo, gồm:

– Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh.

Xét tuyển thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD-ĐT.

– Phương thức 2: Xét tuyển thẳng theo đề án của trường.

Xét tuyển thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên xét tuyển, dự bị đại học, xét tuyển thẳng theo đề án và quy định đặc thù, hướng dẫn tuyển sinh của ĐH Quốc gia Hà Nội.

– Phương thức 3: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Xét tuyển thí sinh có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu do ĐH Quốc gia Hà Nội quy định.

Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Riêng với 4 ngành Toán học, Toán tin, Khoa học máy tính và thông tin, Khoa học dữ liệu điểm xét tuyển được quy định như sau: Điểm xét tuyển theo thang điểm 40 là tổng Điểm môn Toán (nhân hệ số 2) cộng với điểm hai môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển và cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ GD-ĐT (đã quy sang thang điểm 40).

– Phương thức 4: Thi đánh giá năng lực.

Xét tuyển thí sinh có kết quả thi Đánh giá năng lực học sinh THPT còn hạn sử dụng do ĐH Quốc gia Hà Nôi tổ chức đạt tối thiểu 80/150 điểm trở lên.

Điểm xét tuyển là tổng điểm Tư duy định lượng cộng với điểm Tư duy định tính và cộng với điểm Khoa học.

Riêng với 4 ngành Toán học, Toán tin, Khoa học máy tính và thông tin, Khoa học dữ liệu điểm xét tuyển được quy định như sau: Điểm xét tuyển là tổng điểm Tư duy định lượng (nhân hệ số 2) cộng với điểm Tư duy định tính và cộng với điểm Khoa học.

– Phương thức 5: Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển.

Xét tuyển thí sinh có chứng chỉ quốc tế của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge, Anh (Cambridge International Examinations A-Level, UK; sau đây gọi tắt là chứng chỉ A-Level): Thí sinh sử dụng chứng chỉ A-Level có kết quả 3 môn thi trong đó bắt buộc có môn Toán hoặc Ngữ văn theo các tổ hợp quy định của ngành đào tạo tương ứng đảm bảo mức điểm mỗi môn thi đạt từ 60/100 điểm trở lên (tương ứng điểm C, PUM range ≥ 60);

Xét tuyển thí sinh có kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) đạt điểm từ 1100/1600 trở lên. Mã đăng ký của ĐH Quốc gia Hà Nội với tổ chức thi SAT (The College Board) là 7853-Vietnam National University-Hanoi (thí sinh cần khai báo mã đăng ký trên khi đăng ký thi SAT);

Xét tuyển thí sinh có kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa ACT (American College Testing) đạt điểm từ 22/36.

– Phương thức 6: Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển.

Xét tuyển thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương (theo quy đổi của trường) và đáp ứng điều kiện tổng điểm 2 môn trong tổ hợp xét tuyển của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 đạt tối thiểu 14 điểm (trong đó bắt buộc có môn Toán).

Điểm xét tuyển là tổng điểm môn Toán, điểm Tiếng Anh quy đổi và điểm cao nhất của một môn còn lại trong các tổ hợp xét tuyển.

Riêng với 4 ngành Toán học, Toán tin, Khoa học máy tính và thông tin, Khoa học dữ liệu, điểm xét tuyển là tổng điểm môn Toán (nhân hệ số 2) cộng với điểm Tiếng Anh đã quy đổi và cộng với điểm cao nhất của một môn còn lại trong các tổ hợp xét tuyển.

Thời gian đăng ký của các phương thức xét tuyển theo kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2024 của Bộ GD-ĐT, ĐH Quốc gia Hà Nội và trường ĐH Khoa học Tự nhiên.

2. Chỉ tiêu tuyển sinh

Xem thêm ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TẠI ĐÂY