Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | March 24, 2023

Scroll to top

Top

thi tốt nghiệp 2023

Bộ GD&ĐT công bố các mốc thời gian thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển đại học 2023

March 1, 2023 |

Vừa qua, Bộ GD&ĐT đã công bố các mốc thời gian thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển đại học năm 2023. Thí sinh theo dõi và cập nhập dưới đây.

>Xem thêm: Đáp án gợi ý đề thi mẫu kỳ thi tốt … Chi tiết

Đáp án gợi ý đề thi mẫu kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 tất cả các môn

March 1, 2023 |

Thí sinh cập nhập Đề và đáp án gợi ý đề thi mẫu kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 tất cả các môn do Bộ GD&ĐT công bố tại đây. 

Căn cứ vào khung kế hoạch năm học của Bộ GD-ĐT và các … Chi tiết

Đáp án gợi ý đề thi mẫu kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 môn GDCD

March 1, 2023 |

Thí sinh cập nhập Đề và đáp án gợi ý đề thi mẫu kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 môn GDCD do Bộ GD&ĐT công bố tại đây. 

1. Đề thi mẫu

Căn cứ vào khung kế hoạch năm học của Bộ GD-ĐT và … Chi tiết

Đáp án gợi ý đề thi mẫu kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Địa lí

March 1, 2023 |

Thí sinh cập nhập Đề và đáp án gợi ý đề thi mẫu kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Địa lí Bộ GD&ĐT công bố tại đây. 

1. Đề thi mẫu

Căn cứ vào khung kế hoạch năm học của Bộ GD-ĐT … Chi tiết

Đáp án gợi ý đề thi mẫu kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Lịch sử

March 1, 2023 |

Thí sinh cập nhập Đề và đáp án gợi ý đề thi mẫu kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Lịch sử Bộ GD&ĐT công bố tại đây. 

1. Đề thi mẫu

Căn cứ vào khung kế hoạch năm học của Bộ GD-ĐT … Chi tiết

Đáp án gợi ý đề thi mẫu kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Sinh học

March 1, 2023 |

Thí sinh cập nhập Đề và đáp án gợi ý đề thi mẫu kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Sinh học do Bộ GD&ĐT công bố tại đây. 

1. Đề thi mẫu

Căn cứ vào khung kế hoạch năm học của Bộ GD-ĐT … Chi tiết

Đáp án gợi ý đề thi mẫu kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Hóa học

March 1, 2023 |

Thí sinh cập nhập Đề và đáp án gợi ý đề thi mẫu kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Hóa học do Bộ GD&ĐT công bố tại đây. 

1. Đề thi mẫu

Căn cứ vào khung kế hoạch năm học của Bộ GD-ĐT … Chi tiết

Đáp án gợi ý đề thi mẫu kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Vật lí

March 1, 2023 |

Thí sinh cập nhập Đề và đáp án gợi ý đề thi mẫu kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Vật lí do Bộ GD&ĐT công bố tại đây. 

1. Đề thi mẫu

Căn cứ vào khung kế hoạch năm học của Bộ GD-ĐT … Chi tiết

Đáp án gợi ý đề thi mẫu kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Tiếng Anh

March 1, 2023 |

Thí sinh cập nhập Đề và đáp án gợi ý đề thi mẫu kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Tiếng Anh do Bộ GD&ĐT công bố tại đây. 

1. Đề thi mẫu

Căn cứ vào khung kế hoạch năm học của Bộ GD-ĐT … Chi tiết

Đáp án gợi ý đề thi mẫu kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Ngữ văn

March 1, 2023 |

Thí sinh cập nhập Đề và đáp án gợi ý đề thi mẫu kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Ngữ văn do Bộ GD&ĐT công bố tại đây. 

1. Đề thi mẫu

Căn cứ vào khung kế hoạch năm học của Bộ GD-ĐT và … Chi tiết

Tin tức mới nhất