Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | May 22, 2024

Scroll to top

Top

Đại học Luật Hà Nội công bố đề án tuyển sinh năm 2024

Để đảm bảo việc tuyển sinh năm 2024 được diễn ra được ổn định, trường Đại học Luật Hà Nội đã công bố đề án tuyển sinh về chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo chính quy cũng như các thông tin liên quan.

 

I. Đối tượng, điều kiện dự tuyển

–  Đối tượng, điều kiện tuyển sinh thực hiện theo quy chế tuyển sinh đại học hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022) và các quy định của Trường, cụ thể như sau.

– Đối tượng dự tuyển được xác định tại thời điểm xét tuyển (trước khi công bố kết quả xét tuyển chính thức), bao gồm:
 Người đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương;

+    Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định của pháp luật.

–  Điều kiện dự tuyển: Đối tượng dự tuyển được đề cập tại mục này phải đáp ứng các điều kiện sau:

+  Đạt ngưỡng đầu vào theo quy định tại Đề án này; – Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành;

+ Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định.

  Đối với các ngành đào tạo có áp dụng đồng thời nhiều phương thức tuyển sinh, Trường có quy định cụ thể về đối tượng, điều kiện dự tuyển cho mỗi phương thức tuyển sinh trên nguyên tắc không thí sinh nào bị mất cơ hội dự tuyển do những quy định không liên quan tới trình độ, năng lực; hoặc do quy trình tuyển sinh gây phiền hà, tốn kém.

 Đối với thí sinh khuyết tật bị suy giảm khả năng học tập, Trường sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết và tạo điều kiện tốt nhất để thí sinh có nguyện vọng được đăng ký dự tuyển và theo học các ngành phù hợp với điều kiện sức khỏe của thí sinh 


II. Phạm vi tuyển sinh

– Tuyển sinh trong cả nước.

III. Ngưỡng đầu vào

– Đối với phương thức xét tuyển các thi sinh tham dự Vòng thi tháng/quý/năm cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, ngưỡng đầu vào là thí sinh phải đạt điểm tốt nghiệp Kỳ thi THPT quốc gia năm 2024.

– Đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập của bậc THPT đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2024, ngưỡng đầu vào là thì sinh phải đạt điểm tốt nghiệp Kỳ thiTHPT quốc gia năm 2024.

– Đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, ngưỡng đầu vào được xác định như sau:

+ Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển và theo học tại trụ sở chính của Trường: Tổng điểm của các môn thuộc tổ hợp xét tuyển C00 đạt ≥ 20.00 điểm, các tổ hợp khácđạt ≥ 18.00 điểm (không tính điểm ưu tiên). Ngoài ra, đối với ngành Luật Thương mại quốc tế và ngành Ngôn ngữ Anh, kết quả thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh ≥7.00 điểm.

+ Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển và theo học tại phân hiệu của Trường tạitỉnh Đắk Lắk: Tổng điểm của các môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt ≥ 15.00 điểm (không tính điểm ưu tiên) 

 

IV. Phương thức tuyển sinh

Năm 2024, Trường Đại học Luật Hà Nội tuyển sinh chính quy đại học theo các phương thức sau đây:
 Phương thức 1: Xét tuyển thẳng.

   Phương thức 2: Xét tuyển các thi sinh tham dự Vòng thi tháng/quý/năm cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia do Đài truyền hình Việt Nam tổ chức.

    Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập của bậc THPT đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2024 theo các tổ hợp được xác định cụ thể cho từng ngành.

    Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 theo các tổ hợp được xác định cụ thể cho từng ngành.

 

V. Chỉ tiêu tuyển sinh:

* Năm 2024, Trường Đại học Luật Hà Nội tuyển sinh chính quy đại học đối với 4 ngành đào tạo sau:

  Ngành Luật (MS: 7380101).

  Ngành Luật Kinh tế (MS: 7380107).
  Ngành Luật Thương mại quốc tế (MS: 7380109).

  Ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh pháp lý (MS: 7220201).

*  Tổng chỉ tiêu tuyển sinh: 2.500.

*  Chỉ tiêu theo Ngành/Nhóm ngành, theo từng phương thức xét tuyển và trình độ đào tạo như sau: 

(Theo Đại học Luật Hà Nội)

Xem đề án chi tiết tại đây!