Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | June 15, 2024

Scroll to top

Top

Hồ sơ thi tốt nghiệp THPT: Tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Hậu Giang

Mã trường, mã quận huyện…là phần rất quan trọng khi thí sinh điền hồ sơ thi tốt nghiệp THPT. Vì vậy, việc tra cứu mã là rất cần thiết, để giúp thí sinh dễ dàng hơn trong việc tra cứu, dưới đây là danh sách tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Hậu Giang:

Xem thêm: Chi tiết mã hộ khẩu thường trú tỉnh, huyện, trường và các khu vực ưu tiên trên cả nước

STT Tên Trường Mã Trường Địa Chỉ Tên Quận/Huyện
Quận/ Huyện
Tên Tỉnh/TP
Tỉnh/TP
Khu vực
1 Học ở nước ngoài_64 800 Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Hậu Giang 64 Khu vực 3
2 Quân nhân, Công an tại
ngũ_64
900 Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Hậu Giang 64 Khu vực 3
3 Sở GD và ĐT Hậu Giang 001 Sở GD và ĐT Hậu Giang Thành phố Vị Thanh 01 Hậu Giang 64 Khu vực 2
4 THPT Vị Thanh 002 Phường III thành phố Vị Thanh Thành phố Vị Thanh 01 Hậu Giang 64 Khu vực 1
5 Phòng Giáo dục thành
phố Vị Thanh
018 Phường III Thành phố Vị Thanh Thành phố Vị Thanh 01 Hậu Giang 64 Khu vực 1
6 THPT Chiêm Thành Tấn 028 Phường VII thành phố Vị Thanh Thành phố Vị Thanh 01 Hậu Giang 64 Khu vực 1
7 TT GDTX thành phố Vị
Thanh
029 Phường III thành phố Vị Thanh Thành phố Vị Thanh 01 Hậu Giang 64 Khu vực 1
8 THPT chuyên Vị Thanh 039 Phường I thành phố Vị Thanh Thành phố Vị Thanh 01 Hậu Giang 64 Khu vực 1
9 TC nghề tỉnh Hậu Giang 042 Khu vực IV, Phường IV, TP. Vị Thanh, Hậu Giang Thành phố Vị Thanh 01 Hậu Giang 64 Khu vực 1
10 TT GDTX tỉnh Hậu Giang 229 Phường I thành phố Vị Thanh Thành phố Vị Thanh 01 Hậu Giang 64 Khu vực 1
11 Trường Trung cấp Kỹ
thuật-Công nghệ tỉnh Hậu Giang
349 Đường 19/8, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh Thành phố Vị Thanh 01 Hậu Giang 64 Khu vực 1
12 Trường Cao đẳng Cộng
đồng Hậu Giang
350 Đường 19/8, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh Thành phố Vị Thanh 01 Hậu Giang 64 Khu vực 1
13 THPT Vị Thủy 004 TT Nàng Mau H. Vị Thủy Huyện Vị Thủy 02 Hậu Giang 64 Khu vực 2 NT
14 Phòng Giáo dục H. Vị
Thủy
019 TT Nàng Mau H. Vị Thủy Huyện Vị Thủy 02 Hậu Giang 64 Khu vực 2 NT
15 THPT Lê Hồng Phong 027 Xã Vị Thanh H. Vị Thuỷ Huyện Vị Thủy 02 Hậu Giang 64 Khu vực 2 NT
16 TT GDTX H. Vị Thuỷ 030 TT Nàng Mau H. Vị Thuỷ Huyện Vị Thủy 02 Hậu Giang 64 Khu vực 2 NT
17 THPT Vĩnh Tường 046 Xã Vĩnh Tường, H. Vị Thuỷ Huyện Vị Thủy 02 Hậu Giang 64 Khu vực 2 NT
18 TT GDNN-GDTX H. Vị
Thuỷ
230 TT Nàng Mau H. Vị Thuỷ Huyện Vị Thủy 02 Hậu Giang 64 Khu vực 2 NT
19 Trường Trung cấp Luật
Vị Thanh
248 Xã Vị Trung, huyện Vị Thuỷ, Hậu Giang Huyện Vị Thủy 02 Hậu Giang 64 Khu vực 1
20 Trường Trung cấp Kinh tế-Kỹ thuật tỉnh Hậu
Giang
351 QL61C, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy Huyện Vị Thủy 02 Hậu Giang 64 Khu vực 1
21 THPT Long Mỹ (huyện
LM)
005 TT Long Mỹ, huyện Long Mỹ Huyện Long Mỹ 03 Hậu Giang 64 Khu vực 2 NT
22 THPT Tây Đô 006 Xã Vĩnh Viễn H. Long Mỹ Huyện Long Mỹ 03 Hậu Giang 64 Khu vực 1
23 Phòng Giáo dục H. Long
Mỹ
020 xã Vĩnh Viễn H. Long Mỹ Huyện Long Mỹ 03 Hậu Giang 64 Khu vực 2 NT
24 Phổ thông Dân tộc nội trú
(huyện LM)
025 xã Long Bình, huyện Long Mỹ Huyện Long Mỹ 03 Hậu Giang 64 Khu vực 2 NT
25 THPT Tân Phú (huyện
LM)
026 Xã Tân Phú, huyện Long Mỹ Huyện Long Mỹ 03 Hậu Giang 64 Khu vực 2 NT
26 TT GDTX Long Mỹ 031 TT Long Mỹ, huyện Long Mỹ Huyện Long Mỹ 03 Hậu Giang 64 Khu vực 2 NT
27 THPT Lương Tâm 037 Xã Lương Tâm H. Long Mỹ Huyện Long Mỹ 03 Hậu Giang 64 Khu vực 1
28 TT GDNN-GDTX H.
Long Mỹ
247 ấp 6, xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ Huyện Long Mỹ 03 Hậu Giang 64 Khu vực 2 NT
29 THPT Lương Thế Vinh 009 TT Kinh Cùng H. Phụng Hiệp Huyện Phụng Hiệp 04 Hậu Giang 64 Khu vực 2 NT
30 THPT Cây Dương 010 TT Cây Dương H. Phụng Hiệp Huyện Phụng Hiệp 04 Hậu Giang 64 Khu vực 2 NT
31 THPT Tân Long 017 Xã Tân Long, H. Phụng Hiệp Huyện Phụng Hiệp 04 Hậu Giang 64 Khu vực 2 NT
32 Phòng Giáo dục H. Phụng
Hiệp
021 TT Cây Dương H. Phụng Hiệp Huyện Phụng Hiệp 04 Hậu Giang 64 Khu vực 2 NT
33 TT GDTX H. Phụng Hiệp 032 TT Cây Dương H. Phụng Hiệp Huyện Phụng Hiệp 04 Hậu Giang 64 Khu vực 2 NT
34 THPT Hòa An 036 Xã Hòa An H. Phụng Hiệp Huyện Phụng Hiệp 04 Hậu Giang 64 Khu vực 1
35 TT GDNN-GDTX H.
Phụng Hiệp
232 TT Cây Dương H. Phụng Hiệp Huyện Phụng Hiệp 04 Hậu Giang 64 Khu vực 2 NT
36 THPT Ngã Sáu 012 TT Ngã Sáu H. Châu Thành Huyện Châu Thành 05 Hậu Giang 64 Khu vực 2 NT
37 Phòng Giáo dục H. Châu
Thành
022 TT Ngã Sáu H. Châu Thành Huyện Châu Thành 05 Hậu Giang 64 Khu vực 2 NT
38 TT GDTX H. Châu Thành 033 TT Ngã Sáu H. Châu Thành Huyện Châu Thành 05 Hậu Giang 64 Khu vực 2 NT
39 THPT Phú Hữu 038 Xã Phú Hữu H. Châu Thành Huyện Châu Thành 05 Hậu Giang 64 Khu vực 2 NT
40 CĐ Nghề Trần Đại Nghĩa 045 Khu ĐT Đông Phú, Đông Phú, Châu Thành, HG Huyện Châu Thành 05 Hậu Giang 64 Khu vực 2 NT
41 TT GDNN-GDTX H.
Châu Thành
233 TT Ngã Sáu H. Châu Thành Huyện Châu Thành 05 Hậu Giang 64 Khu vực 2 NT
42 THPT Tầm Vu 013 Xã Thạnh Xuân H. Châu Thành A Huyện Châu Thành
A
06 Hậu Giang 64 Khu vực 2 NT
43 THPT Cái Tắc 014 Thị trấn Cái Tắc huyện Châu Thành A Huyện Châu Thành
A
06 Hậu Giang 64 Khu vực 1
44 THPT Châu Thành A 015 TT Một Ngàn H. Châu Thành A Huyện Châu Thành
A
06 Hậu Giang 64 Khu vực 2 NT
45 Phòng Giáo dục H. Châu
Thành A
023 TT Một ngàn H. Châu Thành A Huyện Châu Thành
A
06 Hậu Giang 64 Khu vực 2 NT
46 TT GDTX H. Châu
Thành A
034 TT Một ngàn H. Châu Thành A Huyện Châu Thành
A
06 Hậu Giang 64 Khu vực 2 NT
47 THPT Trường Long Tây 041 Xã Trường Long Tây, H. Châu Thành A Huyện Châu Thành
A
06 Hậu Giang 64 Khu vực 2 NT
48 TT GDNN-GDTX H.
Châu Thành A
234 TT Một ngàn H. Châu Thành A Huyện Châu Thành
A
06 Hậu Giang 64 Khu vực 2 NT
49 THPT Nguyễn Minh
Quang
011 Phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy Thị xã Ngã Bảy 07 Hậu Giang 64 Khu vực 2
50 Phòng Giáo dục Thị xã
Ngã Bảy
024 Phường Ngã Bảy thị xã Ngã Bảy Thị xã Ngã Bảy 07 Hậu Giang 64 Khu vực 1
51 TT GDTX thị xã Ngã Bảy 035 Phường Lái Hiếu thị xã Ngã Bảy Thị xã Ngã Bảy 07 Hậu Giang 64 Khu vực 2
52 THPT Lê Quý Đôn 040 Phường Lái Hiếu thị xã Ngã Bảy Thị xã Ngã Bảy 07 Hậu Giang 64 Khu vực 2
53 TC nghề Ngã Bảy 043 Số 3567, Hùng Vương, Khu vực IV, P.Hiệp Thành Thị xã Ngã Bảy 07 Hậu Giang 64 Khu vực 2
54 THPT Nguyễn Minh
Quang
311 Phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy Thị xã Ngã Bảy 07 Hậu Giang 64 Khu vực 1
55 TT GDNN-GDTX thị xã
Ngã Bảy
335 Phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy Thị xã Ngã Bảy 07 Hậu Giang 64 Khu vực 1
56 THPT Lê Qúy Đôn 340 Phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy Thị xã Ngã Bảy 07 Hậu Giang 64 Khu vực 1
57 Phòng Giáo dục thị xã
Long Mỹ (huyện LM)
047 Phường Bình Thạnh thị xã Long Mỹ Thị xã Long Mỹ 08 Hậu Giang 64 Khu vực 2 NT
58 THPT Long Mỹ 105 Phường Bình Thạnh thị xã Long Mỹ Thị xã Long Mỹ 08 Hậu Giang 64 Khu vực 2
59 Phổ thông Dân tộc nội trú 125 Phường Vĩnh Tường thị xã Long Mỹ Thị xã Long Mỹ 08 Hậu Giang 64 Khu vực 2
60 THPT Tân Phú 126 Xã Tân Phú thị xã Long Mỹ Thị xã Long Mỹ 08 Hậu Giang 64 Khu vực 2
61 TT GDTX Long Mỹ 131 Phường Thuận An thị xã Long Mỹ Thị xã Long Mỹ 08 Hậu Giang 64 Khu vực 2
62 Phòng Giáo dục thị xã
Long Mỹ
147 Phường Bình Thạnh thị xã Long Mỹ Thị xã Long Mỹ 08 Hậu Giang 64 Khu vực 2
63 TT GDNN-GDTX tx
Long Mỹ
231 Phường Thuận An thị xã Long Mỹ Thị xã Long Mỹ 08 Hậu Giang 64 Khu vực 2

(Nguồn: Bộ GD&ĐT)

Tin tức mới nhất