Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | November 28, 2022

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự năm 2022

Đánh giá

Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự điểm chuẩn 2022 - MTA điểm chuẩn 2022

Dưới đây là điểm chuẩn Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự (MTA)
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Chỉ huy tham mưu thông tin 7860220 A00, A01 23.9 Thí sinh Nam miền Bắc, Xét tuyển HSG bậc THPT
2 Chỉ huy tham mưu thông tin 7860220 A00, A01 26.05 Thí sinh Nam miền Bắc,Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 8,80. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 8,25. Tiêu chí phụ 3: Điểm môn Hóa hoặc môn tiếng Anh ≥ 8,50. Thí sinh Nữ
3 Chỉ huy tham mưu thông tin 7860220 A00, A01 27.9 Thí sinh Nữ miền Bắc, Xét tuyển HSG bậc THPT
4 Chỉ huy tham mưu thông tin 7860220 A00, A01 28.15 Thí sinh Nữ miền Bắc,Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT Thí sinh mức 28,15 điểm: Điểm môn Toán ≥ 9,40.
5 Chỉ huy tham mưu thông tin 7860220 A00, A01 23.15 Thí sinh Nam miền Nam, Xét tuyển HSG bậc THPT
6 Chỉ huy tham mưu thông tin 7860220 A00, A01 24.4 Thí sinh Nam miền Nam,Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT TCP: Điểm môn Toán ≥ 8,40.
7 Chỉ huy tham mưu thông tin 7860220 A00, A01 27.15 Thí sinh Nữ miền Nam, Xét tuyển HSG bậc THPT
8 Chỉ huy tham mưu thông tin 7860220 A00, A01 27.8 Thí sinh Nữ miền Nam,Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT