Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | May 28, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự năm 2023

Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự điểm chuẩn 2023 - MTA điểm chuẩn 2023

Dưới đây là điểm chuẩn Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự (MTA)
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Chỉ huy tham mưu thông tin 7860220 A00, A01 22.05 Thí sinh Nam miền Bắc, Xét tuyển HSG bậc THPT
2 Chỉ huy tham mưu thông tin 7860220 A00, A01 24.91 Tốt nghiệp THPT; Thí sinh Nam miền Bắc, Tiêu chí phụ: Điểm môn toán từ 8.8 đối với thí sinh đạt mức 24.91
3 Chỉ huy tham mưu thông tin 7860220 A00, A01 25.85 Thí sinh Nữ miền Bắc, Xét tuyển HSG bậc THPT
4 Chỉ huy tham mưu thông tin 7860220 A00, A01 26.87 Tốt nghiệp THPT; Thí sinh nữ miền Bắc, Tiêu chí phụ: Điểm môn toán từ 8.4 đối với thí sinh đạt mức 26.87
5 Chỉ huy tham mưu thông tin 7860220 A00, A01 24.26 Thí sinh Nam miền Nam, Xét tuyển HSG bậc THPT
6 Chỉ huy tham mưu thông tin 7860220 A00, A01 24.42 Tốt nghiệp THPT; Thí sinh nam miền Nam
7 Chỉ huy tham mưu thông tin 7860220 A00, A01 24.87 Thí sinh Nữ miền Nam, Xét tuyển HSG bậc THPT
8 Chỉ huy tham mưu thông tin 7860220 A00, A01 26.28 Tốt nghiệp THPT; Thí sinh Nữ miền Nam