Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | November 29, 2022

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Chỉ huy tham mưu thông tin năm 2022

Đánh giá
STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Trường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ Quân sự - Đại Học Thông Tin Liên Lạc 7860221 A00, A01 20.95 Thí sinh Nam miền Bắc Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT
2 Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự 7860220 A00, A01 23.15 Thí sinh Nam miền Nam, Xét tuyển HSG bậc THPT
3 Trường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ Quân sự - Đại Học Thông Tin Liên Lạc 7860221 A00, A01 23.2 Thí sinh Nam miền Nam Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT Thí sinh mức 23,20 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 8,20. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,50.
4 Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự 7860220 A00, A01 23.9 Thí sinh Nam miền Bắc, Xét tuyển HSG bậc THPT
5 Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự 7860220 A00, A01 24.4 Thí sinh Nam miền Nam,Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT TCP: Điểm môn Toán ≥ 8,40.
6 Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự 7860220 A00, A01 26.05 Thí sinh Nam miền Bắc,Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 8,80. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 8,25. Tiêu chí phụ 3: Điểm môn Hóa hoặc môn tiếng Anh ≥ 8,50. Thí sinh Nữ
7 Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự 7860220 A00, A01 27.15 Thí sinh Nữ miền Nam, Xét tuyển HSG bậc THPT
8 Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự 7860220 A00, A01 27.8 Thí sinh Nữ miền Nam,Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT
9 Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự 7860220 A00, A01 27.9 Thí sinh Nữ miền Bắc, Xét tuyển HSG bậc THPT
10 Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự 7860220 A00, A01 28.15 Thí sinh Nữ miền Bắc,Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT Thí sinh mức 28,15 điểm: Điểm môn Toán ≥ 9,40.