Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | April 19, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Chỉ huy tham mưu thông tin năm 2023

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Trường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ Quân sự - Đại Học Thông Tin Liên Lạc 7860221 A00, A01 21.2 Thí sinh Nam miền Bắc; Xét tuyển HSG bậc THPT
2 Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự 7860220 A00, A01 22.05 Thí sinh Nam miền Bắc, Xét tuyển HSG bậc THPT
3 Trường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ Quân sự - Đại Học Thông Tin Liên Lạc 7860221 A00, A01 22.8 Thí sinh Nam miền Bắc; Điểm môn Toán >=7.80; Điểm môn Lý >= 7.50; Điểm môn Hóa >=7.25; Tốt nghiệp THPT;
4 Trường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ Quân sự - Đại Học Thông Tin Liên Lạc 7860221 A00, A01 22.94 Thí sinh Nam miền Nam; Tốt nghiệp THPT
5 Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự 7860220 A00, A01 24.26 Thí sinh Nam miền Nam, Xét tuyển HSG bậc THPT
6 Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự 7860220 A00, A01 24.42 Tốt nghiệp THPT; Thí sinh nam miền Nam
7 Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự 7860220 A00, A01 24.87 Thí sinh Nữ miền Nam, Xét tuyển HSG bậc THPT
8 Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự 7860220 A00, A01 24.91 Tốt nghiệp THPT; Thí sinh Nam miền Bắc, Tiêu chí phụ: Điểm môn toán từ 8.8 đối với thí sinh đạt mức 24.91
9 Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự 7860220 A00, A01 25.85 Thí sinh Nữ miền Bắc, Xét tuyển HSG bậc THPT
10 Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự 7860220 A00, A01 26.28 Tốt nghiệp THPT; Thí sinh Nữ miền Nam

Tin tức mới nhất