Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | March 30, 2023

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Trường Quản Trị và Kinh Doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022

Đánh giá

Trường Quản Trị và Kinh Doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội điểm chuẩn 2022 - HSB điểm chuẩn 2022

Dưới đây là điểm chuẩn Trường Quản Trị và Kinh Doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội (HSB)
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Quản trị doanh nghiệp và công nghệ 7900101 A01, D01, D07, D08 21.15 TN THPT
2 Marketing và Truyền thông 7900102 D01, D96, D09, D10 21 TN THPT
3 Quản trị nhân lực 7900103 D01, D96, D09, D10 20.05 Quản trị Nhân lực và Nhân tài TN THPT
4 Quản trị và An ninh 7900189 A01, D01, D07, D08 22.05 TN THPT

Tin tức mới nhất