Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | January 22, 2022

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Trường Sĩ Quan Lục Quân 2 - Đại học Nguyễn Huệ năm 2021

STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Chỉ huy tham mưu lục quân 7860201 A00, A01 24.46 Xét học bạ THPT, thi sinh nam quân khu 7
2 Chỉ huy tham mưu lục quân 7860201 A00, A01 24.35 thí sinh nam quân khu 9, thí sinh 24.35 cần có tiêu chí 1: Toán >=7.6, tiêu chí 2: Lý >=8.25
3 Chỉ huy tham mưu lục quân 7860201 A00, A01 27.07 xét học bạ THPT, thí sinh nam quân khu 9
4 Chỉ huy tham mưu lục quân 7860201 A00, A01 20.65 thí sinh nam, quân khu 4
5 Chỉ huy tham mưu lục quân 7860201 A00, A01 23.9 thí sinh nam quân khu 5, thí sinh 23.9 cần có điểm Toán >= 8.4
6 Chỉ huy tham mưu lục quân 7860201 A00, A01 20.75 Xét tuyển học bạ THPT, thí sinh nam quân khu 5
7 Chỉ huy tham mưu lục quân 7860201 A00, A01 23.55 thí sinh nam quân khu 7

Tin tức mới nhất