Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | March 23, 2023

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Trường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ Quân sự - Đại Học Thông Tin Liên Lạc năm 2022

Đánh giá

Trường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ Quân sự - Đại Học Thông Tin Liên Lạc điểm chuẩn 2022 - TCU điểm chuẩn 2022

Dưới đây là điểm chuẩn Trường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ Quân sự - Đại Học Thông Tin Liên Lạc (TCU)
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Chỉ huy tham mưu thông tin 7860221 A00, A01 20.95 Thí sinh Nam miền Bắc Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT
2 Chỉ huy tham mưu thông tin 7860221 A00, A01 23.2 Thí sinh Nam miền Nam Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT Thí sinh mức 23,20 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 8,20. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,50.

Tin tức mới nhất