Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | January 22, 2022

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Trường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ Quân sự - Đại Học Thông Tin Liên Lạc năm 2021

STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Chỉ huy tham mưu thông tin 7860221 A00, A01 24.7 phía bắc, tiêu chí 1: Toán >=8.2, tiêu chí 2: Lý >= 8.0, tiêu chí 3: Hóa >= 8.5.
2 Chỉ huy tham mưu thông tin 7860221 A00, A01 23.3 phía nam, tiêu chí 1: Toán >= 8.0
3 Chỉ huy tham mưu thông tin 7860221 A00, A01 23.4 phía nam, xét học bạ thpt

Tin tức mới nhất