Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | March 1, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Trường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ Quân sự - Đại Học Thông Tin Liên Lạc năm 2023

Trường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ Quân sự - Đại Học Thông Tin Liên Lạc điểm chuẩn 2023 - TCU điểm chuẩn 2023

Dưới đây là điểm chuẩn Trường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ Quân sự - Đại Học Thông Tin Liên Lạc (TCU)
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Chỉ huy tham mưu thông tin 7860221 A00, A01 21.2 Thí sinh Nam miền Bắc; Xét tuyển HSG bậc THPT
2 Chỉ huy tham mưu thông tin 7860221 A00, A01 22.8 Thí sinh Nam miền Bắc; Điểm môn Toán >=7.80; Điểm môn Lý >= 7.50; Điểm môn Hóa >=7.25; Tốt nghiệp THPT;
3 Chỉ huy tham mưu thông tin 7860221 A00, A01 22.94 Thí sinh Nam miền Nam; Tốt nghiệp THPT

Tin tức mới nhất