Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | February 21, 2024

Scroll to top

Top

Hồ sơ thi tốt nghiệp THPT: Tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Bắc Ninh

Tra cứu mã trường, mã quận huyện là điều không thể thiếu đối với mỗi thí sinh đang làm hồ sơ thi tốt nghiệp THPT. Để thuận tiện hơn trong việc tra cứu, dưới đây mà tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Sở GD&ĐT Bắc Ninh.

(Thành phố Bắc Ninh)

Xem thêm: Chi tiết mã hộ khẩu thường trú tỉnh, huyện, trường và các khu vực ưu tiên trên cả nước

STT Tên Trường Mã Trường Địa Chỉ Tên Quận/Huyện
Quận/ Huyện
Tên Tỉnh/TP
Tỉnh/TP
Khu vực
1 Học ở nước ngoài_19 800 Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Bắc Ninh 19 Khu vực 3
2 Quân nhân, Công an tại
ngũ_19
900 Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Bắc Ninh 19 Khu vực 3
3 Sở GD&ĐT Bắc Ninh 000 Số 5 – Lý Thái Tổ – TP Bắc Ninh Thành phố Bắc Ninh 01 Bắc Ninh 19 Khu vực 2
4 Phòng GD&ĐT Tp Bắc
Ninh
001 Ph. Vũ Ninh – TP Bắc Ninh Thành phố Bắc Ninh 01 Bắc Ninh 19 Khu vực 2
5 THPT Chuyên Bắc Ninh 009 Ph. Ninh Xá -TP Bắc Ninh Thành phố Bắc Ninh 01 Bắc Ninh 19 Khu vực 2
6 THPT Hoàng Quốc Việt 012 Ph. Thị Cầu -TP Bắc Ninh Thành phố Bắc Ninh 01 Bắc Ninh 19 Khu vực 2
7 THPT Hàn Thuyên 013 Ph. Đại Phúc -TP Bắc Ninh Thành phố Bắc Ninh 01 Bắc Ninh 19 Khu vực 2
8 THPT Lý Thường Kiệt 025 Phường Hạp Lĩnh -TP. Bắc Ninh Thành phố Bắc Ninh 01 Bắc Ninh 19 Khu vực 2
9 THPT Lý Nhân Tông 027 Phường Vạn An -TP. Bắc Ninh Thành phố Bắc Ninh 01 Bắc Ninh 19 Khu vực 2
10 PT có nhiều cấp học
Quốc tế Kinh Bắc
028 Ph. Võ Cường – TP. Bắc Ninh Thành phố Bắc Ninh 01 Bắc Ninh 19 Khu vực 2
11 THPT Nguyễn Du 031 Phường Võ Cường -Bắc Ninh Thành phố Bắc Ninh 01 Bắc Ninh 19 Khu vực 2
12 TT GDTX Bắc Ninh 037 Đường Nguyễn Đăng Đạo -TP. Bắc Ninh Thành phố Bắc Ninh 01 Bắc Ninh 19 Khu vực 2
13 CĐ Nghề Kinh tế Kỹ
thuật Bắc Ninh
045 Ph. Đại Phúc -TP Bắc Ninh Thành phố Bắc Ninh 01 Bắc Ninh 19 Khu vực 2
14 CĐ Nghề Cơ điện Xây
dựng Bắc Ninh
046 Ph. Đại Phúc TP Bắc Ninh Thành phố Bắc Ninh 01 Bắc Ninh 19 Khu vực 2
15 THPT Hàm Long 050 Xã Nam Sơn -Thành phố Bắc Ninh Thành phố Bắc Ninh 01 Bắc Ninh 19 Khu vực 2
16 TC nghề Kinh tế, Kỹ
thuật Bắc Ninh
058 213 Ngô Gia Tự, Ph. Suối Hoa, TP Bắc Ninh Thành phố Bắc Ninh 01 Bắc Ninh 19 Khu vực 2
17 THPT Bắc Ninh 059 Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Thành phố Bắc Ninh 01 Bắc Ninh 19 Khu vực 2
18 Cao đẳng thống kê 062 Phường Vệ An, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh Thành phố Bắc Ninh 01 Bắc Ninh 19 Khu vực 2
19 Trường Trung cấp Kinh
tế – Kỹ thuật thương mại số 1
063 Thành phố Bắc Ninh 01 Bắc Ninh 19 Khu vực 2
20 Cao đẳng Công nghiệp
Bắc Ninh
071 P Đại Phúc – TP Bắc Ninh Thành phố Bắc Ninh 01 Bắc Ninh 19 Khu vực 2
21 Phòng GD&ĐT Yên
Phong
002 TT Chờ – Yên Phong Huyện Yên Phong 02 Bắc Ninh 19 Khu vực 2 NT
22 THPT Yên Phong số 1 026 TTr. Chờ -Yên Phong Huyện Yên Phong 02 Bắc Ninh 19 Khu vực 2 NT
23 THPT Nguyễn Trãi 032 TTr. Chờ -Yên Phong Huyện Yên Phong 02 Bắc Ninh 19 Khu vực 2 NT
24 TT GDTX Yên Phong 038 TTr. Chờ -Yên Phong Huyện Yên Phong 02 Bắc Ninh 19 Khu vực 2 NT
25 THPT Yên Phong số 2 049 Xã Yên Trung -H. Yên Phong Huyện Yên Phong 02 Bắc Ninh 19 Khu vực 2 NT
26 TT GDNN-GDTX Yên
Phong
065 TT Chờ Huyện Yên Phong 02 Bắc Ninh 19 Khu vực 2 NT
27 Phòng GD&ĐT Quế Võ 003 TT Phố Mới – Quế Võ Huyện Quế Võ 03 Bắc Ninh 19 Khu vực 2 NT
28 THPT Quế Võ số 1 018 TTr. Phố Mới – Quế Võ Huyện Quế Võ 03 Bắc Ninh 19 Khu vực 2 NT
29 THPT Quế Võ số 2 019 Đào Viên – Quế võ Huyện Quế Võ 03 Bắc Ninh 19 Khu vực 2 NT
30 THPT Quế Võ số 3 020 Mộ Đạo – Quế Võ Huyện Quế Võ 03 Bắc Ninh 19 Khu vực 2 NT
31 THPT Phố Mới 033 TTr. Phố Mới -Quế Võ Huyện Quế Võ 03 Bắc Ninh 19 Khu vực 2 NT
32 TT GDTX số 2 tỉnh Bắc
Ninh
039 TTr. Phố Mới – Quế Võ Huyện Quế Võ 03 Bắc Ninh 19 Khu vực 2 NT
33 THPT Trần Hưng Đạo 047 Đào Viên -Quế Võ -Bắc Ninh Huyện Quế Võ 03 Bắc Ninh 19 Khu vực 2 NT
34 TT GDNN-GDTX Bắc
Ninh
066 TT Phố Mới Huyện Quế Võ 03 Bắc Ninh 19 Khu vực 2 NT
35 Phòng GD&ĐT Tiên Du 004 TT Lim – Tiên Du Huyện Tiên Du 04 Bắc Ninh 19 Khu vực 2 NT
36 THPT Tiên Du số 1 024 Xã Việt Đoàn -Tiên Du Huyện Tiên Du 04 Bắc Ninh 19 Khu vực 2 NT
37 THPT Trần Nhân Tông 035 Xã Liên Bão -Tiên Du Huyện Tiên Du 04 Bắc Ninh 19 Khu vực 2 NT
38 TT GDTX Tiên Du 040 TTr. Lim -Tiên Du Huyện Tiên Du 04 Bắc Ninh 19 Khu vực 2 NT
39 THPT Nguyễn Đăng Đạo 048 TTr. Lim -Tiên Du -Bắc Ninh Huyện Tiên Du 04 Bắc Ninh 19 Khu vực 2 NT
40 THPT Lê Quý Đôn 051 Xã Đại Đồng -H. Tiên Du Huyện Tiên Du 04 Bắc Ninh 19 Khu vực 2 NT
41 TT GDNN-GDTX Tiên
Du
069 TT Lim Huyện Tiên Du 04 Bắc Ninh 19 Khu vực 2 NT
42 Phòng GD&ĐT Từ Sơn 005 Ph Đình Bảng – TX Từ Sơn Thị xã Từ Sơn 05 Bắc Ninh 19 Khu vực 2
43 THPT Lý Thái Tổ 016 Ph. Đình Bảng – TX.Từ Sơn Thị xã Từ Sơn 05 Bắc Ninh 19 Khu vực 2
44 THPT Ngô Gia Tự 017 Xã Tam Sơn -TX.Từ Sơn Thị xã Từ Sơn 05 Bắc Ninh 19 Khu vực 2
45 THPT Từ Sơn 036 Ph. Tráng Hạ – TX.Từ Sơn Thị xã Từ Sơn 05 Bắc Ninh 19 Khu vực 2
46 TT GDTX Từ Sơn 041 TX Từ Sơn – Bắc Ninh Thị xã Từ Sơn 05 Bắc Ninh 19 Khu vực 2
47 THPT Nguyễn Văn Cừ 053 Xã Phù Khê, TX. Từ Sơn Thị xã Từ Sơn 05 Bắc Ninh 19 Khu vực 2
48 PT năng khiếu TDTT
Olympic
055 Ph. Trang Hạ, TX Từ Sơn, Bắc Ninh Thị xã Từ Sơn 05 Bắc Ninh 19 Khu vực 2
49 CĐ Kinh tế, Kỹ thuật và
Thủy sản
056 Ph. Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh Thị xã Từ Sơn 05 Bắc Ninh 19 Khu vực 2
50 CĐ Công nghiệp Hưng
Yên (cơ sở 2)
057 Ph. Đồng Kỵ-TX Từ Sơn Thị xã Từ Sơn 05 Bắc Ninh 19 Khu vực 2
51 Trường Phổ thông IVS 060 Thị xã Từ Sơn 05 Bắc Ninh 19 Khu vực 2
52 TT GDNN-GDTX Từ Sơn 064 TX Từ Sơn Thị xã Từ Sơn 05 Bắc Ninh 19 Khu vực 2
53 Phổ thông liên cấp Lý
Công Uẩn
070 TX Từ Sơn Thị xã Từ Sơn 05 Bắc Ninh 19 Khu vực 2
54 Phòng GD&ĐT Thuận
Thành
006 TT Hồ – Thuận Thành Huyện Thuận Thành 06 Bắc Ninh 19 Khu vực 2 NT
55 THPT Thuận Thành số 1 021 Xã Gia Đông – Thuận Thành Huyện Thuận Thành 06 Bắc Ninh 19 Khu vực 2 NT
56 THPT Thuận Thành số 2 022 Xã Thanh Khương – Thuận Thành Huyện Thuận Thành 06 Bắc Ninh 19 Khu vực 2 NT
57 THPT Thuận Thành số 3 023 TTr. Hồ – Thuận Thành Huyện Thuận Thành 06 Bắc Ninh 19 Khu vực 2 NT
58 THPT Thiên Đức 034 TTr. Hồ -Thuận Thành Huyện Thuận Thành 06 Bắc Ninh 19 Khu vực 2 NT
59 TT GDTX Thuận Thành 042 TTr. Hồ -Thuận Thành Huyện Thuận Thành 06 Bắc Ninh 19 Khu vực 2 NT
60 THPT Kinh Bắc 054 Hà Mãn, H.Thuận Thành, Bắc Ninh Huyện Thuận Thành 06 Bắc Ninh 19 Khu vực 2 NT
61 Phòng GD&ĐT Gia Bình 007 TT Gia Bình – Gia Bình Huyện Gia Bình 07 Bắc Ninh 19 Khu vực 2 NT
62 THPT Gia Bình số 1 010 Nhân Thắng – Gia Bình Huyện Gia Bình 07 Bắc Ninh 19 Khu vực 2 NT
63 THPT Lê Văn Thịnh 011 TTr Gia Bình – Gia Bình Huyện Gia Bình 07 Bắc Ninh 19 Khu vực 2 NT
64 THPT Gia Bình số 3 029 Nhân Thắng -Gia Bình Huyện Gia Bình 07 Bắc Ninh 19 Khu vực 2 NT
65 TT GDTX Gia Bình 043 TTr Gia Bình – Gia Bình Huyện Gia Bình 07 Bắc Ninh 19 Khu vực 2 NT
66 TT GDNN-GDTX Gia
Bình
067 TT Gia Bình Huyện Gia Bình 07 Bắc Ninh 19 Khu vực 2 NT
67 Phòng GD&ĐT Lương
Tài
008 TT Thứa – Lương Tài Huyện Lương Tài 08 Bắc Ninh 19 Khu vực 2 NT
68 THPT Lương Tài 014 TTr. Thứa – Lương Tài Huyện Lương Tài 08 Bắc Ninh 19 Khu vực 2 NT
69 THPT Lương Tài số 2 015 Trung Kênh – Lương Tài Huyện Lương Tài 08 Bắc Ninh 19 Khu vực 2 NT
70 THPT Lương Tài số 3 030 TTr. Thứa -Lương Tài Huyện Lương Tài 08 Bắc Ninh 19 Khu vực 2 NT
71 TT GDTX Lương Tài 044 TTr Thứa -Lương Tài Huyện Lương Tài 08 Bắc Ninh 19 Khu vực 2 NT
72 THPT Hải Á 052 Xã An Thịnh-H. Lương Tài Huyện Lương Tài 08 Bắc Ninh 19 Khu vực 2 NT
73 TT GDNN-GDTX Lương
Tài
068 TT Thứa Huyện Lương Tài 08 Bắc Ninh 19 Khu vực 2 NT

(Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PEN 2024  GIẢI PHÁP LUYỆN THI LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT TOÀN DIỆN

✅ Chắc vé Đại học TOP với lộ trình luyện thi toàn diện

✅ Giảm 2/3 gánh nặng thi cử nhờ hệ thống đầy đủ kiến thức theo sơ đồ tư duy

✅ Đội ngũ giáo viên luyện thi hàng đầu 16+ năm kinh nghiệm

✅ Dịch vụ hỗ trợ học tập đồng hành xuyên suốt quá trình ôn luyện

Tin tức mới nhất