Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | May 22, 2023

Scroll to top

Top

Hồ sơ thi tốt nghiệp THPT: Tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Bình Định

5/5 - (10 lượt đánh giá)

Tra cứu mã trường, mã quận huyện là điều không thể thiếu đối với mỗi thí sinh đang làm hồ sơ thi tốt nghiệp THPT. Để thuận tiện hơn trong việc tra cứu, dưới đây mà tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Sở GD&ĐT Bình Định.

Tỉnh Bình Định

Xem thêm: Chi tiết mã hộ khẩu thường trú tỉnh, huyện, trường và các khu vực ưu tiên trên cả nước

STT Tên Trường Mã Trường Địa Chỉ Tên Quận/Huyện
Quận/ Huyện
Tên Tỉnh/TP
Tỉnh/TP
Khu vực
1 Học ở nước ngoài_37 800 Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Bình Định 37 Khu vực 3
2 Quân nhân, Công an tại
ngũ_37
900 Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Bình Định 37 Khu vực 3
3 Sở GD & ĐT Bình Định 000 TP. Quy Nhơn Thành phố Quy
Nhơn
01 Bình Định 37 Khu vực 2
4 Quốc Học Quy Nhơn 001 09 Trần Phú, TP. Quy Nhơn Thành phố Quy
Nhơn
01 Bình Định 37 Khu vực 2
5 THPT Trưng Vương 002 26 Nguyễn Huệ, TP. Quy Nhơn Thành phố Quy
Nhơn
01 Bình Định 37 Khu vực 2
6 THPT chuyên Lê Quý
Đôn
003 02 Nguyễn Huệ, TP. Quy Nhơn Thành phố Quy
Nhơn
01 Bình Định 37 Khu vực 2
7 THPT Hùng Vương 004 P. Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn Thành phố Quy
Nhơn
01 Bình Định 37 Khu vực 2
8 PT DTNT Tỉnh Bình Định 005 227 Nguyễn Thị Minh khai, TP. Quy Nhơn Thành phố Quy
Nhơn
01 Bình Định 37 Khu vực 2
9 THPT Trần Cao Vân 006 72 Trần Cao Vân, TP. Quy Nhơn Thành phố Quy
Nhơn
01 Bình Định 37 Khu vực 2
10 THPT Nguyễn Thái Học 007 127 Nguyễn Thái Học, TP. Quy Nhơn Thành phố Quy
Nhơn
01 Bình Định 37 Khu vực 2
11 TH, THCS&THPT
Ischool Quy Nhơn
008 P. Nhơn Phú, TP. Quy Nhơn Thành phố Quy
Nhơn
01 Bình Định 37 Khu vực 2
12 THPT Quy Nhơn 009 325 Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Quy Nhơn Thành phố Quy
Nhơn
01 Bình Định 37 Khu vực 2
13 Trung tâm GDTX Tỉnh
Bình Định
052 35 Nguyễn Huệ, Quy Nhơn Thành phố Quy
Nhơn
01 Bình Định 37 Khu vực 2
14 CĐ nghề Quy Nhơn 056 172 An Dương Vương TP. Quy Nhơn Thành phố Quy
Nhơn
01 Bình Định 37 Khu vực 2
15 CĐ nghề cơ điện xây
dựng và Nông lâm Trung bộ
057 Khu vực 8, P. Bùi Thị Xuân, TP. Quy Nhơn Thành phố Quy Nhơn 01 Bình Định 37 Khu vực 1
16 THPT An Lão 045 Xã An Hòa , H. An Lão Huyện An Lão 02 Bình Định 37 Khu vực 1
17 THPT Số 2 An Lão 046 Xã An Trung, H. An Lão Huyện An Lão 02 Bình Định 37 Khu vực 1
18 TT GDTX-HN An Lão 063 TT An Lão Huyện An Lão 02 Bình Định 37 Khu vực 1
19 PT DTNT An Lão 064 Thị trấn An Lão, huyện An Lão, tỉnh Bình Định Huyện An Lão 02 Bình Định 37 Khu vực 1
20 PT DTNT THCS&THPT
An Lão
067 Thị trấn An Lão, huyện An Lão, tỉnh Bình Định Huyện An Lão 02 Bình Định 37 Khu vực 1
21 TT GDNN-GDTX An Lão 076 TT An Lão Huyện An Lão 02 Bình Định 37 Khu vực 1
22 THPT Hoài Ân 042 TT Tăng Bạt Hổ, H. Hoài Ân Huyện Hoài Ân 03 Bình Định 37 Khu vực 2 NT
23 THPT Võ Giữ 043 Xã Ân Tín, H. Hoài Ân Huyện Hoài Ân 03 Bình Định 37 Khu vực 2 NT
24 THPT Nguyễn Bỉnh
Khiêm
044 TT Tăng Bạt Hổ, H. Hoài Ân Huyện Hoài Ân 03 Bình Định 37 Khu vực 2 NT
25 THPT Trần Quang Diệu 047 Xã Ân Tường Tây, H. Hoài Ân Huyện Hoài Ân 03 Bình Định 37 Khu vực 1
26 TT GDTX-HN Hoài Ân 059 01 Hà Huy Tập, TTr. Tăng Bạt Hổ, H. Hoài Ân Huyện Hoài Ân 03 Bình Định 37 Khu vực 2 NT
27 TT GDNN-GDTX Hoài
Ân
072 01 Hà Huy Tập, TTr. Tăng Bạt Hổ, H. Hoài Ân Huyện Hoài Ân 03 Bình Định 37 Khu vực 2 NT
28 THPT Tăng Bạt Hổ 036 TT Bồng Sơn, H. Hoài Nhơn Huyện Hoài Nhơn 04 Bình Định 37 Khu vực 2 NT
29 THPT Nguyễn Trân 037 TT Tam Quan, H. Hoài Nhơn Huyện Hoài Nhơn 04 Bình Định 37 Khu vực 2 NT
30 THPT Nguyễn Du 038 Xã Hoài Hương, H. Hoài Nhơn Huyện Hoài Nhơn 04 Bình Định 37 Khu vực 1
31 THPT Lý Tự Trọng 039 Xã Hoài Châu Bắc, H. Hoài Nhơn Huyện Hoài Nhơn 04 Bình Định 37 Khu vực 2 NT
32 THPT Phan Bội Châu 040 TT Bồng Sơn, H. Hoài Nhơn Huyện Hoài Nhơn 04 Bình Định 37 Khu vực 2 NT
33 THPT Tam Quan 041 TT Tam Quan, H. Hoài Nhơn Huyện Hoài Nhơn 04 Bình Định 37 Khu vực 2 NT
34 TT GDTX-HN Hoài Nhơn 058 Xã Hoài Tân, H. Hoài Nhơn Huyện Hoài Nhơn 04 Bình Định 37 Khu vực 2 NT
35 TT GDNN-GDTX Hoài
Nhơn
071 Xã Hoài Tân, H. Hoài Nhơn Huyện Hoài Nhơn 04 Bình Định 37 Khu vực 2 NT
36 THPT Nguyễn Du (từ
2018)
079 Xã Hoài Hương Huyện Hoài Nhơn 04 Bình Định 37 Khu vực 2 NT
37 THPT Số 1 Phù Mỹ 031 TT Phù Mỹ, H. Phù Mỹ Huyện Phù Mỹ 05 Bình Định 37 Khu vực 2 NT
38 THPT Số 2 Phù Mỹ 032 TT Bình Dương, H. Phù Mỹ Huyện Phù Mỹ 05 Bình Định 37 Khu vực 2 NT
39 THPT An Lương 033 Xã Mỹ Chánh, H. Phù Mỹ Huyện Phù Mỹ 05 Bình Định 37 Khu vực 2 NT
40 THPT Nguyễn Trung Trực 034 TT Phù Mỹ, H. Phù Mỹ Huyện Phù Mỹ 05 Bình Định 37 Khu vực 2 NT
41 THPT Bình Dương 035 TT Bình Dương, H. Phù Mỹ Huyện Phù Mỹ 05 Bình Định 37 Khu vực 2 NT
42 THPT Mỹ Thọ 051 Xã Mỹ Thọ, H. Phù Mỹ Huyện Phù Mỹ 05 Bình Định 37 Khu vực 1
43 TT GDTX-HN Phù Mỹ 062 TT Phù Mỹ, H. Phù Mỹ Huyện Phù Mỹ 05 Bình Định 37 Khu vực 2 NT
44 TT GDNN-GDTX Phù
Mỹ
075 TT Phù Mỹ, H. Phù Mỹ Huyện Phù Mỹ 05 Bình Định 37 Khu vực 2 NT
45 THPT Số 1 Phù Cát 026 TT Ngô Mây, H. Phù Cát Huyện Phù Cát 06 Bình Định 37 Khu vực 2 NT
46 THPT Số 2 Phù Cát 027 Xã Cát Minh, H. Phù Cát Huyện Phù Cát 06 Bình Định 37 Khu vực 1
47 THPT Số 3 Phù Cát 028 Xã Cát Hưng, H. Phù Cát Huyện Phù Cát 06 Bình Định 37 Khu vực 1
48 THPT Ngô Mây 029 TT Ngô Mây, H. Phù Cát Huyện Phù Cát 06 Bình Định 37 Khu vực 2 NT
49 THPT Nguyễn Hữu
Quang
030 Xã Cát Hưng, H. Phù Cát Huyện Phù Cát 06 Bình Định 37 Khu vực 1
50 THPT Nguyễn Hồng Đạo 050 Xã Cát Hanh, H. Phù Cát Huyện Phù Cát 06 Bình Định 37 Khu vực 2 NT
51 TT GDTX-HN Phù Cát 055 TTr. Ngô Mây, H. Phù Cát Huyện Phù Cát 06 Bình Định 37 Khu vực 2 NT
52 TT GDNN-GDTX Phù
Cát
070 TTr. Ngô Mây, H. Phù Cát Huyện Phù Cát 06 Bình Định 37 Khu vực 2 NT
53 THPT Ngô Lê Tân 078 Xã Cát Khánh, H.Phù Cát Huyện Phù Cát 06 Bình Định 37 Khu vực 1
54 THPT Vĩnh Thạnh 025 Thị trấn Vĩnh Thạnh, H. Vĩnh Thạnh Huyện Vĩnh Thạnh 07 Bình Định 37 Khu vực 1
55 PT DTNT Vĩnh Thạnh 048 Xã Vĩnh Hảo, H. Vĩnh Thạnh Huyện Vĩnh Thạnh 07 Bình Định 37 Khu vực 1
56 TT GDTX-HN Vĩnh
Thạnh
066 TT Vĩnh Thạnh, H. Vĩnh Thạnh Huyện Vĩnh Thạnh 07 Bình Định 37 Khu vực 1
57 TT GDNN-GDTX Vĩnh
Thạnh
077 TT Vĩnh Thạnh, H. Vĩnh Thạnh Huyện Vĩnh Thạnh 07 Bình Định 37 Khu vực 1
58 THPT Quang Trung 021 TT Phú Phong, H. Tây Sơn Huyện Tây Sơn 08 Bình Định 37 Khu vực 2 NT
59 THPT Tây Sơn 022 Xã Tây Bình, H. Tây Sơn Huyện Tây Sơn 08 Bình Định 37 Khu vực 2 NT
60 THPT Võ Lai 023 Xã Tây Giang, H. Tây Sơn Huyện Tây Sơn 08 Bình Định 37 Khu vực 1
61 THPT Nguyễn Huệ 024 TT Phú Phong, H. Tây Sơn Huyện Tây Sơn 08 Bình Định 37 Khu vực 2 NT
62 TT GDTX-HN Tây Sơn 060 Xã Tây Xuân, H. Tây Sơn Huyện Tây Sơn 08 Bình Định 37 Khu vực 1
63 TT GDNN-GDTX Tây
Sơn
073 Xã Tây Xuân, H. Tây Sơn Huyện Tây Sơn 08 Bình Định 37 Khu vực 1
64 PT DTNT Vân Canh 014 Thị trấn Vân Canh, H. Vân Canh Huyện Vân Canh 09 Bình Định 37 Khu vực 1
65 THPT Vân Canh 049 Xã Canh Vinh, H. Vân Canh Huyện Vân Canh 09 Bình Định 37 Khu vực 1
66 TT GDTX-HN Vân Canh 061 TT Vân Canh, H. Vân Canh Huyện Vân Canh 09 Bình Định 37 Khu vực 1
67 TT GDNN-GDTX Vân
Canh
074 TT Vân Canh, H. Vân Canh Huyện Vân Canh 09 Bình Định 37 Khu vực 1
68 THPT Số 1 An Nhơn 015 89 Lê Hồng Phong, Ph. Bình Định, thị xã An Nhơn Thị xã An Nhơn 10 Bình Định 37 Khu vực 2
69 THPT Số 2 An Nhơn 016 02 Trần Quang Diệu, Ph. Đập Đá, thị xã An Nhơn Thị xã An Nhơn 10 Bình Định 37 Khu vực 2
70 THPT Số 3 An Nhơn 017 Thôn Thọ Lộc 1, xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn Thị xã An Nhơn 10 Bình Định 37 Khu vực 2
71 THPT Hòa Bình 018 Xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn Thị xã An Nhơn 10 Bình Định 37 Khu vực 2
72 THPT Nguyễn Đình
Chiểu
019 108 Nguyễn Đình Chiểu, Ph. Bình Định, thị xã An
Nhơn
Thị xã An Nhơn 10 Bình Định 37 Khu vực 2
73 THPT Nguyễn Trường Tộ 020 Đường Lê Duẩn, Ph. Đập Đá, thị xã An Nhơn Thị xã An Nhơn 10 Bình Định 37 Khu vực 2
74 TT GDTX-HN An Nhơn 054 599 Ngô Gia Tự, Ph. Bình Định, thị xã An Nhơn Thị xã An Nhơn 10 Bình Định 37 Khu vực 2
75 TT GDNN-GDTX An
Nhơn
069 599 Ngô Gia Tự, Ph. Bình Định, thị xã An Nhơn Thị xã An Nhơn 10 Bình Định 37 Khu vực 2
76 THPT Số 1 Tuy phước 010 TT Tuy Phước, H. Tuy Phước Huyện Tuy Phước 11 Bình Định 37 Khu vực 2 NT
77 THPT Số 2 Tuy phước 011 Xã Phước Quang, H. Tuy Phước Huyện Tuy Phước 11 Bình Định 37 Khu vực 2 NT
78 THPT Nguyễn Diêu 012 Xã Phước Sơn, H. Tuy Phước Huyện Tuy Phước 11 Bình Định 37 Khu vực 2 NT
79 THPT Xuân Diệu 013 TT Tuy Phước, H. Tuy Phước Huyện Tuy Phước 11 Bình Định 37 Khu vực 2 NT
80 TT GDTX-HN Tuy Phước 053 TTr. Tuy Phước, H. Tuy Phước Huyện Tuy Phước 11 Bình Định 37 Khu vực 2 NT
81 THPT Số 3 Tuy Phước 065 Xã Phước Hòa, H. Tuy Phước Huyện Tuy Phước 11 Bình Định 37 Khu vực 2 NT
82 TT GDNN-GDTX Tuy
Phước
068 TTr. Tuy Phước, H. Tuy Phước Huyện Tuy Phước 11 Bình Định 37 Khu vực 2 NT

(Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Tin tức mới nhất