Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | March 1, 2024

Scroll to top

Top

Hồ sơ thi tốt nghiệp THPT: Tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Bình Dương

Tra cứu mã trường, mã quận huyện là điều không thể thiếu đối với mỗi thí sinh đang làm hồ sơ thi tốt nghiệp THPT. Để thuận tiện hơn trong việc tra cứu, dưới đây mà tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Sở GD&ĐT Bình Dương.

Tỉnh Bình Dương

Xem thêm: Chi tiết mã hộ khẩu thường trú tỉnh, huyện, trường và các khu vực ưu tiên trên cả nước

STT Tên Trường Mã Trường Địa Chỉ Tên Quận/Huyện
Quận/ Huyện
Tên Tỉnh/TP
Tỉnh/TP
Khu vực
1 Quân nhân, Công an tại
ngũ_44
900 Tầng 10, Tháp A, TT Hành chính Tỉnh Bình Dương Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Bình Dương 44 Khu vực 3
2 Học ở nước ngoài_44 901 Tầng 10, Tháp A, TT Hành chính Tỉnh Bình Dương Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Bình Dương 44 Khu vực 3
3 Sở Giáo dục và Đào tạo 000 Tầng 10, Tháp A, TT Hành chính Tỉnh Bình Dương Thành phố Thủ Dầu
Một
01 Bình Dương 44 Khu vực 2
4 Trung tâm GDTX tỉnh
Bình Dương
001 30 Tháng 4, p.Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một- BD Thành phố Thủ Dầu
Một
01 Bình Dương 44 Khu vực 2
5 THPT chuyên Hùng
Vương
002 Đại lộ Bình Dương, Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, BD Thành phố Thủ Dầu
Một
01 Bình Dương 44 Khu vực 2
6 THPT Võ Minh Đức 003 30 Tháng 4, Chánh Nghĩa, TDM, BD Thành phố Thủ Dầu
Một
01 Bình Dương 44 Khu vực 2
7 THPT An Mỹ 004 phường Phú Mỹ, Thủ Dầu Một, BD Thành phố Thủ Dầu
Một
01 Bình Dương 44 Khu vực 2
8 THPT Nguyễn Đình
Chiểu
005 ĐL Bình Dương, Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, BD Thành phố Thủ Dầu
Một
01 Bình Dương 44 Khu vực 2
9 Trung-Tiểu học PéTrus-
006 P. Hiệp Thành- Thủ Dầu Một – Bình Dương Thành phố Thủ Dầu
Một
01 Bình Dương 44 Khu vực 2
10 THPT Bình Phú 008 P. Định Hòa , Thủ Dầu Một, Bình Dương Thành phố Thủ Dầu
Một
01 Bình Dương 44 Khu vực 2
11 TH-THCS-THPT Ngô
Thời Nhiệm
035 P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, BD Thành phố Thủ Dầu
Một
01 Bình Dương 44 Khu vực 2
12 TCN tỉnh Bình Dương 040 Số 100, đường Hoàng Hoa Thám, Hiệp Thành, TP.
Thủ
Thành phố Thủ Dầu
Một
01 Bình Dương 44 Khu vực 2
13 TCN Việt Hàn Bình
Dương
043 Đại lộ Bình Dương, P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu
Một,
Thành phố Thủ Dầu
Một
01 Bình Dương 44 Khu vực 2
14 THCS-THPT Nguyễn
Khuyến
045 P. Hòa Phú , TP.Thủ Dầu Một Thành phố Thủ Dầu
Một
01 Bình Dương 44 Khu vực 2
15 TCN Nghiệp vụ Bình
Dương
047 K1/A28, Hoàng Hoa Thám, Hiệp Thành, TP. Thủ
Dầu Mộ
Thành phố Thủ Dầu
Một
01 Bình Dương 44 Khu vực 2
16 TH-THCS-THPT Việt
Anh
048 Phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một Thành phố Thủ Dầu
Một
01 Bình Dương 44 Khu vực 2
17 Trung cấp Mỹ thuật-Văn
hóa Bình Dương
055 29 Bạch Đằng, P.Phú Cường, TP Thủ Dầu Một,
Bình Dương
Thành phố Thủ Dầu
Một
01 Bình Dương 44 Khu vực 2
18 Trung cấp Nông lâm
nghiệp Bình Dương
056 Phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương Thành phố Thủ Dầu
Một
01 Bình Dương 44 Khu vực 2
19 Trung cấp Kinh tế – Công
nghệ Đông Nam
058 508 ĐL Bình Dương, P.Hiệp Thành, TP Thủ Dầu
Một, Bình Dương
Thành phố Thủ Dầu
Một
01 Bình Dương 44 Khu vực 2
20 Trung cấp Kinh tế Kỹ
thuật Bình Dương
062 P.Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương Thành phố Thủ Dầu
Một
01 Bình Dương 44 Khu vực 2
21 Đại học Thủ Dầu Một 064 06 Trần Văn Ơn, Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình
Dương
Thành phố Thủ Dầu
Một
01 Bình Dương 44 Khu vực 2
22 Đại học Bình Dương 067 P. Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Thành phố Thủ Dầu
Một
01 Bình Dương 44 Khu vực 2
23 TT GDNN-GDTX
TX.Bến Cát
007 Mỹ Phước , Bến Cát, Bình Dương Thị xã Bến Cát 02 Bình Dương 44 Khu vực 2
24 THPT Bến Cát 009 Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương Thị xã Bến Cát 02 Bình Dương 44 Khu vực 2
25 THPT Tây Nam 010 Xã Phú An , Bến Cát, Bình Dương Thị xã Bến Cát 02 Bình Dương 44 Khu vực 2
26 Trung cấp Kinh tế Bình
Dương
054 Ấp 2, Tân Định, Bến Cát, Bình Dương Thị xã Bến Cát 02 Bình Dương 44 Khu vực 2
27 THPT Bán công Lê Quý
Đôn
065 Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương Thị xã Bến Cát 02 Bình Dương 44 Khu vực 2
28 TT GDNN-GDTX
TX.Tân Uyên
012 P. Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương Thị xã Tân Uyên 03 Bình Dương 44 Khu vực 2
29 THPT Huỳnh Văn Nghệ 013 P. Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương Thị xã Tân Uyên 03 Bình Dương 44 Khu vực 2
30 THPT Tân Phước Khánh 014 P. Tân Phước Khánh, Tân Uyên , BD Thị xã Tân Uyên 03 Bình Dương 44 Khu vực 2
31 THPT Thái Hoà 015 P. Thái Hoà, Tân Uyên, Bình Dương Thị xã Tân Uyên 03 Bình Dương 44 Khu vực 2
32 TCN Tân Uyên 044 Tân Uyên, Bình Dương Thị xã Tân Uyên 03 Bình Dương 44 Khu vực 2
33 TT GDNN-GDTX
TX.Thuận An
019 P. Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương Thị xã Thuận An 04 Bình Dương 44 Khu vực 2
34 THPT Trịnh Hoài Đức 020 P. An Thạnh, Thuận An, Bình Dương Thị xã Thuận An 04 Bình Dương 44 Khu vực 2
35 THPT Nguyễn Trãi 021 P. Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương Thị xã Thuận An 04 Bình Dương 44 Khu vực 2
36 THPT Trần Văn Ơn 022 P. Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương Thị xã Thuận An 04 Bình Dương 44 Khu vực 2
37 CĐN Việt Nam –
Singapore
036 Đại lộ Bình Dương, Hoà Lân 2, Thuận Giao, Thuận
An
Thị xã Thuận An 04 Bình Dương 44 Khu vực 2
38 TCN KT và NV Công
đoàn
041 Đường N2, Cụm sản xuất An Thạnh, TX. Thuận
An, BD
Thị xã Thuận An 04 Bình Dương 44 Khu vực 2
39 TH-THCS-THPT Đức Trí 049 P. Thuận Giao, TX.Thuận An Thị xã Thuận An 04 Bình Dương 44 Khu vực 2
40 Trung cấp Công nghiệp
Bình Dương
059 Đường DT 743, KCN Sóng Thần, Bình Hòa, Thuận
An, Bình Dương
Thị xã Thuận An 04 Bình Dương 44 Khu vực 2
41 Trung cấp Tài chính Kế
Toán Bình Dương
060 102, Nguyễn Văn Tiết, Khu phố Đông Tư, Phường
Lái Thiêu, TX Thuận An, Bình Dương
Thị xã Thuận An 04 Bình Dương 44 Khu vực 2
42 Đại học Kinh tế Kỹ thuật
Bình Dương
068 333 Đường Thuận Giao 16, P Thuận Giao, TX
Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Thị xã Thuận An 04 Bình Dương 44 Khu vực 2
43 TT GDNN-GDTX TX.Dĩ
An
023 P. Dĩ An, Dĩ An, Bình Dương Thị xã Dĩ An 05 Bình Dương 44 Khu vực 2
44 THPT Dĩ An 024 P. Dĩ An, Dĩ An, Bình Dương Thị xã Dĩ An 05 Bình Dương 44 Khu vực 2
45 THPT Nguyễn An Ninh 025 P. Dĩ An, Dĩ An, Bình Dương Thị xã Dĩ An 05 Bình Dương 44 Khu vực 2
46 THPT Bình An 026 P. Bình An, Dĩ An, Bình Dương Thị xã Dĩ An 05 Bình Dương 44 Khu vực 2
47 CĐN Đồng An 037 P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, BD Thị xã Dĩ An 05 Bình Dương 44 Khu vực 2
48 CĐN Công nghệ và NL
Nam Bộ
038 Quốc lộ 1K, ấp Nội Hoá, P. Bình An, TX. Dĩ An,
BD
Thị xã Dĩ An 05 Bình Dương 44 Khu vực 2
49 Phân hiệu CĐN Đường
sắt phía Nam
039 Số 7, đường Lý Thường Kiệt, P. Dĩ An , TX. Dĩ An, Thị xã Dĩ An 05 Bình Dương 44 Khu vực 2
50 TCN Dĩ An 042 TX. Dĩ An, Bình Dương Thị xã Dĩ An 05 Bình Dương 44 Khu vực 2
51 TCN Khu Công nghiệp 046 Đường T, khu trung tâm hành chính Dĩ An, Dĩ An,
BD
Thị xã Dĩ An 05 Bình Dương 44 Khu vực 2
52 TH-THCS-THPT Phan
Chu Trinh
050 P. Dĩ An, TX. Dĩ An Thị xã Dĩ An 05 Bình Dương 44 Khu vực 2
53 THPT Hoàng Diệu 053 P. Dĩ An, TX. Dĩ An, Bình Dương Thị xã Dĩ An 05 Bình Dương 44 Khu vực 2
54 Trung cấp Bách Khoa
Bình Dương
061 Trạm khách A11, Đại Lộ độc Lập, khu công nghiệp
Sóng Thần, TX Dĩ An, Bình Dương
Thị xã Dĩ An 05 Bình Dương 44 Khu vực 2
55 Tiểu học – THCS – THPT
Việt Anh 2
069 phố nhị đồng 2, Đường số 13, Dĩ An, Bình Dương Thị xã Dĩ An 05 Bình Dương 44 Khu vực 2
56 TT GDNN-GDTX H.Phú
Giáo
027 TT Phước Vĩnh, Phú Giáo, Bình Dương Huyện Phú Giáo 06 Bình Dương 44 Khu vực 2 NT
57 THPT Phước Vĩnh 028 TT Phước Vĩnh, Phú Giáo, Bình Dương Huyện Phú Giáo 06 Bình Dương 44 Khu vực 2 NT
58 THPT Nguyễn Huệ 029 Xã Tân Hiệp, Phú Giáo, Bình Dương Huyện Phú Giáo 06 Bình Dương 44 Khu vực 2 NT
59 THPT Tây Sơn 030 Xã Tân Long, Phú Giáo, Bình Dương Huyện Phú Giáo 06 Bình Dương 44 Khu vực 2 NT
60 THPT Phước Hòa 051 Ấp 1B, Xã Phước Hòa, H.Phú Giáo Huyện Phú Giáo 06 Bình Dương 44 Khu vực 2 NT
61 Trung cấp Kỹ thuật Phú
Giáo
057 Khu phố II, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo,
Bình Dương
Huyện Phú Giáo 06 Bình Dương 44 Khu vực 2 NT
62 TT GDNN-GDTX H.Dầu
Tiếng
031 TT Dầu Tiếng, Dầu Tiếng, Bình Dương Huyện Dầu Tiếng 07 Bình Dương 44 Khu vực 2 NT
63 THPT Dầu Tiếng 032 TT Dầu Tiếng, Dầu Tiếng, Bình Dương Huyện Dầu Tiếng 07 Bình Dương 44 Khu vực 2 NT
64 THPT Thanh Tuyền 033 Xã Thanh Tuyền, Dầu Tiếng, Bình Dương Huyện Dầu Tiếng 07 Bình Dương 44 Khu vực 2 NT
65 THPT Phan Bội Châu 034 Xã Minh Hòa, Dầu Tiếng, Bình Dương Huyện Dầu Tiếng 07 Bình Dương 44 Khu vực 2 NT
66 THPT Long Hòa 052 Xã Long Hòa, H.Dầu Tiếng, Bình Dương Huyện Dầu Tiếng 07 Bình Dương 44 Khu vực 2 NT
67 THPT Bán công Định
Thành
063 TT Dầu Tiếng, Dầu Tiếng, Bình Dương Huyện Dầu Tiếng 07 Bình Dương 44 Khu vực 2 NT
68 THPT Tân Bình 016 Xã Tân Bình, Bắc Tân Uyên, Bình Dương Huyện Bắc Tân
Uyên
08 Bình Dương 44 Khu vực 2 NT
69 THPT Thường Tân 017 Xã Thường Tân, Bắc Tân Uyên, Bình Dương Huyện Bắc Tân
Uyên
08 Bình Dương 44 Khu vực 2 NT
70 THPT Lê Lợi 018 Xã Tân Thành, Bắc Tân Uyên, Bình Dương Huyện Bắc Tân
Uyên
08 Bình Dương 44 Khu vực 2 NT
71 THPT Bàu Bàng 011 Xã Lai Uyên, Bàu Bàng, Bình Dương Huyện Bàu Bàng 09 Bình Dương 44 Khu vực 2 NT
72 THPT Lai Uyên 066 Xã Lai Uyên, Bàu Bàng, Bình Dương Huyện Bàu Bàng 09 Bình Dương 44 Khu vực 2 NT

(Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PEN 2024  GIẢI PHÁP LUYỆN THI LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT TOÀN DIỆN

✅ Chắc vé Đại học TOP với lộ trình luyện thi toàn diện

✅ Giảm 2/3 gánh nặng thi cử nhờ hệ thống đầy đủ kiến thức theo sơ đồ tư duy

✅ Đội ngũ giáo viên luyện thi hàng đầu 16+ năm kinh nghiệm

✅ Dịch vụ hỗ trợ học tập đồng hành xuyên suốt quá trình ôn luyện

 width=

Tin tức mới nhất