Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | February 23, 2024

Scroll to top

Top

Hồ sơ thi tốt nghiệp THPT: Tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Bình Thuận

Tra cứu mã trường, mã quận huyện là điều không thể thiếu đối với mỗi thí sinh đang làm hồ sơ thi tốt nghiệp THPT. Để thuận tiện hơn trong việc tra cứu, dưới đây mà tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Sở GD&ĐT Bình Thuận.

Tỉnh Bình Thuận

Xem thêm: Chi tiết mã hộ khẩu thường trú tỉnh, huyện, trường và các khu vực ưu tiên trên cả nước

STT Tên Trường Mã Trường Địa Chỉ Tên Quận/Huyện
Quận/ Huyện
Tên Tỉnh/TP
Tỉnh/TP
Khu vực
1 Học ở nước ngoài_47 800 Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Bình Thuận 47 Khu vực 3
2 Quân nhân, Công an tại
ngũ_47
900 Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Bình Thuận 47 Khu vực 3
3 THPT Phan Bội Châu 001 Ph. Phú Thuỷ – Tp. Phan Thiết Thành phố Phan
Thiết
01 Bình Thuận 47 Khu vực 2
4 THPT Phan Chu Trinh 012 Ph. Phú Thuỷ – Tp. Phan Thiết Thành phố Phan
Thiết
01 Bình Thuận 47 Khu vực 2
5 THPT Chuyên Trần Hưng
Đạo
013 Ph. Phú Thuỷ – Tp. Phan Thiết Thành phố Phan
Thiết
01 Bình Thuận 47 Khu vực 2
6 THCS và THPT Lê Lợi 017 Ph. Phú Trinh – Tp. Phan Thiết Thành phố Phan
Thiết
01 Bình Thuận 47 Khu vực 2
7 TH Bổ túc Phan Bội Châu 022 Ph. Phú Thuỷ – Tp. Phan Thiết Thành phố Phan
Thiết
01 Bình Thuận 47 Khu vực 2
8 THPT Bùi Thị Xuân 032 Ph. Mũi Né – Tp. Phan Thiết Thành phố Phan
Thiết
01 Bình Thuận 47 Khu vực 2
9 Trường TC Nghề Kinh tế – Kỹ thuật CĐ Bình Thuận 034 417 Trần Hưng Đạo, Ph. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết Thành phố Phan Thiết 01 Bình Thuận 47 Khu vực 2
10 CĐ Nghề Bình Thuận 035 Đường Trường Chinh, Ph. Phú Tài, Tp. Phan Thiết Thành phố Phan
Thiết
01 Bình Thuận 47 Khu vực 2
11 THPT Phan Thiết 036 251 Trần Hưng Đạo, Ph. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết Thành phố Phan
Thiết
01 Bình Thuận 47 Khu vực 2
12 TH, THCS và THPT Lê
Quý Đôn
037 19 Nguyễn Tất Thành, Ph. Bình Hưng, Tp. Phan
Thiết
Thành phố Phan
Thiết
01 Bình Thuận 47 Khu vực 2
13 TH, THCS, THPT Châu
A’ Thái Bình Dương
038 79 Từ Văn Tư, Ph. Phú Trinh, Tp. Phan Thiết Thành phố Phan
Thiết
01 Bình Thuận 47 Khu vực 2
14 Trường TC Du lịch Mũi
040 268 Nguyễn Thông, Ph. Phú Hài, Tp. Phan Thiết Thành phố Phan
Thiết
01 Bình Thuận 47 Khu vực 2
15 CĐ Cộng đồng Bình
Thuận
041 205 Lê Lợi, Ph. Hưng Long, Tp. Phan Thiết Thành phố Phan
Thiết
01 Bình Thuận 47 Khu vực 2
16 CĐ Y tế Bình Thuận 042 274 Nguyễn Hội, Ph. Xuân An, Tp. Phan Thiết Thành phố Phan
Thiết
01 Bình Thuận 47 Khu vực 2
17 Trường Đại học Phan
Thiết
043 268 Nguyễn Thông, Phường Phú Hài, Tp. Phan
Thiết
Thành phố Phan
Thiết
01 Bình Thuận 47 Khu vực 2
18 TT GDTX Tỉnh Bình
Thuận
044 188 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết,
Bình Thuận
Thành phố Phan
Thiết
01 Bình Thuận 47 Khu vực 2
19 THPT Tuy Phong 002 TTr. Liên Hương – Tuy Phong Huyện Tuy Phong 02 Bình Thuận 47 Khu vực 2 NT
20 THPT Hòa Đa 009 TTr. Phan Rí Cửa – Tuy Phong Huyện Tuy Phong 02 Bình Thuận 47 Khu vực 2 NT
21 THPT Lê Quý Đôn 020 TTr. Phan Rí Cửa – Tuy Phong Huyện Tuy Phong 02 Bình Thuận 47 Khu vực 2 NT
22 THPT Nguyễn Khuyến 021 TTr. Liên Hương – Tuy Phong Huyện Tuy Phong 02 Bình Thuận 47 Khu vực 2 NT
23 THPT Bắc Bình 003 TTr. Chợ Lầu – Bắc Bình Huyện Bắc Bình 03 Bình Thuận 47 Khu vực 1
24 THPT Nguyễn Thị Minh
Khai
015 TTr. Lương Sơn – Bắc Bình Huyện Bắc Bình 03 Bình Thuận 47 Khu vực 1
25 TT GDTX-HN Bắc Bình 027 TTr. Chợ Lầu – Bắc Bình Huyện Bắc Bình 03 Bình Thuận 47 Khu vực 1
26 Trung tâm GDNN-GDTX
huyện Bắc Bình
045 Thị trấn Chợ Lầu, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình
Thuận
Huyện Bắc Bình 03 Bình Thuận 47 Khu vực 1
27 THPT Hàm Thuận Bắc 004 TTr. Ma Lâm – Hàm Thuận Bắc Huyện Hàm Thuận
Bắc
04 Bình Thuận 47 Khu vực 2 NT
28 THPT Dân tộc nội trú
Tỉnh
010 Xã Hàm Thắng – Hàm Thuận Bắc Huyện Hàm Thuận
Bắc
04 Bình Thuận 47 Khu vực 2 NT
29 THPT Nguyễn Văn Linh 031 Xã Hàm Đức – Hàm Thuận bắc Huyện Hàm Thuận
Bắc
04 Bình Thuận 47 Khu vực 2 NT
30 THPT Hàm Thuận Nam 005 TTr. Thuận Nam – Hàm Thuận Nam Huyện Hàm Thuận
Nam
05 Bình Thuận 47 Khu vực 1
31 THPT Lương Thế Vinh 030 Xã Hàm Kiệm – Hàm Thuận Nam Huyện Hàm Thuận
Nam
05 Bình Thuận 47 Khu vực 2 NT
32 THPT Đức Tân 014 TTr. Tân Minh – Hàm Tân Huyện Hàm Tân 06 Bình Thuận 47 Khu vực 1
33 THPT Hàm Tân 033 TTr. Tân Nghĩa – Hàm Tân Huyện Hàm Tân 06 Bình Thuận 47 Khu vực 1
34 THPT Huỳnh Thúc Kháng 039 Xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân Huyện Hàm Tân 06 Bình Thuận 47 Khu vực 1
35 THPT Đức Linh 007 TTr. Võ Xu – Đức Linh Huyện Đức Linh 07 Bình Thuận 47 Khu vực 1
36 THPT Chu Văn An 016 TTr. Võ Xu – Đức Linh Huyện Đức Linh 07 Bình Thuận 47 Khu vực 1
37 THPT Hùng Vương 019 TTr. Đức Tài – Đức Linh Huyện Đức Linh 07 Bình Thuận 47 Khu vực 1
38 TT GDTX-HN Đức Linh 023 TTr. Đức Tài – Đức Linh Huyện Đức Linh 07 Bình Thuận 47 Khu vực 1
39 THPT Quang Trung 025 Xã Mê Pu – Đức Linh Huyện Đức Linh 07 Bình Thuận 47 Khu vực 1
40 Trung tâm GDNN-GDTX
huyện Đức Linh
046 Xã Nam Chính, Huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận Huyện Đức Linh 07 Bình Thuận 47 Khu vực 1
41 THPT Tánh Linh 008 TTr. Lạc Tánh – Tánh Linh Huyện Tánh Linh 08 Bình Thuận 47 Khu vực 1
42 THPT Nguyễn Văn Trỗi 026 Xã Bắc Ruộng – Tánh Linh Huyện Tánh Linh 08 Bình Thuận 47 Khu vực 1
43 TT GDTX-HN Tánh Linh 028 TTr. Lạc Tánh – Tánh Linh Huyện Tánh Linh 08 Bình Thuận 47 Khu vực 1
44 Trung tâm GDNN-GDTX
huyện Tánh Linh
047 236 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Lạc Tánh, huyện
Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận
Huyện Tánh Linh 08 Bình Thuận 47 Khu vực 1
45 THPT Ngô Quyền 018 H. Đảo Phú Quý Huyện đảo Phú Quý 09 Bình Thuận 47 Khu vực 1
46 THPT Lý Thường Kiệt 006 Ph. Tân An – Thị xã La Gi Thị xã La Gi 10 Bình Thuận 47 Khu vực 2
47 THPT Nguyễn Huệ 011 Ph. Tân An – Thị xã La Gi Thị xã La Gi 10 Bình Thuận 47 Khu vực 2
48 TT GDTX-HN La Gi 024 Ph. Tân An – Thị xã La Gi Thị xã La Gi 10 Bình Thuận 47 Khu vực 2
49 THPT Nguyễn Trường Tộ 029 Xã Tân Hải – Thị xã La Gi Thị xã La Gi 10 Bình Thuận 47 Khu vực 2
50 Trung tâm GDNN-GDTX
thị xã La Gi
048 261 Ngô Quyền, Phường Tân An, Thị xã La Gi,
Tỉnh Bình Thuận
Thị xã La Gi 10 Bình Thuận 47 Khu vực 2

(Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PEN 2024  GIẢI PHÁP LUYỆN THI LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT TOÀN DIỆN

✅ Chắc vé Đại học TOP với lộ trình luyện thi toàn diện

✅ Giảm 2/3 gánh nặng thi cử nhờ hệ thống đầy đủ kiến thức theo sơ đồ tư duy

✅ Đội ngũ giáo viên luyện thi hàng đầu 16+ năm kinh nghiệm

✅ Dịch vụ hỗ trợ học tập đồng hành xuyên suốt quá trình ôn luyện

 width=

Tin tức mới nhất