Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | March 1, 2024

Scroll to top

Top

Hồ sơ thi tốt nghiệp THPT: Tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Cao Bằng

Tra cứu mã trường, mã quận huyện là điều không thể thiếu đối với mỗi thí sinh đang làm hồ sơ thi tốt nghiệp THPT. Để thuận tiện hơn trong việc tra cứu, dưới đây mà tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Sở GD&ĐT Cao Bằng.

Xem thêm: Chi tiết mã hộ khẩu thường trú tỉnh, huyện, trường và các khu vực ưu tiên trên cả nước

STT Tên Trường Mã Trường Địa Chỉ Tên Quận/Huyện
Quận/ Huyện
Tên Tỉnh/TP
Tỉnh/TP
Khu vực
1 Học ở nước ngoài_06 800 035, Bế Văn Đàn, Hợp Giang, TP Cao Bằng Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Cao Bằng 06 Khu vực 3
2 Quân nhân, Công an tại
ngũ_06
900 035, Bế Văn Đàn, Hợp Giang, TP Cao Bằng Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Cao Bằng 06 Khu vực 3
3 Sở GD&ĐT Cao Bằng 000 035, Bế Văn Đàn, P. Hợp Giang, TP Cao Bằng Thành phố Cao Bằng 01 Cao Bằng 06 Khu vực 1
4 THPT DTNT tỉnh Cao
Bằng
002 Km4, P. Đề Thám, Thành phố Cao Bằng Thành phố Cao Bằng 01 Cao Bằng 06 Khu vực 1
5 THPT Thành phố Cao
Bằng
003 Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng Thành phố Cao Bằng 01 Cao Bằng 06 Khu vực 1
6 THPT Chuyên Cao Bằng 004 Phường Hòa Chung, Thành phố Cao Bằng Thành phố Cao Bằng 01 Cao Bằng 06 Khu vực 1
7 TT GDNN-GDTX Thành
phố Cao Bằng
005 Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng Thành phố Cao Bằng 01 Cao Bằng 06 Khu vực 1
8 TT KTTH-HN tỉnh Cao
Bằng
006 Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng Thành phố Cao Bằng 01 Cao Bằng 06 Khu vực 1
9 THPT Cao Bình 028 Xã Hưng Đạo, Thành phố Cao Bằng Thành phố Cao Bằng 01 Cao Bằng 06 Khu vực 1
10 THPT Bế Văn Đàn 044 Nà Cáp, Ph. sông Hiến, TP Cao Bằng Thành phố Cao Bằng 01 Cao Bằng 06 Khu vực 1
11 TTGDTX Tỉnh 058 Km 4 Đề Thám , TP Cao Bằng Thành phố Cao Bằng 01 Cao Bằng 06 Khu vực 1
12 TC nghề Cao Bằng 059 P. Sông Hiến, TP Cao Bẳng , Cao Bằng Thành phố Cao Bằng 01 Cao Bằng 06 Khu vực 1
13 Trường Trung cấp Sư
phạm Cao Bằng
060 Km 4 Đề Thám , TP Cao Bằng Thành phố Cao Bằng 01 Cao Bằng 06 Khu vực 1
14 THPT Bảo Lạc 008 TT Bảo Lạc, Cao Bằng Huyện Bảo Lạc 02 Cao Bằng 06 Khu vực 1
15 THPT Bản Ngà 055 Huy Giáp, Bảo Lạc, Cao Bằng Huyện Bảo Lạc 02 Cao Bằng 06 Khu vực 1
16 TT GDNN-GDTX Bảo
Lạc
056 TTr Bảo Lạc, Cao Bằng Huyện Bảo Lạc 02 Cao Bằng 06 Khu vực 1
17 THPT Thông Nông 010 TTr Thông Nông, Cao Bằng Huyện Thông Nông 03 Cao Bằng 06 Khu vực 1
18 TT GDNN-GDTX Thông
Nông
053 TTr Thông Nông, Cao Bằng Huyện Thông Nông 03 Cao Bằng 06 Khu vực 1
19 THPT Hà Quảng 012 TTr Xuân Hoà, Hà Quảng, Cao Bằng Huyện Hà Quảng 04 Cao Bằng 06 Khu vực 1
20 THPT Nà Giàng 013 Nà Giàng, Hà Quảng, Cao Bằng Huyện Hà Quảng 04 Cao Bằng 06 Khu vực 1
21 TT GDNN-GDTX Hà
Quảng
047 TTr Xuân Hoà, Hà Quảng, Cao Bằng Huyện Hà Quảng 04 Cao Bằng 06 Khu vực 1
22 THPT Lục Khu 054 Xã Thượng Thôn, Hà Quảng, Cao Bằng Huyện Hà Quảng 04 Cao Bằng 06 Khu vực 1
23 THPT Trà Lĩnh 015 TTr Hùng Quốc, Trà Lĩnh, Cao Bằng Huyện Trà Lĩnh 05 Cao Bằng 06 Khu vực 1
24 THPT Quang Trung 016 Xã Quang Trung, Trà Lĩnh, Cao Bằng Huyện Trà Lĩnh 05 Cao Bằng 06 Khu vực 1
25 TT GDNN-GDTX Trà
Lĩnh
046 TTr Hùng Quốc,Trà Lĩnh, Cao Bằng Huyện Trà Lĩnh 05 Cao Bằng 06 Khu vực 1
26 THPT Trùng Khánh 018 TTr Trùng Khánh,Cao Bằng Huyện Trùng Khánh 06 Cao Bằng 06 Khu vực 1
27 THPT Pò Tấu 019 Xã Chí Viễn, Trùng Khánh, Cao Bằng Huyện Trùng Khánh 06 Cao Bằng 06 Khu vực 1
28 THPT Thông Huề 020 Xã Thông Huề, Trùng Khánh, Cao Bằng Huyện Trùng Khánh 06 Cao Bằng 06 Khu vực 1
29 TT GDNN-GDTX Trùng
Khánh
021 TTr. Trùng Khánh, Cao Bằng Huyện Trùng Khánh 06 Cao Bằng 06 Khu vực 1
30 THPT Nguyên Bình 023 TT Nguyên Bình, Cao Bằng Huyện Nguyên Bình 07 Cao Bằng 06 Khu vực 1
31 THPT Tinh Túc 024 Tinh Túc, Nguyên Bình, Cao Bằng Huyện Nguyên Bình 07 Cao Bằng 06 Khu vực 1
32 THPT Nà Bao 025 Xã Lang Môn, Nguyên Bình, Cao Bằng Huyện Nguyên Bình 07 Cao Bằng 06 Khu vực 1
33 TT GDNN-GDTX
Nguyên Bình
052 TTr Nguyên Bình, Cao Bằng Huyện Nguyên Bình 07 Cao Bằng 06 Khu vực 1
34 THPT Hoà An 027 TTr Nước Hai, Hoà An, Cao Bằng Huyện Hòa An 08 Cao Bằng 06 Khu vực 1
35 TT GDNN-GDTX Hoà
An
029 TTr Nước Hai, Hoà An, Cao Bằng Huyện Hòa An 08 Cao Bằng 06 Khu vực 1
36 THPT Quảng Uyên 031 TTr Quảng Uyên, Cao Bằng Huyện Quảng Uyên 09 Cao Bằng 06 Khu vực 1
37 THPT Đống Đa 032 Xã Ngọc Động, Quảng Uyên Huyện Quảng Uyên 09 Cao Bằng 06 Khu vực 1
38 TT GDNN-GDTX Quảng
Uyên
033 TTr Quảng Uyên, Cao Bằng Huyện Quảng Uyên 09 Cao Bằng 06 Khu vực 1
39 THPT Thạch An 035 TTr Đông Khê, Thạch An, Cao Bằng Huyện Thạch An 10 Cao Bằng 06 Khu vực 1
40 THPT Canh Tân 036 Xã Canh Tân, Thạch An , Cao Bằng Huyện Thạch An 10 Cao Bằng 06 Khu vực 1
41 TT GDNN-GDTX Thạch
An
048 TTr Đông Khê, Thạch An, Cao Bằng Huyện Thạch An 10 Cao Bằng 06 Khu vực 1
42 THPT Hạ Lang 038 TTr Thanh Nhật, Hạ Lang, Cao Bằng Huyện Hạ Lang 11 Cao Bằng 06 Khu vực 1
43 THPT Bằng Ca 039 Xã Lý Quốc, Hạ Lang, Cao Bằng Huyện Hạ Lang 11 Cao Bằng 06 Khu vực 1
44 TT GDNN-GDTX Hạ
Lang
051 TTr Thanh Nhật, Hạ Lang, Cao Bằng Huyện Hạ Lang 11 Cao Bằng 06 Khu vực 1
45 THPT Bảo Lâm 041 TTr Pác Miầu, Bảo Lâm , Cao Bằng Huyện Bảo Lâm 12 Cao Bằng 06 Khu vực 1
46 TT GDNN-GDTX Bảo
Lâm
050 TTr Pác Miầu, Bảo Lâm , Cao Bằng Huyện Bảo Lâm 12 Cao Bằng 06 Khu vực 1
47 THPT Lý Bôn 057 Xã Lý Bôn, Bảo Lâm, Cao Bằng Huyện Bảo Lâm 12 Cao Bằng 06 Khu vực 1
48 THPT Phục Hoà 043 TTr Hòa Thuận, Phục Hoà, Cao Bằng Huyện Phục Hòa 13 Cao Bằng 06 Khu vực 1
49 THPT Cách Linh 045 Xã Cánh Linh, Phục Hoà, Cao Bằng Huyện Phục Hòa 13 Cao Bằng 06 Khu vực 1
50 TT GDNN-GDTX Phục
Hoà
049 TTr Hòa Thuận, Phục Hoà, Cao Bằng Huyện Phục Hòa 13 Cao Bằng 06 Khu vực 1

(Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PEN 2024  GIẢI PHÁP LUYỆN THI LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT TOÀN DIỆN

✅ Chắc vé Đại học TOP với lộ trình luyện thi toàn diện

✅ Giảm 2/3 gánh nặng thi cử nhờ hệ thống đầy đủ kiến thức theo sơ đồ tư duy

✅ Đội ngũ giáo viên luyện thi hàng đầu 16+ năm kinh nghiệm

✅ Dịch vụ hỗ trợ học tập đồng hành xuyên suốt quá trình ôn luyện

 width=

Tin tức mới nhất