Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | June 22, 2024

Scroll to top

Top

Hồ sơ thi tốt nghiệp THPT: Tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Đắc Nông

Tra cứu mã trường, mã quận huyện là điều không thể thiếu đối với mỗi thí sinh đang làm hồ sơ thi tốt nghiệp THPT. Để thuận tiện hơn trong việc tra cứu, dưới đây mà tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Sở GD&ĐT Đắc Nông

Tỉnh Đắc Nông

Xem thêm: Chi tiết mã hộ khẩu thường trú tỉnh, huyện, trường và các khu vực ưu tiên trên cả nước

STT Tên Trường Mã Trường Địa Chỉ Tên Quận/Huyện
Quận/ Huyện
Tên Tỉnh/TP
Tỉnh/TP
Khu vực
1 Học ở nước ngoài_63 800 Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Đăk Nông 63 Khu vực 3
2 Quân nhân, Công an tại
ngũ_63
900 Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Đăk Nông 63 Khu vực 3
3 Sở GD&ĐT Dăk Nông 000 Thị xã Gia Nghĩa Thị xã Gia Nghĩa 01 Đăk Nông 63 Khu vực 1
4 THPT Chu Văn An 001 Thị xã Gia Nghĩa Thị xã Gia Nghĩa 01 Đăk Nông 63 Khu vực 1
5 Trung học phổ thông Dân tộc nội trú N’ Trang Lơng
tỉnh Đăk Nông
002 Thị xã Gia Nghĩa Thị xã Gia Nghĩa 01 Đăk Nông 63 Khu vực 1
6 THPT Gia Nghĩa 022 Thị xã Gia Nghĩa, Đăk Nông Thị xã Gia Nghĩa 01 Đăk Nông 63 Khu vực 1
7 TT GDTX tỉnh 024 Thị xã Gia Nghĩa, Đăk Nông Thị xã Gia Nghĩa 01 Đăk Nông 63 Khu vực 1
8 Trung cấp nghề Đăk Nông 033 Thị xã Gia Nghĩa Thị xã Gia Nghĩa 01 Đăk Nông 63 Khu vực 1
9 THPT Chuyên Nguyễn
Chí Thanh
037 Thị xã Gia Nghĩa, Đăk Nông Thị xã Gia Nghĩa 01 Đăk Nông 63 Khu vực 1
10 THPT Phạm Văn Đồng 003 TT kiến Đức, H. Đăk RLấp Huyện Đăk R’Lấp 02 Đăk Nông 63 Khu vực 1
11 THPT Nguyễn Tất Thành 004 Xã Nghĩa Thắng, H. Đăk RLấp Huyện Đăk R’Lấp 02 Đăk Nông 63 Khu vực 1
12 TT GDNN – GDTX Đăk
RLấp
010 TT kiến Đức, H. Đăk RLấp Huyện Đăk R’Lấp 02 Đăk Nông 63 Khu vực 1
13 THPT Trường Chinh 017 Xã Đăk Wer, H. Đăk Rlấp Huyện Đăk R’Lấp 02 Đăk Nông 63 Khu vực 1
14 Phổ thông DTNT THCS-
THPT huyện Đăk RLấp
030 TTr. Kiến Đức, H. Đăk RLấp Huyện Đăk R’Lấp 02 Đăk Nông 63 Khu vực 1
15 THPT Nguyễn Đình
Chiểu
035 Xã Đăk Ru, H. Đăk R’Lấp Huyện Đăk R’Lấp 02 Đăk Nông 63 Khu vực 1
16 THPT Đăk Mil 006 TT Đăk Mil, H. Đăk Mil Huyện Đăk Mil 03 Đăk Nông 63 Khu vực 1
17 THPT Trần Hưng Đạo 007 TT Đăk Mil, H. Đăk Mil Huyện Đăk Mil 03 Đăk Nông 63 Khu vực 1
18 TT GDNN – GDTX Đăk
Mil
011 TT Đăk Mil, H. Đăk Mil Huyện Đăk Mil 03 Đăk Nông 63 Khu vực 1
19 THPT Quang Trung 015 Xã Đăk RLa, H. Đăk Mil Huyện Đăk Mil 03 Đăk Nông 63 Khu vực 1
20 THPT Nguyễn Du 027 Xã Đăk Sắc, H. Đăk Mil Huyện Đăk Mil 03 Đăk Nông 63 Khu vực 1
21 Phổ thông DTNT THCS-
THPT huyện Đăk Mil
028 Thị trấn Đăk Mil, huyện Đăk Mil Huyện Đăk Mil 03 Đăk Nông 63 Khu vực 1
22 THPT Phan Chu Trinh 008 TT EaTLinh, H. Cư Jút Huyện Cư Jút 04 Đăk Nông 63 Khu vực 1
23 TT GDNN – GDTX Cư
Jút
013 TT EaTLinh, H. Cư Jút Huyện Cư Jút 04 Đăk Nông 63 Khu vực 1
24 THPT Phan Bội Châu 014 Xã Nam Dong, H. Cư Jút Huyện Cư Jút 04 Đăk Nông 63 Khu vực 1
25 THPT Nguyễn Bỉnh
Khiêm
019 X Đăk Drông, H. Cư Jút Huyện Cư Jút 04 Đăk Nông 63 Khu vực 1
26 THPT Đào Duy Từ 026 Xã Tâm thắng, H. Cư Jút Huyện Cư Jút 04 Đăk Nông 63 Khu vực 1
27 Phổ thông DTNT THCS-
THPT huyện Cư Jút
032 Thị trấn Eatling, huyện Cư Jút Huyện Cư Jút 04 Đăk Nông 63 Khu vực 1
28 THPT Đăk Song 005 TT Đức An, H. Đăk Song Huyện Đăk Song 05 Đăk Nông 63 Khu vực 1
29 TT GDNN – GDTX Đăk
Song
020 TT Đức An, H. Đăk Song Huyện Đăk Song 05 Đăk Nông 63 Khu vực 1
30 THPT Phan Đình Phùng 025 Xã Đăk DNRung, H. Đăk Song Huyện Đăk Song 05 Đăk Nông 63 Khu vực 1
31 Phổ thông DTNT THCS-
THPT huyện Đăk Song
029 TTr. Đức An, H. Đăk Song Huyện Đăk Song 05 Đăk Nông 63 Khu vực 1
32 THPT Lương Thế Vinh 039 Xã Thuận Hạnh, huyện Đăk Song Huyện Đăk Song 05 Đăk Nông 63 Khu vực 1
33 THPT Krông Nô 009 TT Đăk Mâm. H. Krông Nô Huyện Krông Nô 06 Đăk Nông 63 Khu vực 1
34 TT GDNN – GDTX
Krông Nô
012 TT Đăk Mâm. H. Krông Nô Huyện Krông Nô 06 Đăk Nông 63 Khu vực 1
35 THPT Hùng Vương 016 Xã Quảng Phú, H. Krông Nô Huyện Krông Nô 06 Đăk Nông 63 Khu vực 1
36 THPT Trần Phú 021 Xã Đăk Sô, H. Krông Nô Huyện Krông Nô 06 Đăk Nông 63 Khu vực 1
37 THPT Đăk Glong 023 Xã Quảng Khê-H. Đăk Glong Huyện Đăk GLong 07 Đăk Nông 63 Khu vực 1
38 Phổ thông DTNT THCS-
THPT huyện Đăk Glong
031 Xã Quảng Khê, H. Đăk Glong Huyện Đăk GLong 07 Đăk Nông 63 Khu vực 1
39 THPT Lê Duẩn 036 Xã Quảng Sơn, H. Đăk Glong Huyện Đăk GLong 07 Đăk Nông 63 Khu vực 1
40 THPT Lê Quý Đôn 018 H. Tuy Đức Huyện Tuy Đức 08 Đăk Nông 63 Khu vực 1
41 TT GDNN – GDTX Tuy
Đức
038 H. Tuy Đức Huyện Tuy Đức 08 Đăk Nông 63 Khu vực 1

(Nguồn: Bộ GD&ĐT)

Tin tức mới nhất