Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | September 24, 2023

Scroll to top

Top

Hồ sơ thi tốt nghiệp THPT: Tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Đồng Nai

Tra cứu mã trường, mã quận huyện là điều không thể thiếu đối với mỗi thí sinh đang làm hồ sơ thi tốt nghiệp THPT. Để thuận tiện hơn trong việc tra cứu, dưới đây mà tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Sở GD&ĐT Đồng Nai.

Tỉnh Đồng Nai

PEN 2024  GIẢI PHÁP LUYỆN THI LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT TOÀN DIỆN

✅ Chắc vé Đại học TOP với lộ trình luyện thi toàn diện

✅ Giảm 2/3 gánh nặng thi cử nhờ hệ thống đầy đủ kiến thức theo sơ đồ tư duy

✅ Đội ngũ giáo viên luyện thi hàng đầu 16+ năm kinh nghiệm

✅ Dịch vụ hỗ trợ học tập đồng hành xuyên suốt quá trình ôn luyện

Xem thêm: Chi tiết mã hộ khẩu thường trú tỉnh, huyện, trường và các khu vực ưu tiên trên cả nước

STT Tên Trường Mã Trường Địa Chỉ Tên Quận/Huyện
Quận/ Huyện
Tên Tỉnh/TP
Tỉnh/TP
Khu vực
1 Học ở nước ngoài_48 800 Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Đồng Nai 48 Khu vực 3
2 Quân nhân, Công an tại
ngũ_48
900 Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Đồng Nai 48 Khu vực 3
3 Sở GD&ĐT 000 P. Quyết Thắng, TP.Biên Hòa Thành phố Biên Hòa 01 Đồng Nai 48 Khu vực 2
4 THPT Chuyên Lương
Thế Vinh
001 P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa Thành phố Biên Hòa 01 Đồng Nai 48 Khu vực 2
5 Bổ Túc Văn Hóa Tỉnh 002 P. Quyết Thắng, TP.Biên Hòa Thành phố Biên Hòa 01 Đồng Nai 48 Khu vực 2
6 THPT Ngô Quyền 003 P.Trung Dũng, TP.Biên Hòa Thành phố Biên Hòa 01 Đồng Nai 48 Khu vực 2
7 THPT Nam Hà 004 Xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa Thành phố Biên Hòa 01 Đồng Nai 48 Khu vực 2
8 THPT Tam Hiệp 005 P. Tam Hiệp, TP.Biên Hòa Thành phố Biên Hòa 01 Đồng Nai 48 Khu vực 2
9 THPT Nguyễn Trãi 006 Ph. Tân Biên, TP.Biên Hòa Thành phố Biên Hòa 01 Đồng Nai 48 Khu vực 2
10 THPT Lê Hồng Phong 007 Ph. Hố Nai I, TP.Biên Hòa Thành phố Biên Hòa 01 Đồng Nai 48 Khu vực 2
11 THPT Chu Văn An 008 P. Quyết Thắng, TP.Biên Hòa Thành phố Biên Hòa 01 Đồng Nai 48 Khu vực 2
12 THPT Tam Phước 040 Xã Tam Phước, TP.Biên Hòa Thành phố Biên Hòa 01 Đồng Nai 48 Khu vực 2
13 THPT Nguyễn Khuyến 041 Ph. Thống Nhất TP.Biên Hòa Thành phố Biên Hòa 01 Đồng Nai 48 Khu vực 2
14 THPT Đức Trí 042 Ph. Tân Hiệp TP.Biên Hòa Thành phố Biên Hòa 01 Đồng Nai 48 Khu vực 2
15 THPT Nguyễn Hữu Cảnh 043 P.Long Bình Tân TP.Biên Hòa Thành phố Biên Hòa 01 Đồng Nai 48 Khu vực 2
16 THPT Lê Quý Đôn 044 Ph. Tân Mai TP.Biên Hòa Thành phố Biên Hòa 01 Đồng Nai 48 Khu vực 2
17 THPT Bùi Thị Xuân 047 Ph. Tân Tiến TP.Biên Hòa Thành phố Biên Hòa 01 Đồng Nai 48 Khu vực 2
18 TT GDNN-GDTX Biên
Hòa
049 P.Quyết Thắng TP.Biên Hòa Thành phố Biên Hòa 01 Đồng Nai 48 Khu vực 2
19 THPT Trấn Biên 053 Ph. Tam Hoà TP.Biên Hòa Thành phố Biên Hòa 01 Đồng Nai 48 Khu vực 2
20 THPT Đinh Tiên Hoàng 067 P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa Thành phố Biên Hòa 01 Đồng Nai 48 Khu vực 2
21 PT Năng Khiếu Thể Thao 069 P.Tân Phong, TP.Biên Hòa Thành phố Biên Hòa 01 Đồng Nai 48 Khu vực 2
22 CĐ nghề Đồng Nai 070 P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa Thành phố Biên Hòa 01 Đồng Nai 48 Khu vực 2
23 CĐ nghề Miền Đông
Nam Bộ
071 P. Long Bình Tân, TP.Biên Hòa Thành phố Biên Hòa 01 Đồng Nai 48 Khu vực 2
24 TC nghề GTVT Đồng Nai 074 P.Bửu Long, TP.Biên Hòa Thành phố Biên Hòa 01 Đồng Nai 48 Khu vực 2
25 TC nghề 26/3 075 P.Hố Nai, TP.Biên Hòa Thành phố Biên Hòa 01 Đồng Nai 48 Khu vực 2
26 TC nghề Kinh tế – Kỹ
thuật số 2
076 P.Tam Hiệp, TP.Biên Hòa Thành phố Biên Hòa 01 Đồng Nai 48 Khu vực 2
27 TC nghề Đinh Tiên Hoàng 077 P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa Thành phố Biên Hòa 01 Đồng Nai 48 Khu vực 2
28 TH-THCS-THPT Tân Hòa 083 P.Tân Hòa, TP.Biên Hòa Thành phố Biên Hòa 01 Đồng Nai 48 Khu vực 2
29 TH-THCS-THPT Song
Ngữ Lạc Hồng
088 P. Bửu Long, TP.Biên Hòa Thành phố Biên Hòa 01 Đồng Nai 48 Khu vực 2
30 TH-THCS-THPT Nguyễn
Văn Trỗi
089 P. Long Bình Tân, TP.Biên Hòa Thành phố Biên Hòa 01 Đồng Nai 48 Khu vực 2
31 TH-THCS-THPT Thái
Bình Dương
090 P. Quyết Thắng, TP.Biên Hòa Thành phố Biên Hòa 01 Đồng Nai 48 Khu vực 2
32 ĐH Đồng Nai 093 P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa Thành phố Biên Hòa 01 Đồng Nai 48 Khu vực 2
33 TC Miền Đông 095 P.Hòa Bình, TP.Biên Hòa Thành phố Biên Hòa 01 Đồng Nai 48 Khu vực 2
34 TT KTTH Hướng nghiệp
Đồng Nai
098 P.Quang Vinh, TP.Biên Hòa Thành phố Biên Hòa 01 Đồng Nai 48 Khu vực 2
35 TT GDNN-GDTX tỉnh
Đồng Nai
099 P. Thống Nhất, TP.Biên Hòa Thành phố Biên Hòa 01 Đồng Nai 48 Khu vực 2
36 Cao Đẳng Nghề Số 8 101 P. Long Bình Tân, TP.Biên Hòa Thành phố Biên Hòa 01 Đồng Nai 48 Khu vực 2
37 Phổ thông Thực hành Sư
phạm
102 kp2, Bình Đa, Biên Hòa Thành phố Biên Hòa 01 Đồng Nai 48 Khu vực 2
38 CĐ kỹ thuật Đồng Nai 202 P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa Thành phố Biên Hòa 01 Đồng Nai 48 Khu vực 2
39 THPT Vĩnh Cửu 035 Xã Thạnh Phú H.Vĩnh Cửu Huyện Vĩnh Cửu 02 Đồng Nai 48 Khu vực 2 NT
40 THPT Trị An 036 TTr. Vĩnh An H.Vĩnh Cửu Huyện Vĩnh Cửu 02 Đồng Nai 48 Khu vực 1
41 TT GDNN-GDTX Vĩnh
Cửu
039 TTr. Vĩnh An H.Vĩnh Cửu Huyện Vĩnh Cửu 02 Đồng Nai 48 Khu vực 1
42 THCS-THPT Huỳnh Văn
nghệ
061 Xã Phú Lý H.Vĩnh Cửu Huyện Vĩnh Cửu 02 Đồng Nai 48 Khu vực 1
43 TC nghề Cơ Điện Đông
Nam Bộ
082 Xã Thiện Tân, H.Vĩnh Cửu Huyện Vĩnh Cửu 02 Đồng Nai 48 Khu vực 2 NT
44 TH-THCS-THPT Hùng
Vương
085 KP8, TT Vĩnh An, H.Vĩnh Cửu Huyện Vĩnh Cửu 02 Đồng Nai 48 Khu vực 1
45 TT GDNN-GDTX Tân
Phú
032 TTr. Tân Phú H.Tân Phú Huyện Tân Phú 03 Đồng Nai 48 Khu vực 1
46 THPT Đoàn Kết 033 TTr. Tân Phú H.Tân Phú Huyện Tân Phú 03 Đồng Nai 48 Khu vực 1
47 THPT Thanh Bình 034 Xã Phú Bình H.Tân Phú Huyện Tân Phú 03 Đồng Nai 48 Khu vực 1
48 THCS-THPT Ngọc Lâm 038 Xã Phú Thanh H.Tân Phú Huyện Tân Phú 03 Đồng Nai 48 Khu vực 2 NT
49 THPT Đắc Lua 060 Xã Đắc Lua H.Tân Phú Huyện Tân Phú 03 Đồng Nai 48 Khu vực 1
50 THPT Tôn Đức Thắng 063 Xã Phú Lập H.Tân Phú Huyện Tân Phú 03 Đồng Nai 48 Khu vực 1
51 TH-THCS-THPT Lê Quý
Đôn-Tân Phú
086 Xã Phú Lâm, H.Tân Phú Huyện Tân Phú 03 Đồng Nai 48 Khu vực 2 NT
52 TT GDNN-GDTX Định
Quán
028 TT Định Quán H.Định Quán Huyện Định Quán 04 Đồng Nai 48 Khu vực 1
53 THPT Tân Phú 029 TT Định Quán H.Định Quán Huyện Định Quán 04 Đồng Nai 48 Khu vực 1
54 THPT Điểu Cải 030 Xã Túc Trưng H.Định Quán Huyện Định Quán 04 Đồng Nai 48 Khu vực 1
55 THPT Định Quán 031 TT Định Quán H.Định Quán Huyện Định Quán 04 Đồng Nai 48 Khu vực 1
56 THPT Phú Ngọc 055 Xã Phú Ngọc H.Định Quán Huyện Định Quán 04 Đồng Nai 48 Khu vực 1
57 THCS-THPT Lạc Long
Quân
084 Xã Phú Lợi, H.Định Quán Huyện Định Quán 04 Đồng Nai 48 Khu vực 1
58 THCS-THPT Tây Sơn 091 Xã Thanh Sơn, H.Định Quán Huyện Định Quán 04 Đồng Nai 48 Khu vực 1
59 TT GDNN-GDTX Thống
Nhất
010 Xã Xuân Thạnh , H.Thống Nhất Huyện Thống Nhất 05 Đồng Nai 48 Khu vực 1
60 THPT Thống Nhất 012 Xã Quang Trung, H.Thống Nhất Huyện Thống Nhất 05 Đồng Nai 48 Khu vực 2 NT
61 THPT Kiệm Tân 014 Xã Gia Tân 2, H.Thống Nhất Huyện Thống Nhất 05 Đồng Nai 48 Khu vực 2 NT
62 THPT Dầu Giây 018 Xã Xuân Thạnh, H.Thống Nhất Huyện Thống Nhất 05 Đồng Nai 48 Khu vực 1
63 TT GDNN-GDTX L.
Khánh
015 P.Xuân Hòa, TX.Long Khánh Thị xã Long Khánh 06 Đồng Nai 48 Khu vực 2
64 THPT Long Khánh 016 P.Xuân Hòa, TX.Long Khánh Thị xã Long Khánh 06 Đồng Nai 48 Khu vực 2
65 THPT Trần Phú 017 Xã Suối Tre, TX Long Khánh Thị xã Long Khánh 06 Đồng Nai 48 Khu vực 2
66 THPT Văn Hiến 019 Thị Xã Long Khánh Thị xã Long Khánh 06 Đồng Nai 48 Khu vực 2
67 THPT Nguyễn Huệ 045 Xã Hàng Gòn, TX Long Khánh Thị xã Long Khánh 06 Đồng Nai 48 Khu vực 2
68 THPT Trương Vĩnh Ký 058 170 Nguyễn Văn Bé TX Long Khánh Thị xã Long Khánh 06 Đồng Nai 48 Khu vực 2
69 THCS-THPT Việt Hoa
Quang Chánh
092 P. Xuân Trung, TX.Long Khánh Thị xã Long Khánh 06 Đồng Nai 48 Khu vực 2
70 TT GDNN-GDTX Xuân
Lộc
020 TTr. Gia Ray H.Xuân Lộc Huyện Xuân Lộc 07 Đồng Nai 48 Khu vực 1
71 THPT Xuân Lộc 021 TTr. Gia Ray H.Xuân Lộc Huyện Xuân Lộc 07 Đồng Nai 48 Khu vực 1
72 THPT Hồng Bàng 051 TTr. Gia Ray H.Xuân Lộc Huyện Xuân Lộc 07 Đồng Nai 48 Khu vực 1
73 THPT Xuân Hưng 059 Xã Xuân Hưng H.Xuân Lộc Huyện Xuân Lộc 07 Đồng Nai 48 Khu vực 1
74 THPT Xuân Thọ 068 Xã Xuân Thọ, H.Xuân Lộc Huyện Xuân Lộc 07 Đồng Nai 48 Khu vực 1
75 TT GDNN-GDTX Long
Thành
022 Xã Long Đức, H.Long Thành Huyện Long Thành 08 Đồng Nai 48 Khu vực 2 NT
76 THPT Long Thành 023 TT Long Thành H.Long Thành Huyện Long Thành 08 Đồng Nai 48 Khu vực 2 NT
77 THPT Long Phước 024 Xã Long Phước H.Long Thành Huyện Long Thành 08 Đồng Nai 48 Khu vực 2 NT
78 THPT Nguyễn Đình
Chiểu
025 TT Long Thành H.Long Thành Huyện Long Thành 08 Đồng Nai 48 Khu vực 2 NT
79 THPT Bình Sơn 054 Xã Bình Sơn H.Long Thành Huyện Long Thành 08 Đồng Nai 48 Khu vực 1
80 CĐ Công Nghệ Quốc Tế
LiLaMa2
072 TT Long Thành, H.Long Thành Huyện Long Thành 08 Đồng Nai 48 Khu vực 2 NT
81 CĐ nghề KV Long Thành-
Nhơn Trạch
078 TT Long Thành, H.Long Thành Huyện Long Thành 08 Đồng Nai 48 Khu vực 2 NT
82 TC nghề Tri Thức 079 TT Long Thành, H.Long Thành Huyện Long Thành 08 Đồng Nai 48 Khu vực 2 NT
83 CĐ nghề công nghệ cao
Đồng Nai
203 TT Long Thành, H.Long Thành Huyện Long Thành 08 Đồng Nai 48 Khu vực 2 NT
84 TT GDNN-GDTX Nhơn
Trạch
026 Xã Long Thọ, H.Nhơn Trạch Huyện Nhơn Trạch 09 Đồng Nai 48 Khu vực 2 NT
85 THPT Nhơn Trạch 027 Xã Phú Thạnh H.Nhơn Trạch Huyện Nhơn Trạch 09 Đồng Nai 48 Khu vực 2 NT
86 THPT Phước Thiền 048 Xã Phước Thiền H.Nhơn Trạch Huyện Nhơn Trạch 09 Đồng Nai 48 Khu vực 2 NT
87 THPT Nguyễn Bỉnh
Khiêm
087 Khu TT, H.Nhơn Trạch Huyện Nhơn Trạch 09 Đồng Nai 48 Khu vực 2 NT
88 TC Kinh tế- Kỹ thuật
Đồng Nai
097 Xã Phú Hội, H.Nhơn Trạch Huyện Nhơn Trạch 09 Đồng Nai 48 Khu vực 2 NT
89 THPT Dân tộc Nội trú
tỉnh Đồng Nai
009 Xã Trung Hòa, H.Trảng Bom Huyện Trảng Bom 10 Đồng Nai 48 Khu vực 1
90 THPT Thống Nhất A 011 TT Trảng Bom, H.Trảng Bom Huyện Trảng Bom 10 Đồng Nai 48 Khu vực 2 NT
91 THPT Ngô Sĩ Liên 013 TT Trảng Bom, H.Trảng Bom Huyện Trảng Bom 10 Đồng Nai 48 Khu vực 2 NT
92 THPT Văn Lang 050 Xã Hưng Thịnh H.Trảng Bom Huyện Trảng Bom 10 Đồng Nai 48 Khu vực 1
93 THPT Trần Quốc Tuấn 052 Xã Trung Hòa H.Trảng Bom Huyện Trảng Bom 10 Đồng Nai 48 Khu vực 1
94 TT GDNN-GDTX Trảng
Bom
056 TT Trảng Bom H.Trảng Bom Huyện Trảng Bom 10 Đồng Nai 48 Khu vực 2 NT
95 THPT Trịnh HoàI Đức 064 Xã Quảng Tiến H.Trảng Bom Huyện Trảng Bom 10 Đồng Nai 48 Khu vực 2 NT
96 THCS THPT Bàu Hàm 065 Xã Bàu Hàm, H Trảng Bom Huyện Trảng Bom 10 Đồng Nai 48 Khu vực 1
97 THPT Trần Đại Nghĩa 066 Xã Hố Nai 3, H Trảng Bom Huyện Trảng Bom 10 Đồng Nai 48 Khu vực 1
98 CĐ nghề Cơ giới – Thủy
lợi
073 Xã Hố Nai 3, H.Trảng Bom Huyện Trảng Bom 10 Đồng Nai 48 Khu vực 1
99 TC nghề Tân Mai 080 Xã Bắc Sơn, H.Trảng Bom Huyện Trảng Bom 10 Đồng Nai 48 Khu vực 2 NT
100 TC nghề Hòa Bình 081 Xã Hố Nai 3, H.Trảng Bom Huyện Trảng Bom 10 Đồng Nai 48 Khu vực 1
101 ĐH Lâm Nghiệp (cơ sở 2) 094 TT Trảng Bom, H.Trảng Bom Huyện Trảng Bom 10 Đồng Nai 48 Khu vực 2 NT
102 TC Bách khoa Đồng Nai 096 Xã Hưng Thịnh, H.Trảng Bom Huyện Trảng Bom 10 Đồng Nai 48 Khu vực 1
103 CĐ Cơ giới – Thủy lợi 204 Xã Hố Nai 3, H.Trảng Bom Huyện Trảng Bom 10 Đồng Nai 48 Khu vực 1
104 CĐ Hòa Bình Xuân Lộc 205 Xã Hố Nai 3, H.Trảng Bom Huyện Trảng Bom 10 Đồng Nai 48 Khu vực 1
105 TH-THCS-THPT Trịnh
Hoài Đức
206 Xã Quảng Tiến H.Trảng Bom Huyện Trảng Bom 10 Đồng Nai 48 Khu vực 2 NT
106 THPT Xuân Mỹ 037 Xã Xuân Mỹ H.Cẩm Mỹ Huyện Cẩm Mỹ 11 Đồng Nai 48 Khu vực 1
107 THPT Sông Ray 046 Xã Xuân Tây, H.Cẩm Mỹ Huyện Cẩm Mỹ 11 Đồng Nai 48 Khu vực 1
108 TT GDNN-GDTX Cẩm
Mỹ
057 Xã Long Giao H.Cẩm Mỹ Huyện Cẩm Mỹ 11 Đồng Nai 48 Khu vực 1
109 THPT Võ Trường Toản 062 Xã Xuân Tây, H Cẩm Mỹ Huyện Cẩm Mỹ 11 Đồng Nai 48 Khu vực 1
110 THPT Cẩm Mỹ 100 Xã Long Giao, H.Cẩm Mỹ Huyện Cẩm Mỹ 11 Đồng Nai 48 Khu vực 1

(Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo)