Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | June 15, 2024

Scroll to top

Top

Hồ sơ thi tốt nghiệp THPT: Tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Đồng Tháp

Tra cứu mã trường, mã quận huyện là điều không thể thiếu đối với mỗi thí sinh đang làm hồ sơ thi tốt nghiệp THPT. Để thuận tiện hơn trong việc tra cứu, dưới đây mà tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Sở GD&ĐT Đồng Tháp.

Tỉnh Đồng Tháp

Xem thêm: Chi tiết mã hộ khẩu thường trú tỉnh, huyện, trường và các khu vực ưu tiên trên cả nước

STT Tên Trường Mã Trường Địa Chỉ Tên Quận/Huyện
Quận/ Huyện
Tên Tỉnh/TP
Tỉnh/TP
Khu vực
1 Học ở nước ngoài_50 800 06, Võ Trường Toản, F1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Đồng Tháp 50 Khu vực 3
2 Quân nhân, Công an tại
ngũ_50
900 Đồng Tháp Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Đồng Tháp 50 Khu vực 3
3 THPT Châu Thành 1 001 Xã Tân Nhuận Đông, H.Châu Thành, Đồng Tháp Huyện Châu Thành 01 Đồng Tháp 50 Khu vực 2 NT
4 THPT Châu Thành 2 002 TTr. Cái Tàu Hạ, H.Châu Thành, Đồng Tháp Huyện Châu Thành 01 Đồng Tháp 50 Khu vực 2 NT
5 THPT Tân Phú Trung 003 Xã Tân Phú Trung, H. Châu Thành, Đồng Tháp Huyện Châu Thành 01 Đồng Tháp 50 Khu vực 2 NT
6 THPT Nha Mân 004 Xã Tân Nhuận Đông, H.Châu Thành, Đồng Tháp Huyện Châu Thành 01 Đồng Tháp 50 Khu vực 2 NT
7 TT Dạy nghề – GDTX
Châu Thành
053 TTr. Cái Tàu Hạ, H.Châu Thành, Đồng Tháp Huyện Châu Thành 01 Đồng Tháp 50 Khu vực 2 NT
8 TT GDTX Châu Thành 067 TTr. Cái Tàu Hạ, H.Châu Thành, Đồng Tháp Huyện Châu Thành 01 Đồng Tháp 50 Khu vực 2 NT
9 THPT bán công Châu
Thành
078 Xã Tân Nhuận Đông, Châu Thành, Đồng Tháp Huyện Châu Thành 01 Đồng Tháp 50 Khu vực 2 NT
10 TT Giáo dục nghề nghiệp
– GDTX huyện Châu Thành
091 TTr. Cái Tàu Hạ, H.Châu Thành, Đồng Tháp Huyện Châu Thành 01 Đồng Tháp 50 Khu vực 2 NT
11 THPT Lai Vung 1 005 Xã Long Hậu, H.Lai Vung, Đồng Tháp Huyện Lai Vung 02 Đồng Tháp 50 Khu vực 2 NT
12 THPT Lai Vung 2 006 Xã Tân Hòa, H.Lai Vung, Đồng Tháp Huyện Lai Vung 02 Đồng Tháp 50 Khu vực 2 NT
13 THPT Lai Vung 3 007 Xã Tân Thành, H. Lai Vung, Đồng Tháp Huyện Lai Vung 02 Đồng Tháp 50 Khu vực 2 NT
14 THPT Phan Văn Bảy 008 Xã Long Hậu, H.Lai Vung, Đồng Tháp Huyện Lai Vung 02 Đồng Tháp 50 Khu vực 2 NT
15 TT Dạy nghề – GDTX Lai
Vung
054 Xã Long Hậu, H.Lai Vung, Đồng Tháp Huyện Lai Vung 02 Đồng Tháp 50 Khu vực 2 NT
16 TT GDTX Lai Vung 068 TTr. Lai Vung, H.Lai Vung, Đồng Tháp Huyện Lai Vung 02 Đồng Tháp 50 Khu vực 2 NT
17 THPT bán công Lai Vung 079 TTr. Lai Vung, H.Lai Vung, Đồng Tháp Huyện Lai Vung 02 Đồng Tháp 50 Khu vực 2 NT
18 TT Giáo dục nghề nghiệp
– GDTX huyện Lai Vung
092 Xã Long Hậu, H.Lai Vung, Đồng Tháp Huyện Lai Vung 02 Đồng Tháp 50 Khu vực 2 NT
19 THPT Lấp Vò 1 009 TTr. Lấp Vò, H.Lấp Vò, Đồng Tháp Huyện Lấp Vò 03 Đồng Tháp 50 Khu vực 2 NT
20 THPT Lấp Vò 2 010 Xã Tân Mỹ, H.Lấp Vò, Đồng Tháp Huyện Lấp Vò 03 Đồng Tháp 50 Khu vực 2 NT
21 THPT Lấp Vò 3 011 Xã Long Hưng B, H.Lấp Vò, Đồng Tháp Huyện Lấp Vò 03 Đồng Tháp 50 Khu vực 2 NT
22 THPT Nguyễn Trãi 012 TTr. Lấp Vò, H.Lấp Vò, Đồng Tháp Huyện Lấp Vò 03 Đồng Tháp 50 Khu vực 2 NT
23 THCS & THPT Bình
Thạnh Trung
013 Xã Bình Thạnh Trung, H. Lấp Vò, Đồng Tháp Huyện Lấp Vò 03 Đồng Tháp 50 Khu vực 2 NT
24 TT Dạy nghề – GDTX
Lấp Vò
055 Xã Bình Thạnh Trung, H.Lấp Vò, Đồng Tháp Huyện Lấp Vò 03 Đồng Tháp 50 Khu vực 2 NT
25 TT GDTX Lấp Vò 069 Xã Bình Thạnh Trung, H.Lấp Vò, Đồng Tháp Huyện Lấp Vò 03 Đồng Tháp 50 Khu vực 2 NT
26 THPT bán công Lấp Vò 080 TTr.Lấp Vò, Lấp Vò, Đồng Tháp Huyện Lấp Vò 03 Đồng Tháp 50 Khu vực 2 NT
27 TT Giáo dục nghề nghiệp
– GDTX huyện Lấp Vò
093 Xã Bình Thạnh Trung, H.Lấp Vò, Đồng Tháp Huyện Lấp Vò 03 Đồng Tháp 50 Khu vực 2 NT
28 THPT Thành phố Sa Đéc 014 Phường 1, TP Sa Đéc, Đồng Tháp Thành phố Sa Đéc 04 Đồng Tháp 50 Khu vực 2
29 THPT Nguyễn Du 015 Phường An Hoà, TP Sa Đéc, Đồng Tháp Thành phố Sa Đéc 04 Đồng Tháp 50 Khu vực 2
30 THPT chuyên Nguyễn
Đình Chiểu
016 Xã Tân Phú Đông, TP Sa Đéc, Đồng Tháp Thành phố Sa Đéc 04 Đồng Tháp 50 Khu vực 2
31 TT GDTX thành phố Sa
Đéc
048 Phường 2, TP Sa Đéc, Đồng Tháp Thành phố Sa Đéc 04 Đồng Tháp 50 Khu vực 2
32 CĐ nghề Đồng Tháp 060 Phường 3, TP Sa Đéc, Đồng Tháp Thành phố Sa Đéc 04 Đồng Tháp 50 Khu vực 2
33 THPT thị xã Sa Đéc 077 Phường 1, TP Sa Đéc, Đồng Tháp Thành phố Sa Đéc 04 Đồng Tháp 50 Khu vực 2
34 THPT bán công Đồ Chiểu 081 Phường 1, TX Sa Đéc, Đồng Tháp Thành phố Sa Đéc 04 Đồng Tháp 50 Khu vực 2
35 THPT Tư thục Đồ Chiểu 088 Phường 1, TX Sa Đéc, Đồng Tháp Thành phố Sa Đéc 04 Đồng Tháp 50 Khu vực 2
36 THPT Đồ Chiểu 090 Phường 1, TX Sa Đéc, Đồng Tháp Thành phố Sa Đéc 04 Đồng Tháp 50 Khu vực 2
37 THPT thành phố Cao
Lãnh
017 Phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp Thành phố Cao Lãnh 05 Đồng Tháp 50 Khu vực 2
38 THPT Trần Quốc Toản 018 Phường 11, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp Thành phố Cao Lãnh 05 Đồng Tháp 50 Khu vực 2
39 THPT Kỹ Thuật 019 Phường 1, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp Thành phố Cao Lãnh 05 Đồng Tháp 50 Khu vực 2
40 THPT Đỗ Công Tường 020 Phường Hòa Thuận, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp Thành phố Cao Lãnh 05 Đồng Tháp 50 Khu vực 2
41 THPT Thiên Hộ Dương 021 Phường 6, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp Thành phố Cao Lãnh 05 Đồng Tháp 50 Khu vực 2
42 Năng khiếu TDTT 022 Phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp Thành phố Cao Lãnh 05 Đồng Tháp 50 Khu vực 2
43 THPT chuyên Nguyễn
Quang Diêu
023 Phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp Thành phố Cao Lãnh 05 Đồng Tháp 50 Khu vực 2
44 TT GDTX – KTHN tỉnh
Đồng Tháp
049 Phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp Thành phố Cao Lãnh 05 Đồng Tháp 50 Khu vực 2
45 Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Đồng
Tháp
061 Phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp Thành phố Cao Lãnh 05 Đồng Tháp 50 Khu vực 2
46 CĐ Nghề Cơ điện Xây
dựng Việt Xô
065 Phường Trung Sơn, Thành phố Tam Điệp, Tỉnh
Ninh Bình.
Thành phố Cao Lãnh 05 Đồng Tháp 50 Khu vực 2
47 Cao đẳng cộng đồng
Đồng Tháp
066 Phường Hòa Thuận, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp Thành phố Cao Lãnh 05 Đồng Tháp 50 Khu vực 2
48 THPT bán công TX Cao
Lãnh
082 Phường 1, TX Cao Lãnh, Đồng Tháp Thành phố Cao Lãnh 05 Đồng Tháp 50 Khu vực 2
49 THPT Cao Lãnh 1 024 TTr. Mỹ Thọ, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp Huyện Cao Lãnh 06 Đồng Tháp 50 Khu vực 2 NT
50 THPT Cao Lãnh 2 025 Xã Mỹ Long, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp Huyện Cao Lãnh 06 Đồng Tháp 50 Khu vực 2 NT
51 THPT Thống Linh 026 Xã Phương Trà, H. Cao Lãnh, Đồng Tháp Huyện Cao Lãnh 06 Đồng Tháp 50 Khu vực 2 NT
52 THPT Kiến Văn 027 Xã Mỹ Hội, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp Huyện Cao Lãnh 06 Đồng Tháp 50 Khu vực 2 NT
53 THCS và THPT Nguyễn
Văn Khải
028 Xã Bình Hàng Trung, H. Cao Lãnh, Đồng Tháp Huyện Cao Lãnh 06 Đồng Tháp 50 Khu vực 2 NT
54 TT Dạy nghề – GDTX
H.Cao Lãnh
056 TTr. Mỹ Thọ, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp Huyện Cao Lãnh 06 Đồng Tháp 50 Khu vực 2 NT
55 TT GDTX huyện Cao
Lãnh
070 TTr. Mỹ Thọ, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp Huyện Cao Lãnh 06 Đồng Tháp 50 Khu vực 2 NT
56 THPT bán công H. Cao
Lãnh
083 Xã Mỹ Hội, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp Huyện Cao Lãnh 06 Đồng Tháp 50 Khu vực 2 NT
57 THPT Tháp Mười 029 TTr. Mỹ An, H.Tháp Mười, Đồng Tháp Huyện Tháp Mười 07 Đồng Tháp 50 Khu vực 2 NT
58 THPT Trường Xuân 030 Xã Trường Xuân, H.Tháp Mười, Đồng Tháp Huyện Tháp Mười 07 Đồng Tháp 50 Khu vực 2 NT
59 THPT Mỹ Quý 031 Xã Mỹ Quý, H.Tháp Mười, Đồng Tháp Huyện Tháp Mười 07 Đồng Tháp 50 Khu vực 2 NT
60 THPT Đốc Binh Kiều 032 TTr. Mỹ An, H. Tháp Mười, Đồng Tháp Huyện Tháp Mười 07 Đồng Tháp 50 Khu vực 2 NT
61 THPT Phú Điền 033 Xã Phú Điền, H. Tháp Mười, Đồng Tháp Huyện Tháp Mười 07 Đồng Tháp 50 Khu vực 2 NT
62 Trung cấp nghề – GDTX
Tháp Mười
050 TTr. Mỹ An, H.Tháp Mười, Đồng Tháp Huyện Tháp Mười 07 Đồng Tháp 50 Khu vực 2 NT
63 Trường TC Nghề Tháp
Mười
062 TTr. Mỹ An, H. Tháp Mười, Đồng Tháp Huyện Tháp Mười 07 Đồng Tháp 50 Khu vực 2 NT
64 TT GDTX Tháp Mười 071 TTr. Mỹ An, H. Tháp Mười, Đồng Tháp Huyện Tháp Mười 07 Đồng Tháp 50 Khu vực 2 NT
65 THPT bán công Tháp
Mười
084 TTr. Mỹ An, H. Tháp Mười, Đồng Tháp Huyện Tháp Mười 07 Đồng Tháp 50 Khu vực 2 NT
66 THPT Tam Nông 034 Xã Phú Ninh, H.Tam Nông, Đồng Tháp Huyện Tam Nông 08 Đồng Tháp 50 Khu vực 2 NT
67 THPT Tràm Chim 035 TTr. Tràm Chim, H.Tam Nông, Đồng Tháp Huyện Tam Nông 08 Đồng Tháp 50 Khu vực 2 NT
68 THCS và THPT Hòa Bình 036 Xã Hòa Bình , H. Tam Nông, Đồng Tháp Huyện Tam Nông 08 Đồng Tháp 50 Khu vực 2 NT
69 TT Dạy nghề – GDTX
Tam Nông
057 TTr. Tràm Chim, H.Tam Nông, Đồng Tháp Huyện Tam Nông 08 Đồng Tháp 50 Khu vực 2 NT
70 TT GDTX Tam Nông 072 TTr. Tràm Chim, H.Tam Nông, Đồng Tháp Huyện Tam Nông 08 Đồng Tháp 50 Khu vực 2 NT
71 THPT bán công Tam
Nông
085 Xã An Long, Tam Nông, Đồng Tháp Huyện Tam Nông 08 Đồng Tháp 50 Khu vực 2 NT
72 THPT Lê Quí Đôn 089 xã An Long, Tam Nông, Đồng Tháp Huyện Tam Nông 08 Đồng Tháp 50 Khu vực 2 NT
73 THPT Thanh Bình 1 037 TTr. Thanh Bình, H.Thanh Bình, Đồng Tháp Huyện Thanh Bình 09 Đồng Tháp 50 Khu vực 2 NT
74 THPT Thanh Bình 2 038 Xã Tân Bình, H.Thanh Bình, Đồng Tháp Huyện Thanh Bình 09 Đồng Tháp 50 Khu vực 2 NT
75 THPT Trần Văn Năng 039 TTr. Thanh Bình, H.Thanh Bình, Đồng Tháp Huyện Thanh Bình 09 Đồng Tháp 50 Khu vực 2 NT
76 Trung cấp nghề – GDTX
Thanh Bình
051 TTr. Thanh Bình, H.Thanh Bình, Đồng Tháp Huyện Thanh Bình 09 Đồng Tháp 50 Khu vực 2 NT
77 Trung cấp nghề Thanh
Bình
063 TTr. Thanh Bình, H. Thanh Bình, Đồng Tháp Huyện Thanh Bình 09 Đồng Tháp 50 Khu vực 2 NT
78 TT GDTX Thanh Bình 073 TTr. Thanh Bình, H. Thanh Bình, Đồng Tháp Huyện Thanh Bình 09 Đồng Tháp 50 Khu vực 2 NT
79 THPT bán công Thanh
Bình
086 TTr.Thanh Bình, Thanh Bình, Đồng Tháp Huyện Thanh Bình 09 Đồng Tháp 50 Khu vực 2 NT
80 THPT Hồng Ngự 1 040 Phường An Lộc,TX. Hồng Ngự, Đồng Tháp Thị xã Hồng Ngự 10 Đồng Tháp 50 Khu vực 2
81 THPT Chu Văn An 041 Phường An Thạnh, TX. Hồng Ngự, Đồng Tháp Thị xã Hồng Ngự 10 Đồng Tháp 50 Khu vực 2
82 Trung cấp nghề – GDTX
Hồng Ngự
052 Xã An Bình A, TX. Hồng Ngự, Đồng Tháp Thị xã Hồng Ngự 10 Đồng Tháp 50 Khu vực 2
83 Trường TC Nghề Hồng
Ngự
064 Phường An Lộc, TX. Hồng Ngự, Đồng Tháp Thị xã Hồng Ngự 10 Đồng Tháp 50 Khu vực 2
84 TT GDTX TX Hồng Ngự 074 Phường An Thạnh, TX. Hồng Ngự, Đồng Tháp Thị xã Hồng Ngự 10 Đồng Tháp 50 Khu vực 2
85 THPT Hồng Ngự 2 042 Xã Phú Thuận A, H.Hồng Ngự, Đồng Tháp Huyện Hồng Ngự 11 Đồng Tháp 50 Khu vực 2 NT
86 THPT Hồng Ngự 3 043 Thường Thới Tiền, H.Hồng Ngự, Đồng Tháp Huyện Hồng Ngự 11 Đồng Tháp 50 Khu vực 2 NT
87 THPT Long Khánh A 044 Xã Long Khánh A, H. Hồng Ngự, Đồng Tháp Huyện Hồng Ngự 11 Đồng Tháp 50 Khu vực 2 NT
88 TT Dạy nghề – GDTX
huyện Hồng Ngự
058 Xã Thường Thới Tiền, H.Hồng Ngự, Đồng Tháp Huyện Hồng Ngự 11 Đồng Tháp 50 Khu vực 2 NT
89 TT GDTX huyện Hồng
Ngự
075 Xã Thường Thới Tiền, H.Hồng Ngự, Đồng Tháp Huyện Hồng Ngự 11 Đồng Tháp 50 Khu vực 2 NT
90 THPT bán công Hồng
Ngự
087 TTr.Hồng Ngự, Hồng Ngự, Đồng Tháp Huyện Hồng Ngự 11 Đồng Tháp 50 Khu vực 2 NT
91 TT Giáo dục nghề nghiệp
– GDTX huyện Hồng Ngự
094 Xã Thường Thới Tiền, H.Hồng Ngự, Đồng Tháp Huyện Hồng Ngự 11 Đồng Tháp 50 Khu vực 2 NT
92 THPT Hồng Ngự 1 096 QL 30, Hồng Ngự, Đồng Tháp Huyện Hồng Ngự 11 Đồng Tháp 50 Khu vực 2 NT
93 THPT Chu Văn An 097 Hồng Ngự, Đồng Tháp Huyện Hồng Ngự 11 Đồng Tháp 50 Khu vực 2 NT
94 THPT Tân Hồng 045 TTr. Sa Rài, H.Tân Hồng, Đồng Tháp Huyện Tân Hồng 12 Đồng Tháp 50 Khu vực 2 NT
95 THPT Giồng Thị Đam 046 Xã An Phước, H.Tân Hồng, Đồng Tháp Huyện Tân Hồng 12 Đồng Tháp 50 Khu vực 2 NT
96 THPT Tân Thành 047 Xã Tân Thành A H. Tân Hồng, Đồng Tháp Huyện Tân Hồng 12 Đồng Tháp 50 Khu vực 2 NT
97 TT Dạy nghề – GDTX
Tân Hồng
059 TTr. Sa Rài, H.Tân Hồng, Đồng Tháp Huyện Tân Hồng 12 Đồng Tháp 50 Khu vực 2 NT
98 TT GDTX Tân Hồng 076 TTr. Sa Rài, H.Tân Hồng, Đồng Tháp Huyện Tân Hồng 12 Đồng Tháp 50 Khu vực 2 NT
99 TT Giáo dục nghề nghiệp
– GDTX huyện Tân Hồng
095 TTr. Sa Rài, H.Tân Hồng, Đồng Tháp Huyện Tân Hồng 12 Đồng Tháp 50 Khu vực 2 NT

(Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Tin tức mới nhất