Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | June 15, 2024

Scroll to top

Top

Hồ sơ thi tốt nghiệp THPT: Tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Hà Tĩnh

Tra cứu mã trường, mã quận huyện là điều không thể thiếu đối với mỗi thí sinh đang làm hồ sơ thi tốt nghiệp THPT. Để thuận tiện hơn trong việc tra cứu, dưới đây mà tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Sở GD&ĐT Hà Tĩnh.

Tỉnh Hà Tĩnh

Xem thêm:  Chi tiết mã hộ khẩu thường trú tỉnh, huyện, trường và các khu vực ưu tiên trên cả nước

STT Tên Trường Mã Trường Địa Chỉ Tên Quận/Huyện
Quận/ Huyện
Tên Tỉnh/TP
Tỉnh/TP
Khu vực
1 Học ở nước ngoài_30 800 Số 105, Phan Đình Phùng, THP Hà Tĩnh Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Hà Tĩnh 30 Khu vực 3
2 Quân nhân, Công an tại
ngũ_30
900 Thành phố Hà Tĩnh Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Hà Tĩnh 30 Khu vực 3
3 Sở GDĐT Hà Tĩnh 000 Số 105, đường Phan Đình Phùng, Phường Tân
Giang, TP Hà Tĩnh
Thành phố Hà Tĩnh 01 Hà Tĩnh 30 Khu vực 2
4 Trung tâm BDNVSP và
GDTX tỉnh Hà Tĩnh
009 Số 52, đường Lê Hồng Phong, phường Thạch Linh,
TP Hà Tĩnh
Thành phố Hà Tĩnh 01 Hà Tĩnh 30 Khu vực 2
5 THPT Phan Đình Phùng 010 Số 65, Đường Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh Thành phố Hà Tĩnh 01 Hà Tĩnh 30 Khu vực 2
6 THPT ISCHOOL Hà Tĩnh 011 Khối Phố Trung Lân, Đường Nguyễn Du, Phường
Thạch Quý, TP Hà Tĩnh
Thành phố Hà Tĩnh 01 Hà Tĩnh 30 Khu vực 2
7 THPT Chuyên Hà Tĩnh 040 Đường Hà Hoàng, Xã Thạch Trung, Thành phố Hà
Tĩnh
Thành phố Hà Tĩnh 01 Hà Tĩnh 30 Khu vực 2
8 Trung tâm DN-HN và
GDTX TP Hà Tĩnh
052 Phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh Thành phố Hà Tĩnh 01 Hà Tĩnh 30 Khu vực 2
9 THPT Thành Sen 058 Xã Thạch Trung, Thành phố Hà Tĩnh Thành phố Hà Tĩnh 01 Hà Tĩnh 30 Khu vực 2
10 Cao đẳng Công nghệ Hà
Tĩnh
059 KM 509 + 500 – QL 1A. Xóm Thanh Phú Xã Thạch
Trung – TP Hà Tĩnh
Thành phố Hà Tĩnh 01 Hà Tĩnh 30 Khu vực 2
11 Trung cấp Nghề Hà Tĩnh 060 Số 454 Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh, Tĩnh Hà Tĩnh Thành phố Hà Tĩnh 01 Hà Tĩnh 30 Khu vực 2
12 Cao đẳng Kỹ thuật Việt –
Đức Hà Tĩnh
061 Số 371, đường Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn
Du, thành phố Hà Tĩnh
Thành phố Hà Tĩnh 01 Hà Tĩnh 30 Khu vực 2
13 Cao đẳng nghề Việt Đức
Hà Tĩnh
075 Số 371, đường Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn
Du, thành phố Hà Tĩnh
Thành phố Hà Tĩnh 01 Hà Tĩnh 30 Khu vực 2
14 Trung tâm GDNN –
GDTX Hồng Lĩnh
035 Phường Nam Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà
Tĩnh
Thị xã Hồng Lĩnh 02 Hà Tĩnh 30 Khu vực 2
15 THPT Hồng Lĩnh 036 Số 04, đường Ngô Đức Kế, Phường Bắc Hồng, Thị
xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
Thị xã Hồng Lĩnh 02 Hà Tĩnh 30 Khu vực 2
16 THPT Hồng Lam 051 Tổ Dân phố 8 – Phường Bắc Hồng -Thị xã Hồng
Lĩnh – Tĩnh Hà Tĩnh
Thị xã Hồng Lĩnh 02 Hà Tĩnh 30 Khu vực 2
17 Trung cấp Kỹ nghệ Hà
Tĩnh
057 Phường Đậu Liêu, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh Thị xã Hồng Lĩnh 02 Hà Tĩnh 30 Khu vực 2
18 Trung tâm DN-HN và
GDTX Hồng Lĩnh
082 Phường Nam Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà
Tĩnh
Thị xã Hồng Lĩnh 02 Hà Tĩnh 30 Khu vực 2
19 Trung tâm GDNN –
GDTX Hương Sơn
024 Khối 8, Thị trấn Phố Châu, Huyện Hương Sơn,
Tỉnh Hà Tĩnh
Huyện Hương Sơn 03 Hà Tĩnh 30 Khu vực 1
20 THPT Dân lập Nguyễn
Khắc Viện
025 Xã Sơn Bằng, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh Huyện Hương Sơn 03 Hà Tĩnh 30 Khu vực 1
21 THPT Hương Sơn 026 Thị trấn Phố Châu, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà
Tĩnh
Huyện Hương Sơn 03 Hà Tĩnh 30 Khu vực 1
22 THPT Lê Hữu Trác 027 Xã Sơn Châu, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh Huyện Hương Sơn 03 Hà Tĩnh 30 Khu vực 1
23 THPT Lý Chính Thắng 028 Xã Sơn Hòa, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh Huyện Hương Sơn 03 Hà Tĩnh 30 Khu vực 1
24 THPT Cao Thắng 029 Xã Sơn Tây, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh Huyện Hương Sơn 03 Hà Tĩnh 30 Khu vực 1
25 Trung tâm DN-HN và
GDTX Hương Sơn
085 Khối 8, Thị trấn Phố Châu, Huyện Hương Sơn,
Tỉnh Hà Tĩnh
Huyện Hương Sơn 03 Hà Tĩnh 30 Khu vực 1
26 Trung tâm GDNN –
GDTX Đức Thọ
030 Thôn Châu Lĩnh – Xã Tùng Ảnh – Huyện Đức Thọ –
Tỉnh Hà Tĩnh.
Huyện Đức Thọ 04 Hà Tĩnh 30 Khu vực 2 NT
27 THPT Lê Hồng Phong 031 Xã Bùi Xá, Huyện Đức Thọ, Tinh Hà Tĩnh Huyện Đức Thọ 04 Hà Tĩnh 30 Khu vực 2 NT
28 THPT Nguyễn Thị Minh
Khai
032 Thị trấn Đức Thọ, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh Huyện Đức Thọ 04 Hà Tĩnh 30 Khu vực 2 NT
29 THPT Trần Phú 033 Xã Đức Thủy, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh Huyện Đức Thọ 04 Hà Tĩnh 30 Khu vực 2 NT
30 THPT Đức Thọ 034 Xã Đức Lạng, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh Huyện Đức Thọ 04 Hà Tĩnh 30 Khu vực 1
31 Trung tâm DN-HN và
GDTX Đức Thọ
084 Thôn Châu Lĩnh – Xã Tùng Ảnh – Huyện Đức Thọ –
Tỉnh Hà Tĩnh.
Huyện Đức Thọ 04 Hà Tĩnh 30 Khu vực 2 NT
32 Trung tâm GDNN –
GDTX Nghi Xuân
037 Xã Xuân Giang, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh Huyện Nghi Xuân 05 Hà Tĩnh 30 Khu vực 2 NT
33 THPT Nguyễn Du 038 Xã Tiên Điền, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh Huyện Nghi Xuân 05 Hà Tĩnh 30 Khu vực 2 NT
34 THPT Nguyễn Công Trứ 039 Khối 5, Thị trấn Xuân An, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh
Hà Tĩnh
Huyện Nghi Xuân 05 Hà Tĩnh 30 Khu vực 2 NT
35 THPT Nghi Xuân 050 Xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh Huyện Nghi Xuân 05 Hà Tĩnh 30 Khu vực 1
36 THPT Bán công Nghi
Xuân
064 Xã Xuân Giang, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh Huyện Nghi Xuân 05 Hà Tĩnh 30 Khu vực 2 NT
37 Trung tâm DN-HN và
GDTX Nghi Xuân
083 Xã Xuân Giang, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh Huyện Nghi Xuân 05 Hà Tĩnh 30 Khu vực 2 NT
38 Trung tâm GDNN –
GDTX Can Lộc
015 Số 122, đường Nguyễn Thiếp, Thị trấn Nghèn,
huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Huyện Can Lộc 06 Hà Tĩnh 30 Khu vực 2 NT
39 THPT Can Lộc 016 Xã Trường Lộc, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh Huyện Can Lộc 06 Hà Tĩnh 30 Khu vực 2 NT
40 THPT Đồng Lộc 017 Xã Đồng Lộc, Huyện Can Lộc, Tĩnh Hà Tĩnh Huyện Can Lộc 06 Hà Tĩnh 30 Khu vực 2 NT
41 THPT Nghèn 018 Số 78, Đường Nguyễn Thiếp, Thị trấn Nghèn,
Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh
Huyện Can Lộc 06 Hà Tĩnh 30 Khu vực 2 NT
42 THPT Dân lập Can Lộc 042 Khối 6A, đường Nguyễn Thiếp, Thị trấn Nghèn,
Huyện Can Lộc, Tĩnh Hà Tĩnh
Huyện Can Lộc 06 Hà Tĩnh 30 Khu vực 2 NT
43 Trung tâm DN-HN và
GDTX Can Lộc
080 Số 122, đường Nguyễn Thiếp, Thị trấn Nghèn,
huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Huyện Can Lộc 06 Hà Tĩnh 30 Khu vực 2 NT
44 Trung tâm GDNN –
GDTX Hương Khê
020 Xã Hương Bình, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh Huyện Hương Khê 07 Hà Tĩnh 30 Khu vực 1
45 THPT Hương Khê 021 Số 344, đường Trần Phú, Thị trấn Hương Khê,
Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh
Huyện Hương Khê 07 Hà Tĩnh 30 Khu vực 1
46 THPT Hàm Nghi 022 Xóm 4, Xã Phúc Đồng, Huyện Hương Khê, Tỉnh
Hà Tĩnh
Huyện Hương Khê 07 Hà Tĩnh 30 Khu vực 1
47 THPT Phúc Trạch 023 Xã Phúc Trạch, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh Huyện Hương Khê 07 Hà Tĩnh 30 Khu vực 1
48 THPT Gia Phố 055 Xóm 8, Xã Gia Phố, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà
Tĩnh
Huyện Hương Khê 07 Hà Tĩnh 30 Khu vực 1
49 THCS và THPT Dân tộc
nội trú Hà Tĩnh
063 Số 348 đường Trần Phú, Thị trấn Hương Khê, Hà
Tĩnh
Huyện Hương Khê 07 Hà Tĩnh 30 Khu vực 1
50 Trung tâm DN-HN và
GDTX Hương Khê
086 Xã Hương Bình, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh Huyện Hương Khê 07 Hà Tĩnh 30 Khu vực 1
51 Trung tâm GDNN –
GDTX Thạch Hà
012 Tổ dân phố 9, Thị trấn Thạch Hà, Huyện Thạch Hà,
Tỉnh Hà Tĩnh
Huyện Thạch Hà 08 Hà Tĩnh 30 Khu vực 2 NT
52 THPT Lý Tự Trọng 013 Tổ dân phố 9 Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà,
tỉnh Hà Tĩnh
Huyện Thạch Hà 08 Hà Tĩnh 30 Khu vực 2 NT
53 THPT Nguyễn Trung
Thiên
014 Xã Thạch Khê, Huyện Thạch Hà, Tĩnh Hà Tĩnh Huyện Thạch Hà 08 Hà Tĩnh 30 Khu vực 2 NT
54 THPT Lê Quý Đôn 041 Xã Thạch Đài, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh Huyện Thạch Hà 08 Hà Tĩnh 30 Khu vực 2 NT
55 THPT Mai Kính 049 Xã Việt Xuyên, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh Huyện Thạch Hà 08 Hà Tĩnh 30 Khu vực 2 NT
56 Trung tâm DN-HN và
GDTX Thạch Hà
079 Tổ dân phố 9, Thị trấn Thạch Hà, Huyện Thạch Hà,
Tỉnh Hà Tĩnh
Huyện Thạch Hà 08 Hà Tĩnh 30 Khu vực 2 NT
57 Trung tâm GDNN –
GDTX Cẩm Xuyên
005 Xã Cẩm Quan, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh Huyện Cẩm Xuyên 09 Hà Tĩnh 30 Khu vực 1
58 THPT Cẩm Xuyên 006 Thôn 5, Xã Cẩm Thăng, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh
Hà Tĩnh
Huyện Cẩm Xuyên 09 Hà Tĩnh 30 Khu vực 2 NT
59 THPT Cẩm Bình 007 Thôn Tân An, Xã Cẩm Bình, Huyện Cẩm Xuyên,
Tỉnh Hà Tĩnh
Huyện Cẩm Xuyên 09 Hà Tĩnh 30 Khu vực 2 NT
60 THPT Hà Huy Tập 008 Xã Cẩm Sơn, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh Huyện Cẩm Xuyên 09 Hà Tĩnh 30 Khu vực 1
61 THPT Phan Đình Giót 043 Tổ dân phố 16, Thị trấn Cẩm Xuyên, Huyện Cẩm
Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh
Huyện Cẩm Xuyên 09 Hà Tĩnh 30 Khu vực 2 NT
62 THPT Nguyễn Đình Liễn 053 Xã Cẩm Dương, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh Huyện Cẩm Xuyên 09 Hà Tĩnh 30 Khu vực 1
63 THPT Nguyễn Đình Liễn
(trước 2015)
071 Xã Cẩm Huy, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh Huyện Cẩm Xuyên 09 Hà Tĩnh 30 Khu vực 2 NT
64 Trung tâm DN-HN và
GDTX Cẩm Xuyên
078 Xã Cẩm Quan, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh Huyện Cẩm Xuyên 09 Hà Tĩnh 30 Khu vực 1
65 THPT Nguyễn Huệ 003 Xã Kỳ Phong, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh Huyện Kỳ Anh 10 Hà Tĩnh 30 Khu vực 1
66 THPT Kỳ Lâm 004 Xã Kỳ Lâm, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh Huyện Kỳ Anh 10 Hà Tĩnh 30 Khu vực 1
67 THPT Nguyễn Thị Bích
Châu
044 Xã Kỳ Thư, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh Huyện Kỳ Anh 10 Hà Tĩnh 30 Khu vực 2 NT
68 THPT Vũ Quang 046 Tổ dân phố 4, Thị trấn Vũ Quang, Huyện Vũ
Quang, Tỉnh Hà Tĩnh
Huyện Vũ Quang 11 Hà Tĩnh 30 Khu vực 1
69 Trung tâm GDNN –
GDTX Vũ Quang
047 Thị trấn Vũ Quang, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh Huyện Vũ Quang 11 Hà Tĩnh 30 Khu vực 1
70 THPT Cù Huy Cận 056 Xã Đức Lĩnh, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh Huyện Vũ Quang 11 Hà Tĩnh 30 Khu vực 1
71 Trung tâm DN-HN và
GDTX Vũ Quang
087 Thị trấn Vũ Quang, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh Huyện Vũ Quang 11 Hà Tĩnh 30 Khu vực 1
72 THPT Nguyễn Văn Trỗi 019 Xóm Bắc Sơn, Xã Phù Lưu, Huyện Lộc Hà, Tỉnh
Hà Tĩnh
Huyện Lộc Hà 12 Hà Tĩnh 30 Khu vực 2 NT
73 THPT Mai Thúc Loan 045 Xã Thạch Châu, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh Huyện Lộc Hà 12 Hà Tĩnh 30 Khu vực 2 NT
74 THPT Nguyễn Đổng Chi 048 Xã ích Hậu, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh Huyện Lộc Hà 12 Hà Tĩnh 30 Khu vực 2 NT
75 Trung tâm GDNN –
GDTX Lộc Hà
062 Xã Thạch Bằng, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh Huyện Lộc Hà 12 Hà Tĩnh 30 Khu vực 2 NT
76 Trung tâm DN-HN và
GDTX Lộc Hà
081 Xã Thạch Bằng, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh Huyện Lộc Hà 12 Hà Tĩnh 30 Khu vực 1
77 Trung tâm GDNN –
GDTX Kỳ Anh
001 Tổ dân phố 3, Phường Sông Trí, Thị xã Kỳ Anh,
Tỉnh Hà Tĩnh
Thị xã Kỳ Anh 13 Hà Tĩnh 30 Khu vực 2
78 THPT Kỳ Anh 002 Phường Sông Trí – Thị Xã Kỳ Anh – Hà Tĩnh Thị xã Kỳ Anh 13 Hà Tĩnh 30 Khu vực 2
79 THPT Lê Quảng Chí 054 Phường Kỳ Long, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh Thị xã Kỳ Anh 13 Hà Tĩnh 30 Khu vực 2
80 Cao đẳng Công nghệ Hà
Tĩnh (cơ sở 2)
065 Km 571, Quốc lộ 1A – Phường Kỳ Trinh – Thị xã
Kỳ Anh – Hà Tĩnh .
Thị xã Kỳ Anh 13 Hà Tĩnh 30 Khu vực 2
81 THPT Lê Quảng Chí
(trước 2015)
072 Phường Kỳ Long, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh Thị xã Kỳ Anh 13 Hà Tĩnh 30 Khu vực 2 NT
82 THPT Kỳ Anh (trước
2015)
073 Thị trấn Kỳ Anh, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh Thị xã Kỳ Anh 13 Hà Tĩnh 30 Khu vực 2 NT
83 Trung tâm DN-HN và
GDTX Kỳ Anh (trước 2015)
074 Thị trấn Kỳ Anh, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh Thị xã Kỳ Anh 13 Hà Tĩnh 30 Khu vực 2 NT
84 Cao đẳng Nghề công nghệ Hà Tĩnh (cơ sở 2-
trước 2018)
076 Km 571, Quốc lộ 1A – Phường Kỳ Trinh – Thị xã Kỳ Anh – Hà Tĩnh . Thị xã Kỳ Anh 13 Hà Tĩnh 30 Khu vực 1
85 Trung tâm DN-HN và
GDTX Kỳ Anh
077 Tổ dân phố 3, Phường Sông Trí, Thị xã Kỳ Anh,
Tỉnh Hà Tĩnh
Thị xã Kỳ Anh 13 Hà Tĩnh 30 Khu vực 2

(Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Tin tức mới nhất