Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | February 29, 2024

Scroll to top

Top

Hồ sơ thi tốt nghiệp THPT: Tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Lai Châu

Tra cứu mã trường, mã quận huyện là điều không thể thiếu đối với mỗi thí sinh đang làm hồ sơ thi tốt nghiệp THPT. Để thuận tiện hơn trong việc tra cứu, dưới đây mà tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Sở GD&ĐT Lai Châu.

(Tỉnh Lai Châu)

Xem thêm: Chi tiết mã hộ khẩu thường trú tỉnh, huyện, trường và các khu vực ưu tiên trên cả nước

STT Tên Trường Mã Trường Địa Chỉ Tên Quận/Huyện
Quận/ Huyện
Tên Tỉnh/TP
Tỉnh/TP
Khu vực
1 Học ở nước ngoài_07 800 Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Lai Châu 07 Khu vực 1
2 Quân nhân, Công an tại
ngũ_07
900 Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Lai Châu 07 Khu vực 1
3 THPT Chuyên Lê Quý
Đôn
001 Phường Đoàn Kết -TP Lai Châu – tỉnh Lai Châu Thành Phố Lai Châu 01 Lai Châu 07 Khu vực 1
4 THPT Thành Phố Lai
Châu
002 Phường Tân Phong – TP Lai Châu – tỉnh Lai Châu Thành Phố Lai Châu 01 Lai Châu 07 Khu vực 1
5 THPT Quyết Thắng 003 Xã Nậm Lỏong- TP Lai Châu – tỉnh Lai Châu Thành Phố Lai Châu 01 Lai Châu 07 Khu vực 1
6 PTDTNT Tỉnh Lai Châu 017 Phường Quyết Thắng – TP Lai Châu – tỉnh Lai Châu Thành Phố Lai Châu 01 Lai Châu 07 Khu vực 1
7 Trung tâm GDTX tỉnh
Lai Châu
028 Phường Quyết Thắng – TP Lai Châu – tỉnh Lai Châu Thành Phố Lai Châu 01 Lai Châu 07 Khu vực 1
8 Trung tâm GDTX –
Hướng nghiệp Tỉnh
035 Phường Quyết Thắng -TP Lai Châu – tỉnh Lai Châu Thành Phố Lai Châu 01 Lai Châu 07 Khu vực 1
9 Trường Trung cấp nghề
Lai Châu
042 Phường Quyết Thắng – TP Lai Châu – tỉnh Lai Châu Thành Phố Lai Châu 01 Lai Châu 07 Khu vực 1
10 CĐ Cộng đồng Lai Châu 043 Xã Nậm Noỏng-Thành Phố Lai Châu Thành Phố Lai Châu 01 Lai Châu 07 Khu vực 1
11 Trường Trung cấp nghề dân tộc nội trú tỉnh Lai
Châu
044 Thành Phố Lai Châu Thành Phố Lai Châu 01 Lai Châu 07 Khu vực 1
12 THPT Bình Lư 004 TT Tam Đường – huyện Tam Đường- Lai Châu Huyện Tam Đường 02 Lai Châu 07 Khu vực 1
13 PTDTNT huyện Tam
Đường
023 TT Tam Đường – huyện Tam Đường – tỉnh Lai Châu Huyện Tam Đường 02 Lai Châu 07 Khu vực 1
14 Trung tâm GDTX huyện
Tam Đường
029 TT Tam Đường – huyện Tam Đường – tỉnh Lai Châu Huyện Tam Đường 02 Lai Châu 07 Khu vực 1
15 Trung tâm GD nghề nghiệp – GD thường
xuyên huyện Tam Đường
036 TT Tam Đường – huyện Tam Đường – tỉnh Lai Châu Huyện Tam Đường 02 Lai Châu 07 Khu vực 1
16 THPT Phong Thổ 005 TT Phong Thổ – huyện Phong Thổ – tỉnh Lai Châu Huyện Phong Thổ 03 Lai Châu 07 Khu vực 1
17 THPT Mường So 006 Xã Mường So – huyện Phong Thổ – huyện Lai Châu Huyện Phong Thổ 03 Lai Châu 07 Khu vực 1
18 THPT Dào San 007 Xã Dào San – huyện Phong Thổ – tỉnh Lai Châu Huyện Phong Thổ 03 Lai Châu 07 Khu vực 1
19 PTDTNT huyện Phong
Thổ
025 TT Phong Thổ – huyện Phong Thổ – tỉnh Lai Châu Huyện Phong Thổ 03 Lai Châu 07 Khu vực 1
20 Trung tâm GDTX huyện
Phong Thổ
030 TT Phong Thổ – huyện Phong Thổ – tỉnh Lai Châu Huyện Phong Thổ 03 Lai Châu 07 Khu vực 1
21 Trung tâm GD nghề nghiệp – GD thường
xuyên huyện Phong Thổ
037 TT Phong Thổ – huyện Phong Thổ – tỉnh Lai Châu Huyện Phong Thổ 03 Lai Châu 07 Khu vực 1
22 THPT Sìn Hồ 008 TT Sìn Hồ – huyện Sìn Hồ – tỉnh Lai Châu Huyện Sìn Hồ 04 Lai Châu 07 Khu vực 1
23 THPT Nậm Tăm 009 Xã Nậm Tăm – huyện Sìn Hồ – tỉnh Lai Châu Huyện Sìn Hồ 04 Lai Châu 07 Khu vực 1
24 Dân tộc Nội trú THPT
huyện Sìn Hồ
019 TT Sìn Hồ – huyện Sìn Hồ – tỉnh Lai Châu Huyện Sìn Hồ 04 Lai Châu 07 Khu vực 1
25 Trung tâm GDTX huyện
Sìn Hồ
031 Xã Phăng Xô Lin – huyện Sìn Hồ – tỉnh Lai Châu Huyện Sìn Hồ 04 Lai Châu 07 Khu vực 1
26 Trung tâm GD nghề
nghiệp – GD thường xuyên huyện Sìn Hồ
038 Xã Phăng Xô Lin – huyện Sìn Hồ – tỉnh Lai Châu Huyện Sìn Hồ 04 Lai Châu 07 Khu vực 1
27 THPT Mường Tè 010 TT Mường Tè – huyện Mường Tè – tỉnh Lai Châu Huyện Mường Tè 05 Lai Châu 07 Khu vực 1
28 THPT Dân tộc Nội trú Ka
Lăng
018 Xã Ka Lăng – huyện Mường Tè – tỉnh Lai Châu Huyện Mường Tè 05 Lai Châu 07 Khu vực 1
29 PTDTNT huyện Mường
027 TT Mường Tè – huyện Mường Tè – tỉnh Lai Châu Huyện Mường Tè 05 Lai Châu 07 Khu vực 1
30 Trung tâm GDTX huyện
Mường Tè
032 TT Mường Tè – huyện Mường Tè – tỉnh Lai Châu Huyện Mường Tè 05 Lai Châu 07 Khu vực 1
31 Trung tâm GD nghề
nghiệp – GD thường xuyên huyện Mường Tè
039 TT Mường Tè – huyện Mường Tè – tỉnh Lai Châu Huyện Mường Tè 05 Lai Châu 07 Khu vực 1
32 THPT Than Uyên 011 TT Than Uyên – huyện Than Uyên – tỉnh Lai Châu Huyện Than Uyên 06 Lai Châu 07 Khu vực 1
33 THPT Mường Than 012 Xã Phúc Than – huyện Than Uyên – tỉnh Lai Châu Huyện Than Uyên 06 Lai Châu 07 Khu vực 1
34 THPT Mường Kim 013 Xã Mường Kim – huyện Than Uyên – tỉnh Lai Châu Huyện Than Uyên 06 Lai Châu 07 Khu vực 1
35 PTDTNT huyện Than
Uyên
020 TT Than Uyên – huyện Than Uyên – tỉnh Lai Châu Huyện Than Uyên 06 Lai Châu 07 Khu vực 1
36 DTNT THPT huyện Than
Uyên
022 TT Than Uyên – huyện Than Uyên – tỉnh Lai Châu Huyện Than Uyên 06 Lai Châu 07 Khu vực 1
37 Trung tâm GDTX huyện
Than Uyên
033 TT Than Uyên – huyện Than Uyên – tỉnh Lai Châu Huyện Than Uyên 06 Lai Châu 07 Khu vực 1
38 Trung tâm GD nghề nghiệp – GD thường
xuyên huyện Than Uyên
040 TT Than Uyên – huyện Than Uyên – tỉnh Lai Châu Huyện Than Uyên 06 Lai Châu 07 Khu vực 1
39 THPT Tân Uyên 014 TT Tân Uyên – huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu Huyện Tân Uyên 07 Lai Châu 07 Khu vực 1
40 THPT Trung Đồng 015 Xã Trung Đồng – huyện Tân Uyên – tỉnh Lai Châu Huyện Tân Uyên 07 Lai Châu 07 Khu vực 1
41 PTDTNT huyện Tân Uyên 026 TT Tân Uyên – huyện Tân Uyên – tỉnh Lai Châu Huyện Tân Uyên 07 Lai Châu 07 Khu vực 1
42 Trung tâm GDTX huyện
Tân Uyên
034 TT Tân Uyên – huyện Tân Uyên – tỉnh Lai Châu Huyện Tân Uyên 07 Lai Châu 07 Khu vực 1
43 Trung tâm GD nghề nghiệp – GD thường
xuyên huyện Tân Uyên
041 TT Tân Uyên – Tân Uyên – tỉnh Lai Châu Huyện Tân Uyên 07 Lai Châu 07 Khu vực 1
44 THPT Nậm Nhùn 016 Xã Nậm Hàng – huyện Nậm Nhùn – tỉnh Lai Châu Huyện Nậm Nhùn 08 Lai Châu 07 Khu vực 1
45 DTNT THPT huyện Nậm
Nhùn
024 Xã Nậm Hàng – huyện Nậm Nhùn – tỉnh Lai Châu Huyện Nậm Nhùn 08 Lai Châu 07 Khu vực 1

(Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PEN 2024  GIẢI PHÁP LUYỆN THI LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT TOÀN DIỆN

✅ Chắc vé Đại học TOP với lộ trình luyện thi toàn diện

✅ Giảm 2/3 gánh nặng thi cử nhờ hệ thống đầy đủ kiến thức theo sơ đồ tư duy

✅ Đội ngũ giáo viên luyện thi hàng đầu 16+ năm kinh nghiệm

✅ Dịch vụ hỗ trợ học tập đồng hành xuyên suốt quá trình ôn luyện

 width=

Tin tức mới nhất